Päivätyökeräys ilmaston ja nuorten puolesta

Järjestäkää päivätyökeräys koulussanne ja lahjoittakaa varat 4H:n tekemään työhön ilmaston ja nuorten puolesta! Ilmoittaudu mukaan tällä sivulla.

Kun teette yhden päivän ajan töitä, autatte suomalaisia nuoria työllistymään ja istutatte puun taimia Suomeen. Päivätyökeräyksemme on suunnattu erityisesti yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

4H-järjestö työllistää Taimiteko-toiminnassa suomalaisia nuoria ja lisää Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyn taimia alueille, jotka eivät ole enää aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.

Taimiteoilla haluamme lujittaa nuorten luontosuhdetta ja tarjota kesätöitä erityisesti ysiluokkalaisille, joille voi ikänsä vuoksi olla haastavaa saada kesätyöpaikkaa. Metsään luotu hiilinielu on pitkäaikainen, ja metsittäminen tukee luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi Taimiteko-metsät tarjoavat tulevina vuosina tuhansille lapsille ja nuorille tilaisuuksia työskennellä ja oppia metsien merkityksestä. Taimiteko voitti vuonna 2021 Keskuskauppakamarin Vuoden vastuullisuusteko -kilpailun. Lue lisää Taimiteko-sivustolta: www.taimiteko.fi

Paljonko taimia saisitte koko koulun voimin kerättyä?

Suosittelemallamme minimisummalla, 15 eurolla, saa jo kuusi puun taimea. Montako oppilasta koulussanne tai luokassanne on – paljonko puita saisitte yhdessä istutettua? Päivätyökeräyksessä lukuvuonna 22–23 kerätyt taimet istutetaan Suomeen kesällä 2023 tai kesällä 2024, riippuen milloin osallistutte keräykseen. Keräyksen tuotoilla maksetaan taimia istuttavien nuorten palkat, työvälineet ja koulutus sekä ostetaan taimet.

Kun järjestätte päivätyökeräyksen 4H:n Taimiteko-toiminnan hyväksi, autatte nuoria saamaan kesätöitä ja luotte täysin uusia hiilinieluja Suomeen. Tulkaa siis mukaan tekemään konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi!

Ladatkaa Kiitos-diplomi ja laittakaa se luokan seinälle osallistuttuanne keräykseen. Jokaisella taimella on merkitys!

Tulostakaa työnantajalomake valmiiksi

Tulostakaa päivätyökeräykseen osallistuville oppilaille oheinen työnantajalomake. Ala- ja yläkoulut sekä toisen asteen oppilaitokset voivat kaikki käyttää samaa lomaketta.

Oppilaalle maksettu palkka on lahjoitus, josta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä sosiaaliturvamaksua. Koulun on vastattava oppilaan tapaturmavakuutuksesta, eli päivätyökeräys on suoritettava koulun virallisesti määräämänä ja yhteisesti sopimana päivänä.

Ilmoittaudu 4H:n päivätyökeräykseen

KK slash PP slash VVVV
Yhteyshenkilön nimi(Pakollinen)
Määrä voi olla arvio, jos lopullista määrää ei ole tiedossa.
Vahvistan, että keräyspäivä järjestetään koulun virallisesti määräämänä ja yhteisesti sopimana päivänä, eli koulumme vastaa oppilaan tapaturmavakuutuksesta.(Pakollinen)
Minulle saa lähettää sähköpostitse lisätietoja päivätyökeräykseen osallistumisesta(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.