Ysit töihin (2019–2021 ja 2021–2022)

4H-järjestön Ysit töihin -hankkeissa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.

Ysit töihin -hankkeet ovat jakautuneet vuosille 2019–2021 ja 2021–2022.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta. 4H järjestää koulutuksen aina yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Työnantajat voivat toteuttaa Ysit töihin -toiminnan kautta yhteiskuntavastuutaan tarjoamalla paikkakunnan nuorille heidän todennäköisesti ensimmäisen kesätyöpaikkansa. Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Nuoren voi tilata töihin myös erikseen 4H-yhdistyksen kautta tai nuori voi työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Ysit töihin -toiminnan tavoitteita ovat:

  • Kannustaa työnantajia työllistämään 9. luokan päättäviä.
  • Tuottaa uuden toimintamallin ja kehittää nuorten työllistämiseen liittyvää verkostomaista toimintakulttuuria.
  • Vahvistaa yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kohderyhmänä on koko ikäluokka.
  • Lisää yleistä ymmärrystä liittyen alaikäisten työllistämisen tärkeyteen.

4H:n unelmana on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori saa työpaikan.

Ysit töihin 2019–2021

Ysit töihin -toiminnan pilotointi alkoi vuonna 2019 kymmenen 4H-yhdistyksen eli 18 kunnan alueella. Seuraavina vuosina toiminta laajeni asteittain. Kolmen toimintavuoden aikana 4H-yhdistyksiä oli mukana 33 ja nämä toimivat 39 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia oli mukana yli 6 000.

Vuonna 2019 mukana olevista yseistä 62 prosenttia sai kesätyöpaikan tai työllisti itsensä 4H-yrittäjänä. Vuonna 2020 luku laski 45 prosenttiin koronapandemian vuoksi.

Ysit töihin 2021–2022

Vuosina 2021–2022 toimintaa laajennettiin koskemaan koko Suomea. Vuonna 2021 mukana olevista yseistä 59 prosenttia sai kesätyöpaikan tai työllisti itsensä 4H-yrittäjänä.

Vuonna 2021 toiminnassa oli mukana 91 4H-yhdistystä lähes sadan kunnan alueella. Toiminta-alueella on yli 18 000 yhdeksäsluokkalaista. Yli 10 000 yhdeksäsluokkalaista suoritti 4H:n Ajokortti työelämään -koulutuksen.

Ysit töihin -toiminnan pääyhteistyökumppani on K-ryhmä. 4H-järjestö toteuttaa Ysit töihin -hanketta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.