Ysit töihin

4H-järjestön Ysit töihin -hankkeessa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Hankkeen tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. Tärkeässä roolissa Ysit töihin -hankkeessa ovat työnantajien lisäksi kunnat ja koulut, joiden kanssa yhteistyössä koulutus järjestetään.

Projektin pilottialueina on kahdeksan kuntaa Keski-Suomesta (Jyväskylä, Multia, Keuruu, Hankasalmi, Karstula, Petäjävesi, Kyyjärvi, Uurainen) ja kuusi kuntaa Pirkanmaalta (Juupajoki, Orivesi, Pirkkala, Lempäälä, Punkalaidun, Ruovesi). Näissä kunnissa toimii kymmenen 4H-yhdistystä ja yhdeksäsluokkalaisia on hieman alle 2 400.

Ysit töihin -hankkeen toteuttaa 4H-järjestö opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja pilotointi alkoi syksyllä 2018.

Ysit töihin projektin tavoitteet

Hanke edistää 9. luokan päättävien nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia.

  • Tuottamalla uuden toimintakonseptin.
  • Parantamalla nuorten valmiuksia saada työtä kouluttamalla, valmentamalla ja tarjoamalla henkilökohtaista tukea vuoden kestävän prosessin avulla. Tässä keskeisiä työvälineitä ovat nuorille tarjotut Ajokortti työelämään -kurssit (työelämä- ja taloustaidot) sekä yrityskurssit (yrittäjyysvalmiudet).
  • Auttamalla nuorta saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi.
  • Rakentamalla ja ylläpitämällä vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä.
  • Lisäämällä työnantajien valmiuksia ja parantamalla heidän motivaatiotaan työllistää 9. luokan päättäviä.
  • Kehittämällä nuorten työllistämiseen liittyvää verkostomaista toimintakulttuuria.
  • Vahvistamalla yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kohderyhmänä on koko ikäluokka.
  • Lisäämällä yleistä ymmärrystä liittyen alaikäisten työllistämisen tärkeyteen.

Toteutustapa

Tässä hankkeessa koulutetaan nuoria yrittäjyyteen (yrityskurssi), henkilökohtaisen talouden hallintaan ja työelämätaitoihin liittyvissä asioissa (Ajokortti työelämään-kurssi), sekä pyritään tarjoamaan jokaiselle 9. luokan päättävälle kahden viikon työkokemus.

Projekti ja pilottialueilla toimivat 4H-yhdistykset yhdessä nuorten kanssa kokoavat yhteen kunnassa mahdolliset työnantajat ja viestivät kampanjasta. 4H-yhdistykset kouluttavat ja valmentavat nuoret sekä tukevat työnantajia nuorten rekrytoinnissa. Yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus.

Projektihenkilöstö ja 4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 

Projektin kohderyhmä

Projektin kohderyhmänä ovat peruskoulun päättävät 9. luokkalaiset. Pilottimaakuntina toimivat Keski-Suomi ja Pirkanmaa. Mukaan on valittu 10 4H-yhdistystä, jotka toimivat 14 kunnan alueella.

Toisena kohderyhmänä ovat paikkakunnan työnantajat: kunta, yritykset, järjestöt ja yksityishenkilöt.

 

Lisätietoja:

Keski-Suomi
Sirkka Suomäki
järjestöpäällikkö, projektipäällikkö
Ysit töihin -hanke
+358 40 534 6361
sirkka.suomaki@4h.fi
Suomen 4H-liitto

 

Pirkanmaa
Anu Parviainen
järjestöpäällikkö
+358 44 783 0322
anu.parviainen@4h.fi
Suomen 4H-liitto

 

 

Hankkeessa mukana