Ysit töihin 2023

4H-järjestön Ysit töihin -hankkeissa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.

Ysit töihin -hankkeet ovat jakautuneet vuosille 2019–2021 ja 2021–2022. Hanke jatkuu myös vuonna 2023. Mukana on jo 103 4H-yhdistystä.

Ysit töihin -toiminnan tavoitteita ovat:

  • Kannustaa työnantajia työllistämään 9. luokan päättäviä.
  • Tuottaa uusi toimintamalli ja kehittää nuorten työllistämiseen liittyvää verkostomaista toimintakulttuuria.
  • Vahvistaa yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kohderyhmänä on koko ikäluokka.
  • Lisätä yleistä ymmärrystä liittyen alaikäisten työllistämisen tärkeyteen.

Yhdeksäsluokkalaiset käyvät toiminnassa läpi kolme vaihetta. Ensiksi nuoret suorittavat 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen, jossa opitaan perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta. 4H järjestää koulutuksen aina yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Myöhemmin nuori osallistuu 4H Cafe -tilaisuuteen, jossa hän voi kohdata työnantajia ja kuulla eri työllistymismahdollisuuksista. Toiminta kestää koko lukuvuoden ja tähtää nuoren työllistymiseen kesällä.

Työnantajat voivat toteuttaa Ysit töihin -toiminnan kautta yhteiskuntavastuutaan tarjoamalla paikkakunnan nuorille heidän todennäköisesti ensimmäisen kesätyöpaikkansa. Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Nuoren voi tilata töihin myös erikseen 4H-yhdistyksen kautta tai nuori voi työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

4H-järjestö toteuttaa Ysit töihin -hanketta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Toiminnan pääyhteistyökumppani on K-ryhmä.

Ysit töihin 2021–2022

Vuosina 2021–2022 toimintaa laajennettiin koskemaan koko Suomea. Vuonna 2021 mukana olevista yseistä 59 prosenttia sai kesätyöpaikan tai työllisti itsensä 4H-yrittäjänä.

Vuonna 2021 toiminnassa oli mukana 91 4H-yhdistystä lähes sadan kunnan alueella. Toiminta-alueella oli yli 18 000 yhdeksäsluokkalaista. Yli 10 000 yhdeksäsluokkalaista suoritti 4H:n Ajokortti työelämään -koulutuksen.

Ysit töihin 2019–2021

Ysit töihin -toiminnan pilotointi alkoi vuonna 2019 kymmenen 4H-yhdistyksen eli 18 kunnan alueella. Seuraavina vuosina toiminta laajeni asteittain. Kolmen toimintavuoden aikana 4H-yhdistyksiä oli mukana 33 ja nämä toimivat 39 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia oli mukana yli 6 000.

Vuonna 2019 mukana olevista yseistä 62 prosenttia sai kesätyöpaikan tai työllisti itsensä 4H-yrittäjänä. Vuonna 2020 luku laski 45 prosenttiin koronapandemian vuoksi.