Taimikon varhaishoito – alku nuorten metsäyrittäjyydelle (2017 – 2019)

Nuorten metsäyrittäjyyshanke yhdistää 4H-yrittäjyyden ja metsänhoitotyöt. Metsäalalle tarvitaan lisää palveluyrittäjiä ja hankkeessa kannustetaan nuoria vastaamaan tähän tarpeeseen.

Työlajeina ovat taimikon varhaishoito ja metsänuudistaminen, jotka eivät vaadi suuria alkuinvestointeja, mikä helpottaa alkuun pääsyä.

Valtakunnallisessa ja alueellisissa metsäohjelmissa on lasten ja nuorten metsäsuhteen edistäminen mainittu yhtenä tärkeänä tavoitteena. Vuosituhannen vaihteessa 4H-järjestössä toteutettiin valtakunnallinen Metsissä mahdollisuus -hanke, jossa luotiin metsätiimejä eri puolille maatamme. Metsätiimien toiminta ja aktiivisuus vaihtelevat alueittain, ja hankkeen yhtenä tavoitteena onkin aktivoida hiipumaan päässeitä metsätiimejä ja päivittää niiden toimintaa enemmän metsäyrittäjyyttä tukevaksi.

Metsäyrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille suunnitellaan ja pilotoidaan ”ei tutkintoon johtavia” koulutuksia yhdessä alan oppilaitosten kanssa. Lisäksi tavoitteena on saada kokeiluun malli, jossa metsäpalveluita tarjoava 4H-yritysnuori saa palvelunsa johonkin olemassa olevaan sähköiseen markkinapaikkaan.

Hankkeen toimintaa tullaan esittelemään erilaisissa tilaisuuksissa, ja hanke on mukana järjestämässä Pudasjärvellä syksyllä 2018 pidettävää Euroopan Metsäpedagogien Kongressia.

Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ja hankkeen toiminta-aika on 1.3.2017 – 28.2.2019.

Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset, Suomen Metsäkeskus (PP ja Kainuu), Metsähallitus, Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Riikka Heikkilä, p. 044 7830 313
riikka.heikkila(a)4h.fi

Hankkeessa mukana