Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa (2018-2020)

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa -hanke edistää nuorten työelämävalmiuksia konkreettisesti, antaa eväitä nuorille tulevaisuuden työelämään, yrittäjyyteen, bio- ja kiertotalouteen sekä edistää elinikäisen oppimisen tavoitteita auttamalla nuoria näyttämään osaamisensa.

Ensimmäiset työkokemukset voivat olla palkkatyötä tai yrittäjyyttä, molempia tulee arvostaa samoin. On tärkeää, että nuorilla on keinoja näyttää hankkimansa osaaminen. Ensimmäinen kesätyö voi olla juuri se, joka ratkaisee nuoren uravalinnan. Ammattiin opiskelevien nuorten on tärkeä kerryttää oman alan kokemusta jo opiskeluaikana.

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa on Suomen 4H-liiton hallinnoima hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.8.2020. Rahoitus koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä avustuksesta ja Suomen 4H-liiton omarahoituksesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä toisella asteella opiskelevien nuorten työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia bio- ja kiertotalousalan näkökulmasta sekä auttaa nuoria näyttämään osaamisensa työnhaussa ja opinnoissa. 4H-järjestöllä on olemassa kokeiltuja malleja ja tapoja nuorten työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeen aikana näihin aiemmin hyviksi havaittuihin malleihin integroidaan bio- ja kiertotalouden viitekehys ja lisätään osaamisen tunnustamisen osuutta.

Hankkeen aikana järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa nuorille suunnattua koulutusta littyen bio- ja kiertotalousalan työtehtäviin. Kokemukset erilaisista bio- ja kiertotalousalan työmahdollisuuksista laajentavat nuorten näköaloja ja luovat mahdollisuuden uusien innovaatioiden syntymiselle. Nuoret huomaavat, että bio- ja kiertotalous on osa lähes kaikkia toimialoja jollain liityntäpinnalla. Jotta nuoret pystyvät näyttämään osaamisensa entistä paremmin ja helpommin, hankkeen aikana luodaan digitaalisia osaamismerkkejä. Merkkien lisäksi nuorilla on mahdollisuus opintopisteytteyhin todistuksiin. Hanke luo 4H-akatemiaan nuorten bio- ja kiertotalousosaamisen kokonaisuuden.

 

Lisätietoja

Patrik Lindfors
yhteyspäällikkö, hankkeen hallinnointi
p. +358 40 569 1126
patrik.lindfors(a)4h.fi

Hankkeen blogikirjoitukset

Rapsutuksia ja kiertotaloutta Hutkon tilalla

Linnankosken lukion biologian kurssi vieraili Hutkon laama- ja eläintilalla Pukkilassa. Tutustumisretken järjesti Porvoon 4H-yhdistys osana Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa -hanketta, jossa tavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia bio- ja kiertotalouden näkökulmasta.…

Kohti tavoitteita: Tilanne kesäkuussa 2019

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa -hanketta on toteutettu vuoden 2018 alusta alkaen.  Tavoitteenamme on viedä bio- ja kiertotalousalan työelämätietoa yhteensä 1700 nuorelle eri tavoin. Hankkeen aikana järjestetään Ajokortti työelämään -kursseja, 4H-yrityskursseja,…

Ajokortti työelämään -kurssi Saarijärvellä

Missä: Saarijärvi, Biotalouskampus Koska: 8.5.2019 Kurssille osallistui 22 toisen asteen opiskelijaa. Heidän lisäkseen päivässä oli mukana Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistyksen projektipäällikkö, kaksi lukion opettajaa sekä kymmenen Biotalouskampuksen työntekijää. Päivän aikana Biotalousistituutin johtaja…

4H-yrityskurssi lukiolaisille Orimattilassa

Mikä: 4H-yrityskurssi 46 lukiolaiselle (koko toinen vuosikurssi) Missä: Orimattilan Erkko-lukio Koska: 12.-18.2.2019 Kahtena päivänä toteutettu kurssi, jossa oli yhdistettynä niin Ajokortti työelämään kurssin kuin 4H-yrityskurssin asioita, kuitenkin niin, että molempien kurssien sisällöt…

Ajokortti työelämään -kurssi Valma-ryhmälle

Kenelle: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Valma-ryhmälle , 16 osallistujaa Koska: 29.4.-27.5.2019 Ohjelma 29..4 klo.10-12 - tutustuminen,työnhaku, työhaastatteluharjoitukset, sähköinen työnhaku - "kotitehtävä" asiakaspalvelusta 30.4. klo.10-12 - työelämän pelisäännöt, tulevaisuuden ammatit, - asiakaspalvelu 27.5…

4H-yrityskurssi Yli-Marolan kotieläinpihalla

Mikä: 4H-yrityskurssi Yli-Marolassa Lahdessa Koska: 1.4.-15.5.2019 Kurssilla käytiin läpi 4H-yrityksen perustamiseen liittyvät asiat, 4H-yrittäjän paperityöt ja velvollisuudet, oman osaamisen arviointi ja lisäksi osallistujat tutustuivat erilaisiin bio- ja kiertotalouden 4H-yritys mahdollisuuksiin…