Arktinen älykäs metsäverkosto (2017-2019)

Hankkeessa perustetaan arktinen älykäs metsäverkosto, joka yhdistää lappilaiset metsäalan toimijat yhteen.

Tavoitteena on tiivistää toimijoiden keskinäistä yhteistyötä, lisätä arktisen metsäosaamisen tunnistettavuutta ja näkyvyyttä sekä luoda yhteyksiä EU:n muiden alueiden ja kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteinä kartoitetaan ja kuvataan arktinen älykäs metsäverkosto, julkaistaan esittelymateriaalia, etsitään sopivia arktisen metsätalouden esittelykohteita ja järjestetään biotaloustreffejä toimijoiden törmäyttämiseksi. Lisäksi hankkeen toimenpiteitä ovat benchmarking Suomessa ja kansainvälisesti sekä uuteen rahoituskauteen valmistautuminen järjestämällä opinto- ja verkostoitumismatkoja.

Suomen 4H-liiton painopisteenä hankkeessa on tehdä esimerkkikohteiden ja biotaloustreffien kautta näkyväksi nuorten kanssa tehtävää metsä- ja luontokasvatustyötä. Lisäksi nostetaan esille luomukeruualueiden sertifioinnin mahdollisuuksia ja merkitystä monimuotoisten metsäelinkeinojen kehittämisessä.

Toteuttajat: Suomen metsäkeskus (hallinnoija), Lapin ammattikorkeakoulu, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, MTK ja Suomen 4H-liitto.

Rahoittaja: Lapin liitto, Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020  Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätietoja:
Mari Niska
Aluejohtaja
Rovaniemen toimipiste
p. 0400 234 041
mari.niska(at)4h.fi

Hankkeen blogikirjoitukset

Euroopan metsäpedagogien tapaaminen Pudasjärvellä

Metsäpedagogit yhdessä – verkostoitumista, työpajoja ja revontulia

Lokakuun ensimmäisellä viikolla oli Pikku-Syöte täynnä Eurooppalaisia Metsäpedagogeja, sillä siellä järjestettiin Euroopan metsäpedagogien 13. kongressi. Tapaamisten taustalla pyörii Forest Communication Network-Subgroup-Forest Pedagogics ja järjestelyistä vastasivat tänä vuonna Suomen Metsäyhdistys sekä Suomen 4H-liitto. Seminaarin aiheena oli, miten osallistamme lapsia ja nuoria oppimiseen, päättämiseen ja suunnitteluun.

Lue lisää…

Hankkeessa mukana