Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen (2015 – 2017)

Hankkeessa tuetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.

Työllistymistä tuetaan tarjoamalla työllistymistä edistäviä yksilöllisiä palveluja, lisäämällä kolmannen sektorin toimijoiden osaamista ja vahvistamalla palveluverkoston yhteistyötä.

 

euroopan-unioni-euroopan-siosiaalirahastobanneri-tukea-ja-tehoa-jarjestojen-tyollistamiseen-hanke-2-2-20157-31-12-2017

 

 

 

 

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistysten työntekijät, yhdistysten luottamushenkilöjohto sekä välillisesti paikkakunnilla toimivat viranomaiset sekä yritykset ja muut työnantajat. Hankkeen aikana parannetaan paikkakuntien työllistämisestä vastaavien viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä.

Koulutusta, ohjausta ja yhteistyötapaamisia

Hankkeen aikana järjestetään mm. koulutuksia, ryhmä- ja yksilöohjausta, tutustumisia työnantajiin sekä erilaisia yhteistyötapaamisia. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan toimijoiden osaamista, työhyvinvointia sekä työssäjaksamista. Koulutuksissa ja ohjauksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä.

Paikallisia toimijoita rohkaistaan työllistämään aiempaa enemmän myös työttömiä työnhakijoita. Koulutuksen ja ohjauksen avulla edistetään yhdistyksiin työllistettyjen henkilöiden työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja sekä työntekijöitä ohjataan omien vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Yrittäjyyspolku tuodaan myös esille mahdollisuutena työllistymiseen. Alle 29-vuotiaille järjestetään yrityskursseja ja tehdään yrityksen perustaminen tutuksi.

Mukana 15 paikkakuntaa

Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Hanke toimii 15 paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Hankkeen osatoteuttajina toimivat 4H-yhdistykset Kuusamossa, Limingassa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Kempeleessä, Tyrnävällä, Lumijoella, Ylivieskassa, Oulaisissa, Sodankylässä, Ylitorniossa, Sallassa, Ristijärvellä, Sotkamossa ja Sievissä.

4H-yhdistyksen näkökulma hankkeeseen

Heidi Honkimaa
Heidi Honkimaa, toiminnanjohtaja, Lumijoen 4H-yhdistys

Tukea ja tehoa -hanke on nostanut esille kolmannen sektorin tärkeän roolin työllistämisasioiden hoidossa. 4H-yhdistyksessä teemme päivittäin työelämä- ja yrittäjyyskasvatustyötä nuorten ja yhdistyksessä toimivien työllistettyjen ja harjoittelijoiden kanssa. Hanke tuo ryhtiä tähän työhön ja antaa sille enemmän näkökulmia. Järjestöjen ja yritysten välisen yhteistyön tarve on kunnassa tiedostettu, yhteistyön organisoimiseen ei vain ole ollut aikaa. Pienessä kunnassa yhteistyön kynnys on matala ja paikkakunnan toimijat ovat tuttuja. Nyt hankkeen kautta yhteistyölle luodaan mahdollisuuksia. Alueelliset asiantuntijatyöryhmät laajentavat yhteistyön mahdollisuuksia.

Työttömän ja harjoittelijan näkökulmasta 4H-yhdistys on matalan kynnyksen työpaikka, jonne voi tulla omana itsenään kokeilemaan taitojaan. Tavoitteena on, että hankkeessa mukana oleva saa uskoa omiin kykyihinsä sekä itseluottamusta ja rohkeutta oman elämänsä urapolun suunnitteluun. Yhdessä yhdistyksen tukemana nuori, harjoittelija ja työtön voivat saada kosketuspintoja työelämään ja kontakteja oikeisiin yrityksiin. Hanke pyrkii parantamaan siihen osallistuvien elämää oikeasti ja tehokkaasti. Työ ja koulutus ovat parasta sosiaaliturvaa ja ennaltaehkäisevät syrjäytymiseltä. 4H-yhdistyksellä on taitoa ja työvälineitä opastaa nuorta myös oman yritystoiminnan käynnistämisessä 4H-yrityskurssilla.

Tukea ja tehoa hanke on toiminnanjohtajan tuki. Toiminnanjohtaja saa hankkeen kautta apua työssä jaksamiseen vertaistukityöryhmien kautta. Hanke tukee myös hallitusten työtä kouluttamalla heitä toimimaan toiminnanjohtajan tukena yhdistyksen johtotehtävissä.

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hanke

Rahoitusohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Hankkeen kokonaisrahoitus kahdelle vuodelle on 294 110 euroa, josta ESR- ja valtionrahoitus on 235 290 euroa, kuntien osuus on 18 000 euroa ja yksityinen osuus 40 820 euroa.

Lisätietoja hankkeesta:
Seija Heikkinen
projektipäällikkö
Puh. 044 377 7469
seija.heikkinen(at)4h.fi

Suomen 4H-liitto
Kajaanin toimipiste
Kasarminkatu 43 B
87500 KAJAANI

Hankkeen blogikirjoitukset

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hankkeessa panostettiin nuorten työllistämiseen

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hankkeessa tuettiin nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä sekä parannettiin yhdistysten toimintaedellytyksiä työnantajana Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Hanketta toteutettiin 2.2.-2015-31.12.2017. Rahoituksen hankkeelle myönsi Pohjois-Pohjanmaan…

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -loppuseminaari

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -seminaari järjestettiin Oulussa, Hotelli Lasaretissa 16.11.2017. Seminaari oli Suomen 4H-liiton hallinnoiman Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hankkeen loppuseminaari. Oulun tilaisuuteen ja webstreamaukseen osallistui yhteensä noin 140 työllisyydenhoidon vaikuttajaa mm. projekteista, kunnista, maakunnista, TE-toimistoista, ELY-keskuksista, hankkeen asiantuntijatyöryhmistä ja ohjausryhmästä.

Lue lisää…

Kumppanuus nuorten työllisyyden hoidossa -seminaari

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hanke järjesti 20.4.2016 seminaarin teemalla Kumppanuus nuorten työllisyyden hoidossa.

Lue lisää…

Hankkeessa mukana