MetsäRekry Lappi -hanke (2021–2023)

MetsäRekry Lappi -hanke edistää metsäalan houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta sekä vastaa alan työvoimapulaan ja kohtaanto-ongelmaan. Hanketta toteutetaan Lapissa.

MetsäRekry Lappi -hankkeen tavoitteena on saada metsäalalle lisää työvoimaa sekä yrittäjyyttä. Kohderyhmänä ovat nuoret, muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä ammattiaan valitsevat ja työelämään siirtyvät henkilöt. 

Hanke on jaettu neljään työpakettiin. Hankkeessa konseptoidaan ja pilotoidaan sekä virtuaalisen metsäpäivän että liikkuvan 4H Business Labin malli. Hankkeen aikana toteutetaan 4H-yritys- ja metsätyökursseja, maahanmuuttajien metsäpäivä sekä infoja ja yritysvierailuja opinto-ohjaajille ja valmistumassa oleville opiskelijoille. 

Suomen 4H-liitto on osatoteuttajana Suomen Metsäkeskuksen hallinnoimassa MetsäRekry Lappi -hankkeessa. Muut osatoteuttajat ovat Metsähallitus Tiedekeskus Pilke ja Lapin koulutuskeskus REDU. 

Hanke on ESR-rahoitteinen ja toteutusaika 1.3.2021–30.6.2023. Yksityis- ja kuntarahoitus: Lapin kunnat, Metsähallitus, Metsätalous Oy, Stora Enso, Neve, Lapin Koneyrittäjät ry, MTK, Vapo, Biowatti. 

Lisätiedot: