Edustajakokous 20.–21. huhtikuuta 2022

Suomen 4H-liiton sääntömääräinen edustajakokous pidetään torstaina 21. päivänä huhtikuuta 2022 klo 9.00 alkaen Keskustakirjasto Oodin Maijansalissa, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Sääntöjen 9 §:n mukaan kukin perustajajäsen ja varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen yhden edustajan.

Jos jäsen tahtoo saada jonkin asian edustajakokouksen käsiteltäväksi, on se kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen edustajakokousta eli 9.3. mennessä.

Virallista kokousta edeltävänä päivänä, keskiviikkona 20.4.  klo 12.00–15:00, järjestetään edustajakokousedustajille vuosien 2023–2025 strategiaa ja 4H-nuorisotyötä käsittelevä seminaari edustajakokouspaikassa. Seminaarin jälkeen, klo 18:00 alkaen, 4H-liitto tarjoaa osallistujille illallisen Ravintola 10. Kerroksessa (Kaivokatu 3). Seminaariin ja illalliselle ilmoittaudutaan edustajakokouksen ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumislomake on tällä sivulla.

Ilmoittautuminen

Kokouskutsun ja kokousmateriaalin lähettämistä ja tarjoilujen järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan seminaariin ja edustajakokoukseen 6.4.2022 mennessä oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Osallistujatiedot täytyy tallentaa äänestysjärjestelmään etukäteen. Tätä varten pyydämme, että pöytäkirjanote tai valtakirja toimitetaan sähköisesti Suomen 4H-liittoon viimeistään viikkoa ennen kokousta eli 14.4.2022 mennessä. Pöytäkirjanotteen tai valtakirjan voi toimittaa ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse johanna.polkki(a)4h.fi

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen (sääntöjen 9 §)
 4. Esityslistan hyväksyminen (sääntöjen 10 §)
 5. Käsitellään liiton kuluneen kolmivuotiskauden (2020-2022) toimintaa ja taloutta koskeva selonteko
 6. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa kolmivuotiskautta (2023–2025) koskeva toimintasuunnitelma
 7. Päätetään valtuuskunnan jäsenten palkkiot ja matkakorvausperusteet
 8. Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 21 jäsentä siten, että kultakin valtuuskunnan päättämältä vaalialueelta valitaan vähintään kaksi jäsentä valtuuskuntaan
 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa kolmivuotiskaudeksi (2023 – 2025)
 10. Käsitellään muut valtuuskunnan esittämät asiat
 11. Käsitellään jäsenten esittämät asiat (Jäsenten edustajakokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat on kirjallisesti ilmoitettava 4H-liiton hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta , 9.3.2022 mennessä)
 12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen asiakirjat julkaistaan www.4h.fi -sivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Aikataulu

Seminaari 20.4.2022

11:00–12:00 Ilmoittautuminen

11:00–12:00   Lounas

12:00–13:30   Avaus
Kumppaneiden puheenvuorot yhteistyöstä 4H-järjestön kanssa:

 • Talent acquisition manager Ilona Castren, Kesko
 • Ohjelmajohtaja, erikoistutkija Katja Holmala, Luke
 • Markkinointijohtaja Antti Kiukas, Siili Solutions

Tietoiskut 4H-järjestön viestinnästä: Nettisivu-uudistus ja 4H:n näkyvyys

13:30–14:00   Kahvi

14:00–15:00   Tietoiskut 4H-nuorisotyöstä

18:00–20:30   Illallinen, Ravintola 10. Kerros, Asema-aukio 2 (Sokos Hotel Vaakunan ylin kerros)

Edustajakokous 21.4.2022

8:30–9:00        Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastaminen ja kahvi

9:00–9:30        Kokouksen avaus, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen

9:30–12:00      Kokous

12:00–13:00   Lounas

13:00–14:00   Kokous jatkuu tarvittaessa

14:00–14:30   Kahvi

14:30–17:00   Kokous jatkuu tarvittaessa. Kokous päättyy viimeistään kello 17:00.

Kokousaineisto

Majoitus ja ruokailut

4H-liitto tarjoaa valtuutetuille kokousedustajille ohjelmaan merkityt ruokailut ja kahvit.

Osallistujat varaavat ja maksavat itse (yhdistys maksaa) mahdollisen majoituksen. Voit halutessasi varata majoituksen majoituskiintiön puitteissa Sokos Hotel Presidentistä (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki) 23.3. mennessä. Hinta on 129EUR / 1hh Standard, 149EUR / 2hh Standard. Varaustunnus EDUSTAJAKOKOUS, netissä varatessa BEDUSTAJAKOKOUS.

Lisätiedot

Lisätiedot edustajakokouksesta:

Lisätiedot käytännön järjestelyistä: