4H-järjestö pitää tärkeänä, että kunnat resursoivat riittävästi lapsi- ja nuorisotyöhön. Kunta on lapsiperheille, lapsille ja nuorille tärkeä yhteisö ja 4H:lle keskeinen kumppani. Lapsille ja nuorille tarjottavat harrastusmahdollisuudet, työllistymisen paikat ja kokemukset osallisuudesta luovat pohjan tulevaisuuteen positiivisesti katsovaan ja aktiiviseen aikuisuuteen.

Nuorten syrjäytyminen ja nuorisotyöttömyys ovat sitkeitä ongelmia sekä maaseudulla että kaupungeissa. Työelämä muuttuu: se muodostuu yhä enemmän määräaikaisista ja osa-aikaisista työsuhteista, vuokra- ja keikkatöistä sekä yrittäjyyden vuorottelusta.

Moni nuori menetti kesätyöpaikan viime kesänä, kun koronapandemian vuoksi työpaikkoja oli kymmeniä tuhansia vähemmän edellisvuosiin verrattuna. Ensimmäinen työpaikka nuoren omalla paikkakunnalla voikin olla juuri se ratkaiseva tekijä, joka saa nuoren työllistymään tai perustamaan oman yrityksen myös aikuisena. Siksi nuorten tulee saada ensimmäiset työelämäkokemukset alle 18-vuotiaana.

Kunta voi edistää alle 18-vuotiaiden nuorten työllistymistä, yrittäjyyttä ja työelämäkokemuksia:

  • tarjoamalla kaikille nuorille Ajokortti työelämään -kurssin
  • tukemalla kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia
  • hyödyntämällä paikallisen 4H-yhdistyksen osaamista nuorten työllistämisessä
  • tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja kunnan tehtävissä
  • ottamalla kesätyösetelin rinnalle käyttöön myös kesäyrityssetelin


Yksi konkreettinen teko
, jonka jokainen kunta voisi ottaa käyttöön, on esimerkiksi juuri nuoren kesäyritysseteli. Kunnat budjetoivat nuorten kesätyöllistämiseen määrärahoja, joita jaetaan työnantajille, kun he palkkaavat nuoren kesätöihin. Arvokasta on myös se, että nuori työllistää itse itsensä yrittäjänä. Kesäyritysseteli on nuoren starttiraha päästä alkuun.

Nuorisojärjestö 4H on kunnille hyvä kumppani, koska:

  • 4H-järjestö tukee monipuolisesti nuorten työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia. Ajokortti työelämään -koulutuksessa nuori pääsee tutustumaan työelämän pelisääntöihin, ja työelämäkoulutuksissa opitaan konkreettisia taitoja työllistymistä varten.
  • 4H-järjestö työllistää vuosittain yli 5 000 nuorta, ja 4H-yrittäjyyden on löytänyt jo yli 1600 nuorta ympäri Suomea. 4H-yhdistykset tarjoavat nuorille työllistymismahdollisuuden paikallisesti nuoren omassa elinpiirissä joko 4H-yrittäjänä tai työntekijänä 4H-työpalvelussa.
  • 4H-yrityksen voi perustaa kuka tahansa 13–28-vuotias, ja yrittäjänä voi toimia ympäri vuoden tai vaikka vain kesän ajan. 4H-yritys on hyvä tapa kokeilla yrittäjyyttä, opetella taloustaitoja sekä liiketoimintaa.