Yritystä pelissä (2019–2020)

Yritystä pelissä -hankkeessa kehitettiin nuorille yrittäjyyteen innostava mobiilipeli. Pelissä pelaaja yrittää saada yritysideansa tuottamaan mahdollisimman paljon suomalaisessa kaupunki- tai maaseutuympäristössä.

Yritystä pelissä -hankkeen taustalla oli tarve auttaa nuoria yrittäjyyden pariin, saada nuoret näkemään kevytyrittäjyyden hyvät puolet ja saada nuoret kiinnostumaan yrittäjyydestä myös tulevaisuudessa. Hankkeessa innostettiin nuoria yrittäjyyteen nuorten kiinnostuksen kautta, hyödyntäen digitaalisia laitteita, palveluja ja pelejä. 

Hankkeessa luotiin mobiilipeli, jonka tarkoitus oli innostaa nuoria yrittäjyyden pariin. Pelin voi ladata Yritystä pelissä -sivuilta.

Hankkeen tavoitteita mobiilipelin luomisen lisäksi olivat:

  • Luoda sovellus 4H-yrittäjän työkirjan pohjalta 
  • Pelin ja sovelluksen lopputuotoksena nuori saa liiketoimintaraportin 
  • Luoda Rovaniemelle Business Lab -toimintamalli 

Cash n’ Jeti -peli kehitettiin yhteistyössä Suomen 4H-liiton asiantuntijoiden ja Lapin ammattikorkeakoulun peliteknologia-asiantuntijoiden kanssa. Lapin ammattikorkeakoulu vastasi pelin teknisestä toteutuksesta sekä hankkeen ja pelin visuaalisesta ilmeestä. 

Hankkeessa tuotettiin 4H-yrittäjän käsikirjan pohjalta sovellus, joka toimi pohjana mobiilipelille. 

Hankkeen aikana luotiin Business Lab -toimintamalli Rovaniemelle ja selvitettiin sen toteutusmahdollisuuksia. Business Labissa nuoret yrittäjät voivat kohdata toisiaan ja ideoida ja kehittää yrityksiään. Business Labeissa voidaan järjestää myös nuorille räätälöityjä tapaamisia, koulutuksia tai muita tilaisuuksia. 

Yritystä pelissä -hankkeen toteutuksessa olivat mukana Suomen 4H-liitto sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoitti Lapin ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2019–31.12.2020.