Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille (2015)

Uusi Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille -projekti vuodelle 2015 rekrytoi nuoria töihin.

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) Paikka auki – nuoret työelämään -avustusohjelman tavoitteena on tukea erityisesti vaikeasti työllistyviä ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria. 4H-järjestö tarjoaa Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille -projektillaan työpaikan 10 nuorelle vuodeksi 2015.

Suomen 4H-liiton hanke sai tukea 10 nuoren palkkaamiseen

4H-järjestö on profiloitunut nuorten työllistäjänä. 4H-yhdistysten palkatuilla toimihenkilöillä on osaamista nuorten työllistämiseen ja työelämätaitojen valmentamiseen ja nyt jo vuoden kokemus nuorten työllistämisestä Paikka auki -avustusohjelman kautta. Vuosittain 4H-yhdistykset työllistävät markkinalähtöisesti yli 8 000 nuorta eripituisiin työsuhteisiin.

Hyvinvointia nuorille ja yhdistyksille -hankkeessa työllistetään kymmenen työtöntä nuorta yhdeksi vuodeksi Ampun, Lahden, Kurikan, Siikajoen, Kaakonkulman, Ylivieskan, Toholammin, Vetelin, Kauhajoen ja Isojoen-Karijoen 4H-yhdistyksiin. Työjakson aikana jokaisella nuorella on henkilökohtainen mentori, joka vastaa nuoren työelämätaitojen kehittämisestä. Osana projektia 4H-järjestö tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua myös muiden sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten työtehtäviin nuorten oman mielenkiinnon ja jatkosuunnitelmien mukaan.

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat nuorisotakuun piiriin kuuluvat nuoret, joita työllistetään yhdistyksiin. Kun yhdistysten toiminta lisääntyy, hyötyvät hankkeesta myös muut paikkakunnan nuoret. 4H-yhdistykset ja muut paikalliset yhdistykset saavat nuoria tuomaan uusia ideoita, osaamista ja innokkuutta järjestöjen toimintaan, kertoo kehityspäällikkö Tuula Alanko Suomen 4H-liitosta. Viime vuoden kokemuksen perusteella olemme kehittäneet yhdessä yhdistysten ja nuorten kanssa toimintamallin sisältöjä, mutta rakenne on edelleen sama.

Toimintamalli hankkeen toteuttamisessa:

1 Nuoren rekrytointi.
2 Nuoren perehdyttäminen ja perehtyminen.
3 Nuoren mentorointi.
4 Nuoren tutustuminen paikallisiin sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiin.
5 Nuorten yhteistapaamiset.
6 Nuoren työelämätaitojen kehittäminen.
7 Nuoren tukeminen oman alan töiden etsimisessä/jatkokoulutukseen hakeutuessa.
8 Työsuhteen päättymine.n

Kaikkiin toimenpiteisiin sisältyy palautteen kerääminen, arviointi ja kehittämistoimenpiteiden raportointi.

Lisätietoja:

Suomen 4H-liitto Kehityspäällikkö Hilkka Näse p. 044 783 0300
4H-järjestön nuorten työllistämisestä: www.4h.fi/tyo

 

 

Hankkeessa mukana