Hankkeet

Aktiivinen hanketoiminta uudistaa 4H-nuorisotyötä. Erilaisissa hankkeissa kehitetään toimintaa ja käynnistetään uusia toimintamuotoja.

Suomen 4H-liiton hankkeita tukevat mm. ELY-keskukset, Raha-automaattiyhdistys RAY, maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju, Suomen Metsäsäätiö, Yksityisyrittäjäin Säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Metsämiesten säätiö ja Henry Fordin Säätiö.

4H-liitolla on sekä valtakunnallisia että alueellisia hankkeita. Osa näistä hankkeista on esitelty alla.

Myös paikallisilla 4H-yhdistyksillä on omia hankkeita, joista löytyy lisätietoa yhdistysten omilta sivuilta.

Etsi lähin 4H-yhdistys

MetsäRekry Lappi -hanke (2021–2023)

MetsäRekry Lappi –hanke edistää metsäalan houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta sekä vastaa alan työvoimapulaan ja kohtaanto-ongelmaan. Hanketta toteutetaan Lapissa. Hankkeen tavoitteena on saada metsäalalle lisää työvoimaa sekä yrittäjyyttä. Kohderyhmänä ovat nuoret, muut… Lue lisää...

Yritystä pelissä (2019-2020)

Yritystä pelissä -hankkeessa kehitetään nuorille yrittäjyyteen innostava mobiilipeli. Pelissä pelaaja yrittää saa yritysideansa tuottamaan mahdollisimman paljon suomalaisessa kaupunki- tai maaseutuympäristössä. Lue lisää...

Ysit töihin

4H-järjestön Ysit töihin -projektissa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Projektin tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Lue lisää...

Maaseudun nuorten StartUp-yrittäjyysyhteistyöhanke (2018 – 2020)

Maaseudun nuorten StartUp -yrittäjyysyhteistyöhankkeessa tuotetaan ja rakennetaan yhteistyöllä 4H:n sekä hankkeen yhteistyöverkoston asiantuntijoiden ja ammattilaisten ohjauksella työkaluja maaseudun nuorten yrittäjyyden ja työllistämisen toimintamalleja maaseutuyrityksille, maaseudun asukkaille ja kylätoimijoille. Lue lisää...

Töitä luonnosta -yhteistyöhanke (2019-2021)

Töitä luonnosta -yhteistyöhankkeessa rakennetaan ammattimainen luonnontuotteiden koulutus-, keruu-, jalostus-- ja jakeluverkosto Kaakkois-Suomeen. Hankkeen tavoitteena on luonnontuotealan tuotannollinen ja ammattimainen kehittäminen. Luonnontuoteoppaat nyt ladattavissa Töitä luonnosta ja Ruokaa luonnosta -hankkeet ovat… Lue lisää...

Arktinen älykäs metsäverkosto (2017-2019)

Hankkeessa perustetaan arktinen älykäs metsäverkosto, joka yhdistää lappilaiset metsäalan toimijat yhteen. Lue lisää...

Metsäinen innostaa (2018-2019)

Metsäinen innostaa -hankkeella innostetaan metsänomistajia sekä lapsia ja nuoria astumaan älylaitteita ja digitalisaatiota hyödyntäen yhä syvemmälle Suomen metsiin ja metsätalouteen. Lue lisää...

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa (2018-2020)

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa -hanke edistää nuorten työelämävalmiuksia konkreettisesti, antaa eväitä nuorille tulevaisuuden työelämään, yrittäjyyteen, bio- ja kiertotalouteen sekä edistää elinikäisen oppimisen tavoitteita auttamalla nuoria näyttämään osaamisensa. Lue lisää...

Polku osaavaksi ohjaajaksi -hanke (2018-2020)

Polku osaavaksi ohjaajaksi -hanke tarjoaa asiakkailleen palkkatukityötä, työkokeilua, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä lyhytkoulutuksia ja yritysvierailuja.  Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla. Lue lisää...

Ruokaa luonnosta -yhteistyöhanke (2018-2021)

Ruokaa luonnosta -yhteistyöhankkeen tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta villiruoasta ja edesauttaa toimivan villiruoan koulutus-, keruu-, jalostus- ja jakeluverkoston kehittymistä Uudellemaalle. Luonnontuoteoppaat nyt ladattavissa Töitä luonnosta ja Ruokaa luonnosta -hankkeet ovat yhteistyössä… Lue lisää...

Taimikon varhaishoito – alku nuorten metsäyrittäjyydelle (2017 – 2019)

Nuorten metsäyrittäjyyshanke yhdistää 4H-yrittäjyyden ja metsänhoitotyöt. Metsäalalle tarvitaan lisää palveluyrittäjiä ja hankkeessa kannustetaan nuoria vastaamaan tähän tarpeeseen. Lue lisää...

