Polkuja Työelämään (2014 – 2016)

Polkuja Työelämään -hanke työllistää työttömiä Etelä-Savossa korkeimmalla korotetulla palkkatuella tai siihen rinnastettavilla tukimuodoilla.

Tuella palkatut henkilöt ovat työsuhteessa 4H-yhdistykseen tai suoraan yritykseen erilaisissa yhdistystoiminnan, nuorisotyön tai yrityksen tehtävissä. Työhön opastuksesta, perehdyttämisestä, työkokeiluista ja yrityskontakteista avoimille työmarkkinoille huolehtivat paikallisyhdistysten 4H-toiminnanjohtajat ja yrittäjät yhteistyössä hankkeessa työllistämisestä vastaavan projektipäällikön ja yritystoimintaan erikoistuneen yrityspoluttajan kanssa.

Polkuja Työelämään -hankkeen tavoitteet 2016:

* Työllistää palkkatuettuun työhön noin 13 työtöntä henkilöä, joista 50 % sijoittuu heti tai 3 kuukauden kuluttua tukityöjakson päättymisen jälkeen joko työhön (20 %) tai koulutukseen (30 %).

* Tarjota hankkeessa mukana oleville yrittäjyysvalmiuksia.

* Tutustuttaa työttömät työnhakijat yrityksen perustamiseen.

* Tehdä 5 4H-Yrityskokeilua, mukana myös osuuskuntakokeiluja.

* Pilotoida tutustumisjaksoja (2–10 päivää), joiden aikana työntekijä on edelleen 4H-yhdistyksen palkkalistalla, mutta tekee töitä paikallisessa sidosryhmässä, johon hänen olisi mahdollista työllistyä 4H-työsuhteen jälkeen tai aikana.

Hankkeen kohderyhminä ovat:

* Työttömät, joiden työllistämisen edellyttämä osaaminen on kunnossa, mutta työttömyys pitkittynyt. Työllistyminen edellyttää työpaikkojen etsimistä ja räätälöimistä pääasiassa yrityksissä

* Työttömät, jotka tarvitsevat tiiviimpää henkilökohtaista tukea, ohjausta ja räätälöityjä ratkaisuja osaamisen hankkimiseksi.

* Työttömät, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnan ja tavoitteiden hahmottamisessa.

* Alle 30 vuotiaat työttömät nuoret, joille annetaan tietoa työelämän pelisäännöistä.

* Maahanmuuttajat, joita työllistetään niihin yhdistyksiin, joissa on monikulttuurista toimintaa.

Näihin tavoitteisiin päästään vahvalla ohjauksellisella tuella ja toimenpiteiden ketjutuksella:

1) Työntekijöiden rekrytointi.

2) Urasuunnittelu.

3) Tutustumiskäynnit, apuna valmiit sidosryhmäverkostot.

4) Työvierailut ja yrityskokeilut ammatin poluttajina.

5) Yhteenveto – saadut kokemukset kaikkien tietoon ja hyödyksi

6) Suora rekrytointiapu alle 10 hlö pk-yrityksille

 

Polkuja työelämään -hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja on Suomen 4H-liitto ry.

Yhteistyössä mukana: Etelä-Savon TE-toimisto, Enonkosken 4H-yhdistys, Heinäveden 4H-yhdistys, Jo-roisten 4H-yhdistys, Juvan 4H-yhdistys, Kangasniemen 4H-yhdistys, Mikkelin 4H-yhdistys, Mäntyhar-jun 4H-yhdistys, Pertunmaan 4H-yhdistys, Pieksämäen seudun 4H-yhdistys, Puumalan 4H-yhdistys, Rantasalmen 4H-yhdistys, Savonlinnan 4H-yhdistys ja Sulkavan 4H-yhdistys

Rahoitus: Etelä-Savon TE-toimisto, työllisyyspoliittiset avustukset

Hankkeen kesto: 1.2.2014–31.12.2016.

Logo_tekstillä_bold_2016_4H_pohjaLisätietoja:

Juha Venäläinen projektipäällikkö, p. +358 44 361 9430, juha.venalainen(a)4h.fi

Juha Intke yrityspoluttaja, p. +358 50 015 3541, juha.intke(a)4h.fi

Hankkeessa mukana