Ruokaa luonnosta -yhteistyöhanke (2018-2021)

Ruokaa luonnosta -yhteistyöhankkeen tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta villiruoasta ja edesauttaa toimivan villiruoan koulutus-, keruu-, jalostus- ja jakeluverkoston kehittymistä Uudellemaalle.

HUOM!!

VILLIYRTTIEN JATKOJALOSTUS -TYÖPAJAT PIDETÄÄN NYT ETÄNÄ!

MUKAAN MAHTUU KAIKKI KIINNOSTUNEET, TSEKKAA TIEDOT ALTA.

Villiyrteistä iloa syksyyn!

Tule innostumaan Villiyrteistä iloa syksyyn -etäkurssille.

13-28-vuotiaille nuorille suunnatulla maksuttomalla kurssilla kerrataan yleisimmät villiyrtit sekä niiden keräämisen, käsittelyn ja säilömisen perusteet. Kuulet villiyrttien käytöstä niin ravintona kuin terveyden ja hyvinvoinnin tukenakin.

Kurssilta saat hyvän pohjan villiyrttiharrastukselle ja innostavaa tietoa luonnontuotealan liiketoiminnasta sekä koulutusmateriaalin, johon voit palata myöhemmin.

Kannattaa osallistua, jos yhtään luonnontuotteet ja villiyrtit kiinnostavat. Pyydä vaikka kaverikin messiin.

Lisää käyttömahdollisuuksia ja vinkkejä löydät joulukuussa 2020 julkaistavasta Ruokaa- ja Töitä luonnosta -jatkojalostusmateriaalista. Lähetämme sähköisen materiaalin kaikille kurssille osallistuneille.

Valitse itsellesi sopiva ajankohta ja ilmoittaudu mukaan alla olevista linkeistä! Saat liittymislinkin sähköpostiisi.

Ti 20.10.2020 klo 16-18

Ke 21.10.2020 klo 16-18

Ti 3.11.2020 klo 16-18

Ke 4.11.2020 klo 16-18

Mitä hankkeessa tehdään

Hankkeessa tarjotaan nuorille koulutusta villiyrttien tunnistamiseen ja kestävään keruuseen sekä tukea yrittämisen kokeilemiseen luonnontuotealalla. Tavoitteena on myös pilotoida villiyrttien jakeluun ja jatkojalostukseen liittyviä liiketoimintamalleja. Päätoteuttaja on Suomen 4H-liitto ja osatoteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Laurean osuus hankkeessa on järjestää valmennusta ravintola-alan toimijoille villiyrttien käytöstä ruoanvalmistuksessa ja juomasekoituksissa, viestiä luonnontuotteisiin perustuvista konsepteista sektorin toimijoille ja tehdä yhteistyötä olemassa olevien, ruokaan liittyvien kilpailujen ja tapahtumien kanssa luonnontuotteiden käytön edistämiseksi.

Luonnontuoteala Suomessa

Suomen monipuolinen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luontoon tukeutuvalle yritystoiminnalle. Samalla luontoa säästävien tuotteiden ja palvelujen kysyntä on lisääntynyt. Tämä luo edellytyksiä luontoon perustuvalle yrittäjyydelle, jossa sitoudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Joidenkin luonnonvarojen käytöstä elinkeinotoimintaan on olemassa jo pitkät perinteet, mutta viime vuosina on syntynyt myös uutta, luontoa aikaisempaa monipuolisemmin hyödyntävää yrittäjyyttä. Useita luonnon tarjoamia mahdollisuuksia on kuitenkin vielä käyttämättä.

Mitä on villiruoka

Villiruoalla tarkoitetaan luonnonmarjoja, -sieniä, -yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita (esim. mahla, pettu, jäkälä). Ruokaa luonnosta -hankkeessa villiruoalla tarkoitetaan erityisesti villiyrttejä. Villiruoka on kasvavan kiinnostuksen kohteena niin kotitalouksissa kuin ravintoloiden tarjonnassa. Yhä useampi ravintola ja ammattikeittiö haluaisi tarjota asiakkailleen sesonkiruokana myös villiruokaa, mutta raaka-aineen saatavuus rajoittaa tarjontaa.

Uudellemaalle on syntynyt myös useita villiyrttejä jatkojalostavia yrityksiä, joilla on tarvetta laadukkaalle raaka-aineelle. Villiyrttejä ja luonnontuotteita hyödyntävät yritykset saavat kilpailuetua suomalaisen raaka-aineen ylivoimatekijöistä kuten puhtaudesta, ravintorikkaudesta, aromikkuudesta, luomusta ja arktisuudesta.

