Yrittäjyyttä luonnosta -hanke (2022–2023)

Yrittäjyyttä luonnosta -hankkeessa kehitetään luonnontuotealaa Kaakkois-Suomen alueella. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa luonnontuotealan yrittäjyyttä ja tiedonvälitystä toiminta-alueellaan.

Kaksi vuotta kestävässä Yrittäjyyttä luonnosta -hankkeessa luodaan alalle liiketoimintaedellytyksiä, etsitään ratkaisuja keruulogistiikan ongelmiin ja parannetaan alan työllistämismahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan tietoa ja osaamista sekä toimintamalleja toimivien tuoteketjujen synnyttämiseksi. 

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää ja käynnistää alueella luonnontuotealan yritystoimintaa.
  • kehittää uusia toimintatapoja luonnontuotteiden tuoteketjuille.
  • pilotoida yritysten käyttöön luonnontuotealan yhteiskäyttöverkostoa varastoinnin ja jatkojalostuksen tueksi.
  • edistää luomusertifiointia.

Hanke tukee 4H järjestön strategiaa: kestävää kasvua tekemällä oppien. Hanke kehittää yhä edelleen 4H:ssa menestyksekkäästi jo vuosia jatkunutta toimintaa luonnontuotealalla. Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa huomioidaan luonnontuotealan valtava potentiaali nuorten työllistämiseen sekä etsitään uusia tienaamismalleja alalta niin nuorille kuin 4H-yhdistyksille.  

Hankkeen päätoteuttajana on Suomen 4H-liitto ja osatoteuttajana Suomen metsäkeskus. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätiedot: