Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen -selvityshanke (2018)

Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia rakentaa luonnontuotealan ammattimaista ja koordinoitua keruu- ja jakeluverkostoa Kaakkois-Suomeen. Hankkeessa selvitetään erityisesti nuorten mahdollisuuksia työllistyä luonnontuotealalle.

Luonnontuoteala kasvaa Suomessa

Luonnontuoteala on biotalouden kasvuala, jolla on hyvät näkymät koti- ja ulkomaisilla markkinoilla sekä runsaasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia koko Suomessa. Monipuolinen luontomme tarjoaa käyttöömme paitsi luonnonmarjoja, -sieniä ja -yrttejä myös erilaisia erikoisluonnontuotteita kuten mahla, pihka ja käävät. Samaan aikaan ympäristöä säästävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa, mikä luo edellytyksiä luontoon perustuvalle yrittäjyydelle.  Luonnontuotteita hyödyntävät yritykset saavat kilpailuetua myös suomalaisen raaka-aineen ylivoimatekijöistä kuten puhtaudesta, ravintorikkaudesta, aromikkuudesta ja arktisuudesta.

Kaakkois-Suomen puhtaat luonnonvarat ja aktiiviset yrittäjät tarjoavat paljon potentiaalia luonnontuotealan kasvuun. Maakunnissa toimii aktiivisia ja kasvuhaluisia luonnontuotteiden ostajia ja jalostajia ja raaka-aineelle olisikin kysyntää, mutta toimivien keruu- ja jakeluverkostojen puute rajoittaa kasvua. Hankkeessa kartoitetaan alan verkoston  pullonkauloja Kaakkois-Suomessa sekä selvitetään eri toimijoiden kiinnostusta ja sitoutumista rakentaa koordinoitua luonnontuotealan ammattimaista keruu- ja jakeluverkostoa alueelle.

Nuoret osaksi biotaloutta

Nuorten kannustaminen ja kouluttaminen luonnontuotealalle on alan jatkuvan kehityksen edellytys. Nuori sukupolvi myös ymmärtää uudella tavalla suomalaisten luonnontuotteiden arvon, jatkojalostusmahdollisuudet, tuotteistamisen, brändäyksen ja myös kansainvälisten markkinoiden mahdollisuudet.

Hankkeessa selvitetään nuorten kiinnostusta ja mahdollisuuksia saada ansioita yrittäjänä tai palkkatyönä luonnontuotealalta. Hankkeessa pilotoidaan luonnontuotteiden välittämistoimintaa yhdessä alueen 4H-yhdistysten kanssa. Lisäksi hankeessa järjestetään nuorille suunnattuja työpajoja luonnontuotealalle työllistymisestä.

Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan myös koulutuksen kehittämistarpeita. On ensiarvoisen tärkeää, että herkkiä luonnontuotteita poimivat ja käsittelevät vain hyvin koulutetut toimijat.

Lisäksi hankkeessa selvitetään valmiuksia luomukeruualueiden sertifiointiin.

Seminaarimateriaali

Hankkeen loppuseminaari pidettiin torstaina 25.10.2018 Lappeenrannassa. Seminaarin puhujien esitykset löytyvät alta.

1. Seminaarin avaus, Helena Herttuainen / Suomen 4H-litto ry

2. Luonnontuotealan tulevaisuuden näkymiä, Anne Ristioja / Lapin ELY-keskus

3. Hankkeen tuloksia, Magdaleena Rouhiainen / Suomen 4H-liitto ry

4. Metsänomistajille lisäansioita luonnontuotteista, Seppo Repo / Suomen metsäkeskus

5. Pakurin mahdollisuudet, Hannu Piispanen / Pro Pakuri ry

6. Kuusenkerkästä ansiota, Juhani Siivonen / Kerkkämaisteri

 


Selvityshanke toteutetaan 1.5. – 30.11.2018. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 – 2020 ja hankkeen rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Suomen metsäkeskus.


Kysy lisää:

Magdaleena Rouhiainen

Hankevastaava, FM

p. 044 783 0319

magdaleena.rouhiainen(a)4h.fi

Helena Herttuainen

Projektipäällikkö, aluejohtaja, MH

p. 050 441 8636

helena.herttuainen(a)4h.fi

 

 

Hankkeessa mukana