Toimivalle villiyrttien ja luonnontuotteiden keruuverkostolle on tarvetta Uudellamaalla. Toimivaan verkostoon tulisi saada ammattimaisesti poimivia kerääjiä, jotka toimivat yritysten tarpeista lähtien. Lisäksi villiruoan keruuseen ja käsittelyyn tarvitaan koulutusta.

 

Ruokaa luonnosta -hankkeen sähköiset villiyrttikirjat nyt ladattavissa:

Oppaat saat ladattua kuvaa painamalla.

 

Näkyvyys mediassa

Nuoret tekivät villiyrttiharrastuksesta bisneksen (Yle aamu 16.7.2020)

4H-nuoret keräävät yrttejä suoraan luonnosta (Nurmijärven uutiset 11.7.2020)

Suomalaisia villiyrttejä käyttöön (Aitojamakuja lehti 11.3.2020)

Nuoret tienaavat villikasvien keruulla Uudellamaalla (STT 3.6.2019)

Sipoon koululaiset keräsivät villiyrttejä paikalliselle ravintolalle (MTV uutiset 28.5.2019)

Nokkosilla ja muilla yrteillä voi lyödä nyt rahoiksi (Helsingin uutiset 7.5.2019)

Villibisnestä kesäksi (UUSIMAA 6.5.2019 s.16)

Nyt kannattaa kerätä juhannuksen villit yrtit – 4H-järjestö kannustaa nuorta kaupalliseksi kerääjäksi

Four Wild – villiyrtit

Neljä nuorta 4H-yrittäjää perustivat keväällä 2020 Four Wild -yritysryhmän. Four Wild kerää ja toimittaa tilauksesta tuoreita sekä kuivattuja villiyrttejä Uudenmaan alueella. Villiyrtit poimitaan käsin puhtailta kasvupaikoilta ja käsitellään omassa tuotantotilassa Helsingissä.

Ruokaa luonnosta -hanke tuki nuoria yrittäjiä kouluttamalla heidät tunnistamaan ja keräämään kestävästi villiyrttejä sekä jatkojalostamaan, tuotteistamaan ja markkinoimaan niitä. PKS4H-yhdistys koulutti nuoret 4H-yrittäjiksi.

Kevään ja kesän aikana villiyrttejä toimitettiin niin yksityishenkilöille ja yrityksillekin, suurimman tilauksen ollessa 5 kg kuivattua nokkosta, joka vastaa noin 1000 litraa tuoretta nokkosta! Lue lisää alta!

Four Wild 2020

 

Villiyrteistä Bisnestä!

Helmikuussa 2020 järjestettiin Ruokaa luonnosta -hankkeen puitteissa nuorille suunnattu ja kaikille avoin Villiyrteistä Bisnestä! -tapahtuma, missä kuultiin Suomen luonnon ravintorikkaiden villiyrttien käytöstä ja inspiroiduttiin niiden monista mahdollisuuksista.

Kiinnostus tapahtumaa kohtaan yllätti meidät positiivisesti. Paikalla oli runsaasti villiyrteistä ja niiden bisnesmahdollisuuksista kiinnostuneita nuoria. Osallistujille tarjoiltiin maitohorsmalla, väinönputkella, nokkosella ja merilevällä maustettuja herkkuja sekä toinen toistaan mielenkiintoisempia alan ammattilaisten puheenvuoroja;

Huippukokki Jouni Toivanen ylisti villikasvien makumaailman hienoutta, olutasiantuntija Aniko Lehtinen avasi villiyrttireseptiikan saloja ja yrityskoordinaattori Joni Nissilä innosti nuoria mukaan villiyrttiliiketoimintaan. ”Kerkkämaisteri” Juhani Piekkala ja METTÄ Nordicin Annika Hannus kertoivat, upeiden yritystensä kasvutarinat ja metsäylioppilas Venla Kaplas kokemuksia villiyrttien keruusta.

 

Villiyrteistä Bisnestä -tapahtuman 18.2.2020 esitysmateriaali:

Ruokaa luonnosta -yhteistyöhanke (pdf) Venla Kaplas ja pihla Kivistö, Suomen 4H-liitto

Villiyrtit reseptiikassa (pdf) Aniko` Lehtinen, Laurea Ammattikorkeakoulu

Villiyrteistäbusinesta (pdf) Jouni Toivanen, WILD

Kuusenkerkistä ansioita (pdf) Juhani Piekkala, Kerkkämaisteri

METTÄ Nordic (pdf) Annika Hannus, METTÄ

4H -yritys Four Wild (pdf) Joni Nissilä, PKS 4H-yhdistykset

 

Villiyrttien keruu- ja kuivausprosessin kuvaus

VILLIYRTTIEN KERUU- JA KUIVAUSPROSESSIN KUVAUS -PDF

Villikasveista jalosteiksi

Ammattikorkeakoulu Metropolian opiskelija Sofia Kuuselan insinöörityön ”Villikasveista jalosteiksi” tavoitteena oli tutkia villikasveja ja niiden ominaisuuksia sekä selvittää minkälaisilla menetelmillä niitä voitiin käsitellä ja jalostaa. Työn teoriaosuudessa tutustuttiin villikasveihin ja käsittelytekniikoihin, joilla kasveja voidaan prosessoida. Näitä olivat kuivaus, pakastaminen, fermentointi ja ryöppääminen. Lisäksi ker-rottiin villikasvien elintarvikekäytöstä alan yritysten sekä lainsäädännön näkökulmista.