Pirta-hanke (2017–2019)

Pirta-hanke on työllistävä, ja se toteutetaan Pirkanmaan alueella Suomen 4H-liiton ja sen 19 Pirkanmaalla toimivan jäsenyhdistyksen yhteistyönä. Lue lisää...

DigiMetsä-koulutushanke (2017–2019)

Hanke edistää yrittäjämäisen ja aktiivisen metsänomistuksen kehittymistä Itä-Suomessa. Se on välttämätöntä, jotta turvataan metsäbiotalouden kasvu sekä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon metsävaroille rakentuvat investoinnit. Lue lisää...

Mobiilisti metsään (2016–2018)

Mobiilisti metsään -hanke lisää lasten ja nuorten metsäosaamista ja ohjaa heitä metsäisen 4H-yrittäjyyden pariin. Se tuo metsän käyttöön ja -hoitoon liittyvät koulutusmateriaalit helposti metsänomistajan saataville mobiilipalvelun kautta. Lue lisää...

Äkräs (2016–2018)

Metsäpelit innostavat nuoret metsään. Nuorten kiinnostuksen ja innostuksen herättäminen suomalaista luontoa ja metsää kohtaan vaatii teknologian ja pelillistämisen luomien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja uusien ratkaisujen toteuttamista. Lue lisää...

LUMOA – Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (2015–2017)

Tukea nuorisoon kohdistuvaan luonnontuoteviestintään LUMOA-hanke koordinoi ja vahvistaa luonnontuotealan kehittämistyötä viestinnän ja tiedonvälityksen avulla sekä kokoamalla ja aktivoimalla alan hanketoimintaa. Lue lisää...

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen (2015 – 2017)

Hankkeessa tuetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Lue lisää...

Kulttuurien välinen kylä (2016)

Kulttuurien välisen kylän rakentajat on kehittämishanke, joka testaa ja toteuttaa 4H-järjestön kehittämiä tuotteita ja palveluja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Lue lisää...

Polkuja Työelämään (2014 – 2016)

Polkuja Työelämään -hanke työllistää työttömiä Etelä-Savossa korkeimmalla korotetulla palkkatuella tai siihen rinnastettavilla tukimuodoilla. Lue lisää...

Kokemuksia Hommista KOHO (2012–2016)

Kokemuksia Hommista KOHO -hanke saattaa työn ja tekijät kohtaamaan Pirkanmaalla. Hankkeen maakunnallisten tukitoimien avulla rekrytoidaan ensisijaisesti vaikeasti työllistyviä henkilöitä tarpeen mukaan 4H-yhdistyksiin lisätyövoimaksi. Lue lisää...

Yhdessä verkkoon! ja Lasten oman mediatuotannon kehittäminen verkkoympäristössä (2013-2016)

Mediakasvatushankkeet tukevat lasten turvallista median käyttöä 4H-harrastuksen kautta. Lue lisää...

Yritysvirittämö

Virittämö ohjaa nuoria hauskan ja innostavan ideoinnin kautta uuteen harrastukseen ja kohti mahdollisuutta ansaita omalla idealla. Lue lisää...

Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille (2015)

Uusi Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille -projekti vuodelle 2015 rekrytoi nuoria töihin. Lue lisää...

Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille (2014-2015)

Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille 2014 -projekti on työllistänyt kymmenen nuorta. Lue lisää...

Messuperhonen (2014)

Messuperhonen-hankkeessa koulutettiin nuoria yrittäjien apukäsiksi messuille ja muihin tapahtumiin. Lue lisää...

Nuorten metsä (2013-2014)

Nuorten metsä -tiedotushanke lisäsi nuorten tietoisuutta metsien kestävästä käytöstä ja loi positiivista metsäkuvaa. Lue lisää...

Clover Power! (2013-2014)

Nuorten kansainvälisyyshanke Clover Power! - Youth arts and culture tarjosi kansainvälisiä kokemuksia 14-17-vuotiaille nuorille Satakunnan alueella. Lue lisää...

Toimeksi! (2012-2014)

Toimeksi! -nuorten yrittäjyyshanke tarjosi yli 13-vuotiaille nuorille työelämävalmiuksiin ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta ja muuta toimintaa Pohjois-Pohjanmaalla. Lue lisää...

Luonnontuoteala tutuksi (2010-2013)

Hanke tutustutti lapset ja nuoret luonnontuotteisiin, niiden keräämiseen, käyttöön ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Lue lisää...