Ysit töihin 2023

4H-järjestön Ysit töihin -hankkeissa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.

Ysit töihin -hankkeet ovat jakautuneet vuosille 2019–2021 ja 2021–2022. Hanke jatkuu myös vuonna 2023. Mukana on jo 105 4H-yhdistystä ja toimintamallia toteutetaan 128 kunnan alueella.

Ysit töihin -toiminnan tavoitteita ovat:

  • Kannustaa työnantajia työllistämään 9. luokan päättäviä.
  • Tuottaa uusi toimintamalli ja kehittää nuorten työllistämiseen liittyvää verkostomaista toimintakulttuuria.
  • Vahvistaa yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kohderyhmänä on koko ikäluokka.
  • Lisätä yleistä ymmärrystä liittyen alaikäisten työllistämisen tärkeyteen.

Yhdeksäsluokkalaiset käyvät toiminnassa läpi kolme vaihetta. Ensiksi nuoret suorittavat 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen, jossa opitaan perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta. 4H järjestää koulutuksen aina yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Lisäksi nuori voi osallistua erilaisiin 4H Cafe -tilaisuuksiin, joissa hän voi kohdata työantajia ja kuulla eri työllistymismahdollisuuksista. Ysit töihin -toiminta kestää koko lukuvuoden ja tähtää nuoren työllistymiseen kesällä.

Työnantajat voivat toteuttaa Ysit töihin -toiminnan kautta yhteiskuntavastuutaan tarjoamalla paikkakunnan nuorille heidän todennäköisesti ensimmäisen kesätyöpaikkansa. Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Nuoren voi tilata töihin myös erikseen 4H-yhdistyksen kautta tai nuori voi työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

4H-järjestö toteuttaa Ysit töihin -hanketta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Toiminnan pääyhteistyökumppani on K-ryhmä.

Ysit töihin 2021–2022

Vuosina 2021–2022 toimintaa laajennettiin koskemaan koko Suomea. Vuonna 2022 mukana oli 102 4H-yhdistystä ja toimintaa toteutettiin 124 kunnan alueella.

Vuoden 2022 tavoitteena oli luoda uusia käytäntöjä nuoren ja oman paikkakunnan työnantajien kohtaamiseen sekä lisätä tietoisuutta tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatimuksista ja mahdollisuuksista. Tukea haluttiin kohdistaa erityisesti niihin nuoriin, joille kesätyöpaikan saaminen osoittautuu haasteelliseksi.

Hankkeen puitteissa kehitettiin erilaisia 4H Cafe -tilaisuuksia, joita toteuttivat Ysit töihin -toiminnassa mukana olevat 4H-yhdistykset.

  • 4H Cafe / Rekry: Toteutetaan osana koulupäivää. Tilaisuudessa kuullaan työnantajien puheenvuoroja sekä tarjotaan nuorille mahdollisuus sekä live- että etäkohtaamisiin työnantajien kanssa.  
  • 4H Cafe / Á La carte: Tilaisuus, jossa nuoret kuulevat 4H:n tarjoamista työmahdollisuuksista, kuten 4H-yhdistysten kesätöistä, 4H-yrittäjyydestä ja Helppi-työnvälityssovelluksesta.  
  • 4H Cafe / Last call: Tapaamispaikka työnantajille ja niille nuorille, joilla ei vielä toukokuussa ole kesätyöpaikkaa. Tilaisuus tarjoaa viime hetken tukea töiden hankkimiseen. 
  • 4H Cafe / Tulevaisuus: Webinaarityyppinen toteutus, jonka teemana on tulevaisuuden työelämä. Tilaisuudessa katsotaan video, jolla puhuvat somevaikuttaja Nelli Orell ja tulevaisuustutkija Perttu Pölönen. Ohjaaja herättelee videon pohjalta nuoria miettimään, mitä taitoja, ammatteja ja osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. 

Tilaisuuksia järjestettiin lähes 80 paikkakunnalla yhteensä 229 ja niihin osallistui yli 7 400 nuorta. 4H Cafe -tilaisuuksia toteutettiin pääsääntöisesti kouluilla, mutta myös nuorisotiloilla ja muissa nuorten kokoontumispaikoissa.

Jatkossa Ysit töihin -toimintaa toteuttavat 4H-yhdistykset hyödyntävät hankkeessa luotuja konsepteja ja organisoivat 4H Cafe -tilaisuuksia kiinteänä osana Ysit töihin -toimintaa koulun lukuvuoden aikana. 

Ysit töihin 2019–2021

Ysit töihin -toiminnan pilotointi alkoi vuonna 2019 kymmenen 4H-yhdistyksen eli 18 kunnan alueella. Seuraavina vuosina toiminta laajeni asteittain. Kolmen toimintavuoden aikana 4H-yhdistyksiä oli mukana 33 ja nämä toimivat 39 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia oli mukana yli 6 000.

Vuonna 2019 mukana olevista yseistä 62 prosenttia sai kesätyöpaikan tai työllisti itsensä 4H-yrittäjänä. Vuonna 2020 luku laski 45 prosenttiin koronapandemian vuoksi.

Vuonna 2021 toiminnassa oli mukana 91 4H-yhdistystä lähes sadan kunnan alueella. Noin 10 000 yhdeksäsluokkalaista suoritti 4H:n Ajokortti työelämään -koulutuksen. Vuonna 2021 mukana olevista yseistä 59 prosenttia sai kesätyöpaikan tai työllisti itsensä 4H-yrittäjänä.