Ruokaa luonnosta -yhteistyöhanke (2018-2020)

Ruokaa luonnosta -yhteistyöhankkeessa rakennetaan ammattimainen villiruoan koulutus-, keruu-, jalostus- ja jakeluverkosto Uudellemaalle. Hankkeessa tarjotaan nuorille luonnontuotealan koulutusta villiyrttien tunnistamiseen, kestävään keruuseen ja jalostamiseen sekä tukea 4H-yrityksien perustamiseen.

Mitä hankkeessa tehdään

Hankkeessa rakennetaan ammattimainen villiruokaverkosto Uudellemaalle ja koulutetaan nuoria villiyrtti-osaajiksi. Hankkeessa pilotoidaan erilaisia villiyrttien keruuseen ja toimitukseen liittyv liiketoiminnan muotoja Uudenmaan alueella. Hankkeen päätoteuttaja on Suomen 4H-liitto ja osatoteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu. 

Hanke hakee nyt uusmaalaisia yrityksiä mukaan kevään 2019 keruupilotteihin. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut ostamaan nuorten keräämiä villikasveja tulevalla kasvukaudella.

Luonnontuoteala Suomessa

Suomen monipuolinen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luontoon tukeutuvalle yritystoiminnalle. Samalla luontoa säästävien tuotteiden ja palvelujen kysyntä on lisääntynyt. Tämä luo edellytyksiä luontoon perustuvalle yrittäjyydelle, jossa sitoudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Joidenkin luonnonvarojen käytöstä elinkeinotoimintaan on olemassa jo pitkät perinteet, mutta viime vuosina on syntynyt myös uutta, luontoa aikaisempaa monipuolisemmin hyödyntävää yrittäjyyttä. Useita luonnon tarjoamia mahdollisuuksia on kuitenkin vielä käyttämättä.

Mitä on villiruoka

Villiruoalla tarkoitetaan luonnonmarjoja, -sieniä, -yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita (esim. mahla, pettu, jäkälä). Ruokaa luonnosta -hankkeessa villiruoalla tarkoitetaan erityisesti villiyrttejä. Villiruoka on kasvavan kiinnostuksen kohteena niin kotitalouksissa kuin ravintoloiden tarjonnassa. Yhä useampi ravintola ja ammattikeittiö haluaisi tarjota asiakkailleen sesonkiruokana myös villiruokaa, mutta raaka-aineen saatavuus rajoittaa tarjontaa.

Uudellemaalle on syntynyt myös useita villiyrttejä jatkojalostavia yrityksiä, joilla on tarvetta laadukkaalle raaka-aineelle. Villiyrttejä ja luonnontuotteita hyödyntävät yritykset saavat kilpailuetua suomalaisen raaka-aineen ylivoimatekijöistä kuten puhtaudesta, ravintorikkaudesta, aromikkuudesta, luomusta ja arktisuudesta.

Toimivalle villiyrttien ja luonnontuotteiden keruuverkostolle on tarvetta Uudellamaalla. Toimivaan verkostoon tulisi saada ammattimaisesti poimivia kerääjiä, jotka toimivat yritysten tarpeista lähtien. Lisäksi villiruoan keruuseen ja käsittelyyn tarvitaan koulutusta. On ensiarvoisen tärkeää, että villivihanneksia poimivat vain hyvin koulutetut poimijat.

Toimialaselvitys

Suomen 4H-liitto on toteuttanut Uudenmaan kattavan Ruokaa luonnosta -toimialaselvityshankkeen 1.9.2017-31.3.2018 yhteistyössä Lähiruokaa Uudeltamaalta –hankkeen kanssa. Toimialaselvitys osoitti, että ammattimaiselle ja koordinoidulle villiruoan koulutus-, keruu-, jalostus- ja jakeluverkostolle on tarvetta UudellamaallaSelvitys osoitti, että ammattimaisia villiyrttien kerääjiä, jotka toimivat yritysten tarpeista lähtien sekä villiyrttien jalostajia tarvitaan lisää.

Hankkeessa järjestettiin 14.2. klo 9-12 villiruokaseminaari, jossa kerrottiin hankkeen tuloksista. Seminaarimateriaalin löydät tämän sivun alalaidasta.

Seminaarimateriaali:

Ruokakasvatus 4H:ssa, Virpi Skippari

Ruokaa luonnosta hankkeen tulokset, Siiri Mäkelä & Helena Herttuainen

Luonnontuotteet -piilotettu arre, Seija Kurunmäki

NORD-T ja villiruoka, Mirka Olin

Villiyrtit ravintolaruoassa, Ossi Paloneva

***

Kysy lisää:

Siiri Mäkelä
Projektipäällikkö/ Ruokaa luonnosta -yhteistyöhanke
044 783 0311, siiri.makela(a)4h.fi

Suomen 4H-liitto ry
Karjalankatu 2
00520 Helsinki

 

Helena Herttuainen
Aluejohtaja, metsänhoitaja
050 441 8636
helena.herttuainen(a)4h.fi

Suomen 4H-liitto ry
Riihimäen toimipiste
Kauppakuja 5 A 34
111 00 Riihimäki

 

Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 – 2020. Hankkeen rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Tallenna

Tallenna

Hankkeen blogikirjoitukset

Mikä villiyrteissä viehättää?

Suomen luonnossa piilee vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Suomalainen metsä ja sen antimet pitävät sisällään kysymyksiä kulttuurista, ympäristöstä ja taloudesta. Parhaimmillaan suomalainen villiruoka voi tarjota monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia nuorille, maatiloille ja yrityksille, kunhan liiketoiminta rakennetaan ympäristöystävällisellä tavalla.  

Lue lisää…