Strategia

4H:n strategiassa 2023–2025 nostamme keskiöön lapset ja nuoret sekä heidän kasvunsa kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Haluamme tukea lapsen ja nuoren onnellista kasvua niin, että jokainen voisi löytää paikkansa yhteiskunnasta ja olla sen aktiivinen jäsen.

4H:n vuosien 2023–2025 strategian sisältö kiteytyy lauseeseen Kestävää kasvua tekemällä oppien. Haluamme, että 4H tavoittaa laadukkaalla toiminnallaan yhä useampia lapsia ja nuoria, jotka sitoutuvat järjestöön myös jäsenyyden kautta. Tämän strategiakauden aikana viemme aiempien vuosien pilotointeja eteenpäin ja otamme käyttöön niistä syntyneitä toimintamalleja.

Ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset läpäisevät koko yhteiskunnan ja vastuullisuus korostuu kaikilla elämän eri osa-alueilla. Kestävään elämäntapaan liittyvät tiedot ja taidot korostuvat. Työelämä on murroksessa, jonka suuntaa voi vain arvailla. Strategian pohjalta lähtevällä toiminnalla 4H haluaa vastata erityisesti näihin kysymyksiin.

Ohesta voit ladata PDF-muotoisen strategiamme 2023–2025. Voit myös lukea alta strategiamme keskeisimmät nostot. Sivun alalaidassa näet kolme viimeisintä vuosikertomustamme.

4H on lasten ja nuorten järjestö

Strategiamme keskiössä ovat lapset ja nuoret – 4H:ssa lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita. Tavoitteemme on, että 4H on tulevaisuudessa yhä useamman lapsen harrastus. 4H-harrastus on matalan kynnyksen harrastus, joka tarjoaa niitä tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joilla lapset ja nuoret pärjäävät muuttuvassa maailmassa. 

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Tuemme lasten ja nuorten onnellista kasvua niin, että jokainen voisi löytää paikkansa yhteiskunnasta ja olla sen aktiivinen ja vastuullinen jäsen.

Kestävä elämätapa tarkoittaa 4H:ssa ruokakasvatusta, nuorten metsä- ja luontosuhteen rakentumisen tukemista sekä kestäviin valintoihin kannustamista. Lisäksi tekemällä oppiminen on 4H-järjestön kasvatusajattelun ydin. Meillä lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä ja osallistumalla aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä. 

Lue toimintamme perusteista ja arvoistamme lisää sivulta Arvot ja kasvatusajattelu.

Tavoitteet ovat askelmerkkejä tulevaisuuteen 

4H:n strategiassa asettamat tavoitteet ovat askelmerkkejämme kohti tulevaisuutta. Ne kertovat, mitä teemme ja mihin asioihin haluamme keskittyä. Strategiakaudelle 2023–2025 4H-järjestöllä on kolme tavoitetta. Onnistumme, kun…

  • meillä on laadukas ja elinvoimainen toiminta
  • olemme kiinnostava ja yhteistyökykyinen kumppani
  • rakennamme yhteistä, positiivista tapaa viestiä ja toimia. Olemme positiivinen ja vetovoimainen järjestö.

Mihin keskitymme vuosina 2023–2025? 

Toteutamme avaintuotteidemme (4H-kerho, 4H-akatemia, 4H-työpaikka ja 4H-yritys) kautta toimintaa kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Painotamme toiminnassamme kestävään elämäntapaan liittyviä aihealueita: ruoka, metsä ja luonto sekä kädentaidot. Laadukkaan toiminnan turvaavat elinvoimaiset 4H-yhdistykset.

4H on valtakunnallisesti merkittävä alle 18-vuotiaiden työllistäjä ja yrittäjyyteen kannustaja. 4H-yritys on vahva nuorten yrittäjyyden brändi. Muita valtakunnallisia tuotteitamme ovat Helppi, Ysit töihin, 4H Business Lab, Reilu Teko, Taimiteko ja Marjasatoseuranta.

Vahvistamme jäsenyyden merkitystä, sillä 4H-harrastus ja työllistäminen perustuvat jäsenyyteen. Jäsenyys 4H:ssa on positiivinen asia, joka mahdollistaa aktiivisen ja monipuolisen harrastamisen. Jäseneksi halutaan liittyä ja jäsenmaksu ymmärretään tärkeäksi osaksi elinvoimaista 4H-toimintaa. Jäsenmäärän kehitys on onnistumisemme tärkein mittari.

4H-kerho tunnetaan innostavasta brändistään ja kiinnostavista sisällöistään: monipuolisista yleis-, teema- ja verkkokerhoista. 4H-kerhojen lisäksi tärkeä osa lasten toimintaa ovat yhdistysten organisoimat leirit.

4H-akatemia toimii laadukkaana oppimisympäristönä, joka tukee nuorten aktiivisuutta, työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. 4H-harrastuksessa opitut asiat tulevat näkyväksi opintopisteiden ja osaamismerkkien kautta.

Toteutamme vaikuttavaa ja monikanavaista viestintää siten, että 4H-toiminta näkyy laajasti eri kanavissa. Mukana viestimässä ovat nuoret, vapaaehtoiset ja toimihenkilöt. Valtakunnallinen viestintä tukee valittuja painopistealueita ja nostaa järjestön laadukkaita sisältöjä.

4H-järjestön kumppanit tukevat strategiaamme ja 4H:n jäsenyyttä sekä edustavat monipuolisesti yhteiskunnan eri osa-alueita. Tärkeitä kumppaneitamme ovat kunnat, koulut, yritykset, maakunnat, muut järjestöt sekä media.

Vuosikertomus

Alla voit tutustua viimeisimpien vuosien vuosikertomuksiimme.