Kokemuksia Hommista KOHO (2012–2016)

Kokemuksia Hommista KOHO -hanke saattaa työn ja tekijät kohtaamaan Pirkanmaalla. Hankkeen maakunnallisten tukitoimien avulla rekrytoidaan ensisijaisesti vaikeasti työllistyviä henkilöitä tarpeen mukaan 4H-yhdistyksiin lisätyövoimaksi.

Hanke hyödyttää myös vähemmän koulutettujen henkilöiden itsetuntoa ja lisää heidän luottamustaan omaa työllistymiseensä. Työnkuvia voidaan räätälöidä henkilöiden vahvuuksien ja osaamisen mukaan.

Hankkeen sisältö

Työntekijän kanssa kartoitetaan realistiset mahdollisuudet ja rajoitukset tulevan työllistymisen näkökulmasta. Työntekijää tuetaan erikoisperehdytyksellä niissä ominaisuuksissa, jotka ovat hänen vahvuuksiaan. Työntekijä laatii työnhakusuunnitelman.

Kokemuksia Hommista KOHO -hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa voimaantumisen, perehdytysjakson sekä oman työnhakuaineiston tekemisen jälkeen, tukijakson toisella puolikkaalla, aktivoidaan työntekijää vierailemaan ja esittäytymään 1 – 2 paikallisessa yrityksessä tai muussa sidosryhmässä. 4H-yhdistyksen tehtävä on kartoittaa nimenomaan ne toimijat, jotka ovat palkkaamassa lisätyövoimaa.

Niiden työntekijöiden osalta, joiden yritysvierailut onnistuvat molemmin puolin, 4H-yhdistykset sopivat työntekijän tukijakson loppupuolelle Kokemuksia Hommista KOHO -jakson. Se voi olla 2 – 10 päivää työntekijästä ja yrityksestä riippuen. Työntekijä on edelleen 4H-yhdistyksen palkkalistalla, mutta hän tekee töitä paikallisessa yrityksessä, joka harkitsee työntekijän palkkaamista 4H-työsuhteen jälkeen.

Hankkeessa tehdään seurantaa jokaisen 4H-työsuhteen jälkeen 3 kk:n kuluttua työntekijän sijoittumisesta.

Hankkeen tavoitteet:

  • tehostaa tukityöllistämisen vaikuttavuutta
  • lisätä olemassa olevaa yhteistyötä paikallisten yritysten ja 4H-yhdistyksen kanssa
  • kehittää tukitoimenpiteen sisään työntekijöille toimintamalleja paikallisiin yrityksiin tutustumiseksi
  • löytää toimintamalleja työntekijöiden edelleen sijoittamiseksi paikallisiin yrityksiin
  • löytää 4H-työsuhteen jälkeen työntekijälle työpaikka avoimilta työmarkkinoilta.

 

Hankkeen kesto: 1.8.2012 – 31.12.2016
Hankkeen toteuttaja: Suomen 4H-liitto kumppaneinaan 4H-yhdistykset Pirkanmaalla
Hankkeen toteutusalue: Pirkanmaa

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan TE-palvelut, työllisyyspoliittinen avustus

Lisätietoja

Aluejohtaja Päivi Kiviranta, p. +358 44 783 0320. paivi.kiviranta(a)4h.fi

järjestöpäällikkö Anu Parviainen p. +358 44 783 0322, anu.parviainen(a)4h.fi

Hankkeessa mukana