Nuorten metsä (2013-2014)

Nuorten metsä -tiedotushanke lisäsi nuorten tietoisuutta metsien kestävästä käytöstä ja loi positiivista metsäkuvaa.

Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2013-31.12.2014. Se toteutti Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelmaa 2007-2013 ja sitä rahoitti Lapin ELY-keskus.

Hankkeessa nuoria kannustettiin tutustumaan metsän tarjoamiin uusiin toimeentulon mahdollisuuksiin monikäytön näkökulmasta, perinteisiä metsäelinkeinoja kuitenkaan unohtamatta. Tietoisuuden lisääntyessä myös nuorten kiinnostus metsäsektoria kohtaan parantuu.

Hankkeen kohderyhmänä olivat 7–24-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä Lapissa. Hanke järjesti osallistujille tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta nuoria kiinnostavalla tavalla, muun muassa Tuottava Tuohi -pelien ja toiminnallisien tapahtumien kautta.

Lisätietoa: hankevastaava Mari Niska, 0400 234 041, mari.niska(a)4h.fi tai hankesihteeri Katja Mommo, 040 545 5567, katja.mommo(a)4h.fi

Hankkeen blogikirjoitukset

Tuottava Tuohi -peli

Tuottava Tuohi -pelisarja kehitettiin Ota metsä omaksi – Tapio ja tuottava tuohi -pelihankkeessa.

Lue lisää…

Lapin metsäohjelma 2012-2015

Suomen metsäkeskus on koonnut Lapin metsäohjelman 2012-2015.

Lue lisää…

Koululaiset istuttamassa puita

Kemijärvellä opittiin metsänistuttamisen perusteita ja puiden merkitystä ilmastonmuutoksessa.

Lue lisää…

Hankkeessa mukana