Johtopäätöksenä voitiin todeta, että pakastaminen ja kuivaus sopivat valituille villikasveille, mutta käsittelyt pitäisi tehdä jokaiselle villikasville erikseen. Työssä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää uusien tuotteiden kehityksessä sekä oppimismateriaalina. Tutkimusta voitaisiin jatkaa selvittämällä muiden villikasvien ominaisuuksia kyseisillä menetelmillä sekä soveltaa myös uusia, esimerkiksi fermentointia ja ryöppäämistä.

Insinöörityö on osa Ruokaa luonnosta -hankkeen materiaalia. Lataa alta koko insinöörityö tai siitä koostettu raportti:

Villikasveista jalosteiksi -Insinöörityö

Villikasveista jalosteiksi -raportti

 

Toimialaselvitys

Suomen 4H-liitto on toteuttanut Uudenmaan kattavan Ruokaa luonnosta -toimialaselvityshankkeen 1.9.2017-31.3.2018 yhteistyössä Lähiruokaa Uudeltamaalta –hankkeen kanssa. Toimialaselvitys osoitti, että ammattimaiselle ja koordinoidulle villiruoan koulutus-, keruu-, jalostus- ja jakeluverkostolle on tarvetta UudellamaallaSelvitys osoitti, että ammattimaisia villiyrttien kerääjiä, jotka toimivat yritysten tarpeista lähtien sekä villiyrttien jalostajia tarvitaan lisää.

 

Villiruokaseminaari

Ruokaa luonnosta -toimialaselvityshankkeessa järjestettiin 14.2.2018 villiruokaseminaari, jossa kerrottiin hankkeen tuloksista. Seminaarimateriaalin löydät seuraavasta kohdasta.

Villiruokaseminaarin esitysmateriaali:

Ruokakasvatus 4H:ssa Virpi Skippari, Suomen 4H-liitto

Ruokaa luonnosta hankkeen tulokset Siiri Mäkelä & Helena Herttuainen

Luonnontuotteet -piilotettu arre Seija Kurunmäki, ELO-Säätiö

NORD-T ja villiruoka Mirka Olin, NORD-T

Villiyrtit ravintolaruoassa Ossi Paloneva, VILLD

 

***

Kysy lisää:

Pihla Kivistö
Projektivastaava/ Ruokaa luonnosta -yhteistyöhanke
044 783 0311

pihla.kivisto@4h.fi

Suomen 4H-liitto ry
Karjalankatu 2 A
00520 Helsinki

 

Anni Hirvonen
Aluejohtaja, Etelä-Suomi
050 441 8636
anni.hirvonen@4h.fi

Suomen 4H-liitto ry
Karjalankatu 2 A
00520 Helsinki

 

Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 – 2020. Hankkeen rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Tallenna

Tallennahttps://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sipoon-koululaiset-kerasivat-villiyrtteja-paikalliselle-ravintolalle-metsaruualle-on-kehitetty-oma-markkinapaikka/7428916

Hankkeen blogikirjoitukset

Villiyrttikausi starttaa nyt!

Luonnosta löytyvien syötävien kasvien eli villiyrttien sesonki käynnistyy varhain keväällä ja alkukesästä. Esimerkiksi vuohenputki ja maitohorsma ovat maukkaimmillaan juuri toukokuussa, kasvien ollessa vielä nuoria. Villiyrtteihin tutustuminen on helppoa, ilmaista ja…

Suomalaisia metsäsuhteita rakentamassa

Metsäsuhteita on Suomessa yhtä monta kuin on asukastakin. Jokaisen yksilöllisen metsäsuhteen juuret ulottuvat lapsuus- ja nuoruusaikoihin, jolloin saadaan ne ensimmäiset – ja usein kaikista merkittävimmät ja pitkäkantoisimmat – kokemukset metsästä.…

Mikä villiyrteissä viehättää?

Suomen luonnossa piilee vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Suomalainen metsä ja sen antimet pitävät sisällään kysymyksiä kulttuurista, ympäristöstä ja taloudesta. Parhaimmillaan suomalainen villiruoka voi tarjota monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia nuorille, maatiloille ja yrityksille, kunhan liiketoiminta…