Edustajakokous

Koko 4H-järjestön ylin päättävä elin on kolmen vuoden välein kokoontuva edustajakokous, joka valitsee liiton valtuuskunnan ja tämä puolestaan hallituksen.

Suomen 4H-liitto on 4H-järjestön keskusjärjestö. Suomen 4H-liiton jäseniä ovat kahdeksan maa-, metsä- ja kotitaloudellista, osuustoiminnallista sekä sivistystyötä tekevää keskusjärjestöä tai erikoisyhdistystä (perustajajäsenet) sekä paikalliset 4H-yhdistykset (varsinaiset jäsenet). 

Edustajakokoukseen on kukin perustajajäsen ja varsinainen jäsen oikeutettu lähettämään yhden edustajan. Edustajakokous pidetään joka kolmas vuosi huhtikuussa hallituksen määräämänä aikana. 

Edustajakokouksessa muun muassa:  
– Käsitellään ja vahvistetaan järjestön seuraavaa kolmivuotiskautta koskeva toimintasuunnitelma.
– Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 21 jäsentä. Valinnassa otetaan alueellinen edustavuus huomioon siten, että jokaiselta valtuuskunnan päättämältä vaalialueelta valitaan vähintään kaksi jäsentä valtuuskuntaan.