Organisaatio

Suomen 4H-liitto on 4H-yhdistysten valtakunnallinen keskustoimisto. 4H-liitossa työskentelee yhteensä noin 40 henkilöä. Paikallisia 4H-yhdistyksiä on yli 200  eri puolella Suomea. 4H:ssa on noin 45 000 jäsentä.

Suomessa toimiva 4H-järjestö koostuu Suomen 4H-liitosta sekä paikallisista 4H-yhdistyksistä.

Tiedot paikallisista 4H-yhdistyksistä ovat sivun oikeassa alareunassa kohdassa Etsi lähin yhdistys. Tutustu liiton henkilökuntaan yhteystiedot-sivulla.

Liiton tarkoituksena on edistää 4H-nuorisotyötä ja toiminnallaan:

  1. luoda valtakunnallisia ja maakunnallisia toimintaedellytyksiä 4H-työlle
  2. johtaa ja kehittää 4H-työtä sekä huolehtia 4H-järjestön kansainvälisistä yhteyksistä ja yhteistyöstä
  3. tuottaa 4H-järjestön tarvitsemia keskitettyjä palveluja
  4. hankkia rahoitusta 4H-työlle.

4H-liiton hallintoelimet ovat liiton edustajakokous, valtuuskunta ja  hallitus. 4H:ssa ylintä päätäntävaltaa käyttää kolmen vuoden välein kokoontuva edustajakokous. Edustajakokoukseen on kukin perustajajäsen ja varsinainen jäsen oikeutettu lähettämään yhden edustajan.

Valtuuskunnan kokous käyttää liiton ylintä päätösvaltaa määräaikaisen edustajakokouksen väliaikoina. Valtuuskunta kokoontuu pääasiallisesti kaksi kertaa vuodessa, ja sen toimikausi on kolme vuotta.

Liiton hallitus hoitaa 4H-liiton asioita ja edustaa liittoa. Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä. Valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

4H:n kehittämis- ja koulutustyötä tukee Opintokeskus Sivis. 4H-toiminnan merkittävä rahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Etsi lähin 4H-yhdistys

Edustajakokous

Suomen 4H-liiton ja samalla 4H-järjestön ylin päättävä elin on kolmen vuoden välein kokoontuva edustajakokous, joka valitsee liiton valtuuskunnan (23 jäsentä) ja tämä puolestaan hallituksen (7 jäsentä). Suomen 4H-liitto on 4H-järjestön… Lue lisää...

Valtuuskunta ja hallitus

Suomen 4H-liitossa ylintä päätösvaltaa edustajakokouksen kokoontumisten välillä käyttävät valtuuskunnan kokous ja liiton hallitus. Lue lisää...

Alueneuvostot

Alueneuvostot toimivat Suomen 4H-liiton alueyksiköiden asiantuntija- ja tukieliminä. Liitolla on kuusi alueyksikköä ja kuusi alueneuvostoa. Alueyksiköitä ovat: 4H Lappi, 4H Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa - Kainuu, 4H Pohjanmaa – Etelä-Pohjanmaa -… Lue lisää...

4H-säätiön hallinto

4H-säätiön tarkoituksena on suomalaisen 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja edistäminen. Säätiö myöntää apurahoja sääntöjen ja käytettävissä olevien varojen perusteella. Lue lisää...

Historia

4H-toiminta käynnistyi 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa vastauksena nuorten työttömyyteen, pahoinvointiin ja näihin kytkeytyneisiin muuttoaaltoihin maaseudulta kaupunkeihin. Lue lisää...