Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa (2018-2020)

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa -hanke edistää nuorten työelämävalmiuksia konkreettisesti, antaa eväitä nuorille tulevaisuuden työelämään, yrittäjyyteen, bio- ja kiertotalouteen sekä edistää elinikäisen oppimisen tavoitteita auttamalla nuoria näyttämään osaamisensa.

Ensimmäiset työkokemukset voivat olla palkkatyötä tai yrittäjyyttä, molempia tulee arvostaa samoin. On tärkeää, että nuorilla on keinoja näyttää hankkimansa osaaminen. Ensimmäinen kesätyö voi olla juuri se, joka ratkaisee nuoren uravalinnan. Ammattiin opiskelevien nuorten on tärkeä kerryttää oman alan kokemusta jo opiskeluaikana.

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa on Suomen 4H-liiton hallinnoima hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.8.2020. Rahoitus koostuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä avustuksesta ja Suomen 4H-liiton omarahoituksesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä toisella asteella opiskelevien nuorten työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia bio- ja kiertotalousalan näkökulmasta sekä auttaa nuoria näyttämään osaamisensa työnhaussa ja opinnoissa. 4H-järjestöllä on olemassa kokeiltuja malleja ja tapoja nuorten työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeen aikana näihin aiemmin hyviksi havaittuihin malleihin integroidaan bio- ja kiertotalouden viitekehys ja lisätään osaamisen tunnustamisen osuutta.

Hankkeen aikana järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa nuorille suunnattua koulutusta littyen bio- ja kiertotalousalan työtehtäviin. Kokemukset erilaisista bio- ja kiertotalousalan työmahdollisuuksista laajentavat nuorten näköaloja ja luovat mahdollisuuden uusien innovaatioiden syntymiselle. Nuoret huomaavat, että bio- ja kiertotalous on osa lähes kaikkia toimialoja jollain liityntäpinnalla. Jotta nuoret pystyvät näyttämään osaamisensa entistä paremmin ja helpommin, hankkeen aikana luodaan digitaalisia osaamismerkkejä. Merkkien lisäksi nuorilla on mahdollisuus opintopisteytteyhin todistuksiin. Hanke luo 4H-akatemiaan nuorten bio- ja kiertotalousosaamisen kokonaisuuden.

 

Lisätietoja

Patrik Lindfors
yhteyspäällikkö, hankkeen hallinnointi
p. +358 40 569 1126
patrik.lindfors(a)4h.fi

Hilkka Näse
kehityspäällikkö, hankkeen toiminnot
p. +358 44 783 0300
hilkka.nase(a)4h.fi

Hankkeen blogikirjoitukset

Kohti tavoitteita: Tilanne kesäkuussa 2018

Bio- ja kiertotalous 4H-akatemiassa -hanke käynnistyi vuoden 2018 alussa. Tavoitteenamme on viedä bio- ja kiertotalousalan työelämätietoa yhteensä 1700 nuorelle eri tavoin. Hankkeen aikana järjestetään Ajokortti työelämään -kursseja, 4H-yrityskursseja, tutustumisretkiä bio-…

Osaaminen ilmi -tehtävät julkaistu 4H-akatemiassa

4H-akatemia on 13 - 28 -vuotiaiden oppimisen, työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden kokoava otsikko. 4H-akatemian kautta voi hakea opintopisteitä ja digitaalisia osaamismerkkejä sekä kehittää omaa osaamistaan erilaisten tehtävien parissa. 4H-akatemia on osoitteessa…

Ajokortti työelämään -kurssi Karstulassa

Mikä: Ajokortti työelämään -kurssi 29.5.2018 Missä: Karstulan lukion auditorio Osallistujia: 18 Kurssilla käytiin kattavasti läpi työelämätaitoja ja työelämään liittyviä asiakirjoja sekä pelisääntöjä. Työntekijän ja työnantajan velvollisuuksia ja oikeuksia. Mistä palkka…

4H-yrityskurssi Pudasjärvellä

Mikä: 4H-yrityskurssi 12.5.2018 Missä: Pudasjärven kaupungintalo Osallistujia: 10 Nuorten 4H-yrityskurssi toteutettiin työpajamallilla. Oli 4 työpajaa: kannattavuuslaskelma, liiketoimintasuunnitelma, markkinointi ja paperityöt. Nuorten 4H-yrityskurssi toteutettiin työpajamallilla. Oli 4 työpajaa: kannattavuuslaskelma, liiketoimintasuunnitelma, markkinointi…

4H-yrityskurssi Sastamalassa

Mikä: 4H-yrityskurssi 24.5.2018 Missä: Vammalan ammattikoulu Osallistujia: 14 Kurssin aluksi kerroimme 4H-toiminnasta ja miten 4H on koko historiansa ajan jollain lailla liittynyt bio- ja kiertotalouteen. Jukka Hakala Biojussi Oy:stä vieraili…

4H-yrityskurssi Laitilassa

Mikä: 4H-yrityskurssi 5.5.2018 Missä: Laitilan nuorisotila Osallistujia: 8   Kurssi alkoi tutustumiskierroksella ja jäänmurtaja leikillä, jotta päästiin eroon alkujännityksestä. Tämän jälkeen tehtiin Tarina tehdas -harjoite ja käytiin keskustelua. Kurssille saapui…