Pirta-hanke (2017–2019)

Pirta-hanke on työllistävä, ja se toteutetaan Pirkanmaan alueella Suomen 4H-liiton ja sen 19 Pirkanmaalla toimivan jäsenyhdistyksen yhteistyönä.

Hankkeen kohderyhmä ja tavoitteet

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät työntekijät, joiden palkkaamiseen on mahdollista saada palkkatukea, työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä yli 12 kuukauden mittaiseksi sekä työttömät alle 25-vuotiaat nuoret. Tavoitteena hankkeessa on palkata palkkatuella työsuhteeseen 25–35 pitkään työttömänä ollutta henkilöä sekä 10–15 työkokeilijaa per vuosi.

Tarjottavat työtehtävät ovat työelämälähtöisiä ja monipuolisia työtehtäviä 4H-yhdistyksen eri toiminnoissa. Tehtävänimikkeet ovat esimerkiksi toiminnanohjaaja, toimistotyöntekijä, nuorisotilan valvoja, markkinointisihteeri, iltapäiväkerhon ohjaaja, työnjohtaja, siivooja tai kahvilatyöntekijä.

Tavoitteena on, että 4H-työsuhteen päättyessä yli 50% työntekijöistä on löytänyt jonkun muun ratkaisun kuin paluun työttömäksi työnhakijaksi. Hankkeessa tehdään työntekijän sijoittumisen seurantaa jokaisen 4H-työsuhteen jälkeen 3 kk:n kuluttua.

Hankkeen sisältö

4H-yhdistykset toimivat rekrytoitavien työntekijöiden työnantajina ja 4H-yhdistysten toiminnanjohtajat heidän esimiehinään. Työntekijän erityistaitoja hyödynnetään tehtävänkuvien suunnittelussa. Työntekijä laatii työsuhteen alussa yhdessä esimiehensä kanssa työnhaku-/opiskelusuunnitelman. Siinä yhteydessä käydään läpi työntekijän osaamistavoitteet ja mahdollisuus osaamisen kehittämiseen esimerkiksi oppisopimuksen keinoin.

Työsuhteen aikana työntekijän on mahdollisuus hankkia lisäosaamista tehtävänkuvaan liittyvissä ja työllistymistä edistävissä 4H-järjestön omissa koulutuksissa tai suorittamalla työn ohessa osa- tai kokotutkintoperusteisia opintoja. Esimies toimii opiskelijalle työpaikkaohjaajana. Nuorille on tarjolla oma mentor oppisopimuskeskuksen kautta ja TE-palvelujen kautta voidaan hankkia työhönvalmennusta.

Mahdollista on myös palkkatuella palkatun työntekijän siirtäminen toisen työnantajan työtehtäviin määräajaksi. Työntekijä voi kokeilla työtehtävää mahdollisuutena suuntautua kyseiselle alalle tai jo alan osaajana osoittaa taitonsa työtehtävässä. Siirtämisestä tehdään ilmoitus TE-toimistolle.

 

Hankkeen kesto: 1.1.2017–31.12.2019
Hankkeen toteuttaja: Suomen 4H-liitto kumppaneinaan 4H-yhdistykset Pirkanmaalla
Hankkeen toteutusalue: Pirkanmaa

Hankkeen rahoittaja: Pirkanmaan TE-palvelut, työllisyyspoliittinen avustus

Lisätietoja

Aluejohtaja Päivi Kiviranta, p. +358 44 783 0320. paivi.kiviranta(a)4h.fi

Järjestöpäällikkö Anu Parviainen p. +358 44 783 0322, anu.parviainen(a)4h.fi

Tallenna

Tallenna

Hankkeessa mukana