Maaseudun nuorten StartUp -yrittäjyysyhteistyöhanke (2018–2020)

Hankkeessa rakennettiin maaseudun nuorten yrittäjyyden ja työllistämisen toimintamalleja maaseutuyrityksille, maaseudun asukkaille ja kylätoimijoille.

Maaseudun nuorten StartUp -yrittäjyysyhteistyöhanke tuki nuorten osaamista ja vahvisti heidän työelämävalmiuksiaan. Hanke avasi nuorille maaseudun työllistymisen mahdollisuuksia ja tuki nuorten yrittäjyysosaamista sekä tuotti nuorten yrittäjyyttä vahvistavia vertaisverkkotoimintamalleja. 

Hankkeella edistettiin ihmisten hyvinvointia ja kehitettiin maaseudun arkea, kylien vireyttä sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksia, työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä. Hankkeella lisättiin maaseudun yhdessä tekemisen meininkiä. 

Alla kuvaamme viisi toimenpidettä, joita hankkeessa tehtiin. 

Toimenpide 1: Nuoret esille 

Järjestetään erilaisia pop-up-, business cafe- ja yrittäjyysteemapäiviä yhteistyössä koulujen, oppilaitosten sekä hankkeen yhteistyöverkoston kanssa. Paikalliset 4H-yrittäjänuoret esillä markkinoinnissa. 

Toimenpide 2: Hoksaa bisnes                                                                

Selvitetään ja kartoitetaan nuorten alueelliset ja paikalliset yrittäjyyden ja työllistymisen mahdollisuudet. Esitellään paikallisia nuorten 4H-yritystarinoita oman alueen nuorille. Yritysohjaajaverkostoa markkinoidaan potentiaalisille ohjaajille. Ideoidaan ja innostetaan nuoria kokeilemaan ja hyödyntämään omaa harrastuneisuuttaan ja digiosaamistaan uudenlaisten palvelujen kehittämiseksi. 

Toimenpide 3: Nuorten vertaisoppiminen  

Sovelletaan Vaikuttavuutta vertaisneuvonnalla -opasta ja metsänomistajaryhmien ohjaamiseen saatuja kokemuksia (ESR-hanke LUKE/2017). Perustetaan kuusi nuorten maaseudun startup-yrittäjien oppimis- ja vertaisverkostoa, jossa valmentaen autetaan ja ratkaistaan yhdessä nuorten yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten haasteita ja ongelmia. Mentorointi voi tapahtua pareittain tai ryhmämentorointina huomioiden niin sanotun etämentoroinnin mahdollisuudet. 

Toimenpide 4: Kylätoimijoiden aktivointi, yhteisöllisyys ja pienyrittäjyys 

Järjestetään kylätoimijoille yhteisiä kyläinfoja ja tapahtumia, joissa innostetaan kylien asukkaita ideoimaan tulevaisuuden palvelutarpeita. Hyödynnetään Nuoret oman kylän kehittäjinä-hankkeen (2012–2015) aikana koottua ja käytännössä testattua työkirjaa nuorten kyläsuunnitelmasta. Kootaan yhteistyöverkostoja nuorten yrittäjien tueksi alueen kyläläisistä, loma-asukkaista, paikallisista yrittäjistä, kyläseuroista ja muista toimijoista. 

Toimenpide 5: Luodaan paikallinen ja alueellinen nuorten yritysohjaajaverkosto 

Luodaan virtuaalinen kohtaamispaikka nuorille ja yritysohjaajille hyödyntäen digitaalisia sovellutuksia huomioiden EU-tietosuoja-asetus. 

Hankkeen toiminta-aika oli 1.10.2018–30.9.2020. Hanketta hallinnoi Suomen 4H-liitto ja rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus. Osatoteuttajina olivat Luonnonvarakeskus, Järvi-Suomen kylät ry ja MTK-Etelä-Savo.