4H järjestää koko perheen metsäaiheisia tapahtumia ja yhteistyössä 4H-Metsätiimien kanssa koululaisten metsäpäiviä. Lapset ja nuoret istuttavat vuosittain myös puun taimia ja osallistuvat erilaisiin kampanjoihin.

Metsä- ja luontokasvatuksen tavoitteena 4H.ssa on lasten ja nuorten metsä- ja luontotietouden lisääminen, oman luontoympäristön arvostaminen ja ekologisen toiminnan opettelu. Lisäksi tavoitteena on kertoa lapsille ja nuorille metsään liittyvistä harrastus- ja työmahdollisuuksista. Lapsena opitut taidot kantavat myös nuorena, joten metsä ja luontoasioihin tutustumalla nuori saa tietoa metsäalan ammateista ja saattaa löytää itselleen urapolun.

4H-ympäristökasvatus antaa lapsille ja nuorille monipuolisen luonto- ja ympäristökuvan ja tarjoaa mahdollisuuden arjen ympäristötekoihin. Kun tekijöinä ovat koko maan 4H:laiset, kasvaa puroista suuria virtoja.

Metsäpäivillä tutustutaan lähimetsään

Koululaisten metsäpäivillä koululuokka tutustuu lähimetsään rastiradan avulla. Teemapäivän aikana nuoret saavat tietoa metsästä, heille opetetaan metsässä liikkumisen taitoja ja he havainnoivat yhdessä metsäluontoa. Lisäksi päivän aikana tutustutaan muun muassa työntekoon metsässä, tulenkäsittelyyn, jokamiehen oikeuksiin, kierrätykseen ja ruokailuun metsässä. Kouluyhteistyössä tavoitteena on lasten ja nuorten metsä- ja luontotuntemuksen lisääminen havainnollisten tehtävien ja esimerkkien avulla.

Vuosittain opettajien kanssa järjestettäviin metsäpäiviin osallistuu yli 30 000 lasta ja nuorta alakouluista, yläkouluista sekä lukioista. Suomen Metsäsäätiö rahoittaa huomattavan osan koululaisten metsäpäivien kuljetuskustannuksista.

Nuoret istuttavat vuosittain puuntaimia

Lapset ja nuoret istuttavat vuosittain useita kymmeniä tuhansia puuntaimia koulujen metsäpäivien ja muiden metsätapahtumien yhteydessä. Tapahtumiin osallistuville lapsille ja nuorille kerrotaan myös ilmastonmuutoksesta ja puiden tärkeydestä ilmastolle. Vuonna 2019 4H lanseerasi Taimiteko-toimintamallin, jossa nuoret istuttavat Suomeen uutta hiilinielua. Taimiteko on seurasta Nuoret ilmastotöissä -hankkeesta, jonka suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Riistaeläimet tutuksi riistarasteilla

Metsätapahtumissa lapset ja nuoret tutustuvat vuosittain vaihtuviin teemoihin erilaisten kampanjoiden avulla. Kampanjoihin liittyvillä metsärasteilla tutustutaan esimerkiksi sieniin ja marjoihin sekä pohditaan riistaeläinten tuntomerkkejä. Riistarastien tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan riistaeläimiä sekä ymmärtävät kestävän metsästyksen periaatteet . Metsähallituksen Eräkummien ja 4H:n järjestämille riistarasteille osallistui  vuonna 2017 3027 lasta ja nuorta.

4H:ssa lapset ja nuoret, jotka ovat kiinnostuneita metsästä oppimispaikkana ja metsäalana voivat osallistua metsätyökursseille. 4H pyrkii lisäämään lasten ja nuorten metsätietämystä myös osallistumalla erilaisille metsämessuille eri puolella Suomea.

Tule mukaan metsätiimiin

Vuosien aikana 4H:n metsätiimit, joita on eri puolella Suomea, ovat koostaneet toimintamalleja, joiden avulla metsään ja luontoon liittyviä tapahtumia, kursseja ja retkiä sekä opetusta voivat eri tahot järjestää. Jos olet kiinnostunut metsätiimin toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, voit olla yhteydessä 4H:n kehityspäällikkö Sampo Juhajokeen. Tutustu metsätiimiin tarkemmin.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Sampo Juhajoki, sampo.juhajoki(a)4h.fi, +358 50 320 9635.

Jos olet kiinnostunut metsäpäivistä, -kursseista tai muusta 4H-järjestön metsä- ja luontoaiheisesta toiminnasta, voit ottaa suoraan yhteytta lähimpään metsäasiantuntijaan.