Suomen 4H-liiton ja samalla 4H-järjestön ylin päättävä elin on kolmen vuoden välein kokoontuva edustajakokous, joka valitsee liiton valtuuskunnan (23 jäsentä) ja tämä puolestaan hallituksen (7 jäsentä).

Suomen 4H-liitto on 4H-järjestön keskusjärjestö. Suomen 4H-liiton jäseniä ovat kahdeksan maa-, metsä- ja kotitaloudellista, osuustoiminnallista sekä sivistystyötä tekevää keskusjärjestöä tai erikoisyhdistystä (perustajajäsenet) sekä paikalliset 4H-yhdistykset (varsinaiset jäsenet).

Edustajakokoukseen on kukin perustajajäsen ja varsinainen jäsen oikeutettu lähettämään yhden edustajan. Edustajakokous pidetään joka kolmas vuosi huhtikuussa hallituksen määräämänä aikana.

Edustajakokouksessa muun muassa käsitellään ja vahvistetaan järjestön seuraavaa kolmivuotiskautta koskeva toimintasuunnitelma ja valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 21 jäsentä alueellinen edustavuus huomioon ottaen siten, että kultakin valtuuskunnan päättämältä vaalialueelta valitaan vähintään kaksi jäsentä valtuuskuntaan.