Suomen 4H-liiton sääntömääräinen edustajakokous pidetään keskiviikkona 24. päivänä huhtikuuta 2019 alkaen klo 9.00 Keskustakirjasto Oodin Maijansalissa, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Sääntöjen 9 §:n mukaan kukin perustajajäsen ja varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen yhden edustajan.

Virallista kokousta edeltävänä päivänä, tiistaina 23. päivänä huhtikuuta 2019 klo 12.30, järjestetään edustajakokousedustajille vuosien 2020–2022 strategiaa ja 4H-nuorisotyötä käsittelevä seminaari edustajakokouspaikassa. Seminaarin jälkeen 4H-liitto tarjoaa osallistujille illallisen Ravintola Kaarteessa (Kaivokatu 3). Seminaariin ja illalliselle ilmoittaudutaan edustajakokouksen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokouskutsun ja kokousmateriaalin lähettämistä ja tarjoilujen järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan seminaariin ja edustajakokoukseen 31.3.2019 mennessä alla olevalla ilmoittautumislomakkeella.

 

SUOMEN 4H-LIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN EDUSTAJAKOKOUS VUONNA 2019

Aika:           24.4.2019 klo 9.00 alkaen

Paikka:       Keskustakirjasto Oodi, Maijansali, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki.

ESITYSLISTA

  1.  Kokouksen avaus

– valtiovallan tervehdys

2. Kokouksen järjestäytyminen

– puheenjohtajan valinta

– sihteerien valinta (2)

– pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta

– ääntenlaskijoiden (2) valinta

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen (sääntöjen 9 §)

4. Esityslistan hyväksyminen (sääntöjen 10 §)

5. Käsitellään liiton kuluneen kolmivuotiskauden (2016–2019) toimintaa ja taloutta koskeva selonteko

6. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa kolmivuotiskautta (2020–2022) koskeva toimintasuunnitelma

7. Päätetään valtuuskunnan jäsenten palkkiot ja matkakorvausperusteet

8. Valitaan valtuuskunnan

– puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä

– 21 jäsentä siten, että kultakin valtuuskunnan päättämältä vaalialueelta valitaan vähintään kaksi jäsentä valtuuskuntaan

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa kolmivuotiskaudeksi 2020 – 2022

10. Käsitellään muut valtuuskunnan esittämät asiat

11. Käsitellään jäsenten esittämät asiat

– Jäsenet eivät ole esittäneet käsiteltäviä asioita

12. Kokouksen päättäminen

Etäosallistuminen kokoukseen ei ole mahdollista (Suomen 4H-liiton hallituksen päätös 12.2.2019).

 

Aikataulu

Tiistai 23.4.2019

11:00 – 12:30   Lounas, Ravintola Pääposti, Mannerheiminaukio 1B

12:30 – 14:00   Seminaari

14:00 – 14:30   Kahvi

14:30 – 16:00   Seminaari jatkuu

18:00 – 20:30   Illallinen, Ravintola Kaarre, Asema-aukio 2 (Sokos Hotel Vaakunan ylin kerros)

 

Keskiviikko 24.4.2019

8:00 – 9:00       Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastaminen ja kahvi

9:00 – 9:30       Kokouksen avaus

9:30 – 12:00     Kokous

12:00 – 13:00   Lounas, Ravintola Pääposti, Mannerheiminaukio 1B

13:00 – 14:30   Kokous jatkuu tarvittaessa

14:30 – 15:00   Kahvi

15:00 – 17:00   Kokous jatkuu tarvittaessa. Kokous päättyy viimeistään kello 17:00.

 

Aineistot

Esityslista edustajakokous 2019

Suomen 4H-liiton toimintasuunnitelma 2020 – 2022 edustajakokouksen käsiteltäväksi

Seminaariohjelma

 

Lisätiedot edustajakokouksesta: toimitusjohtaja Tomi Alakoski, tomi.alakoski@4h.fi

Lisätiedot käytännön järjestelyistä: koulutuspäällikkö Johanna Pölkki, johanna.polkki@4h.fi