4H-metsiköt juhlistavat 100-vuotiasta Suomea. 4H-metsiköiden perustaminen yhdessä lasten ja aikuisten toimijoiden kanssa on hieno tapa muistaa ja kunnioittaa itsenäisyysjuhlaansa viettävää maatamme. Tavoitteenamme onkin jatkaa jo vuosikymmeniä jatkunutta istutusperinnettä.

4H-yhdistykset ovat jo 1920-luvulta alkaen järjestäneet 4H-metsiköiden istutuksia erilaisina teemavuosina ja muiden tempauksien yhteydessä. Nämä metsiköt ovat pitkäaikaisia muistoja tapahtumista, ja niiden kehitystä seuraamalla voidaan tarkkailla metsikön eri kehitysvaiheita.

Suomen täyttäessä 50 vuonna 1967 oli 4H-järjestö mukana puiden istutustalkoissa. Vuosi 1985 oli YK:n julistama nuorisovuosi. Nuorisovuoteen liittyi istutuskampanja, jolla haluttiin kiinnittää jäsenmaiden huomio metsiin. Vuoden aikana 4H-kerholaiset yhdessä sidosryhmien edustajien kanssa istuttivat yli 190 muistometsikköä eri puolille Suomea. Mukana tempauksissa oli yli 4 000 ihmistä. Istutustilaisuudessa metsikkö rajattiin kulmapaaluin ja alueelle pystytettiin asiasta kertova taulu.

kyltti2

4H-metsiköiden perustaminen

Puiden istutustapahtumat lisäävät lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhdetta sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä. Lapset ja nuoret saavat tietoa menneiden vuosien merkkitapahtumien kunniaksi perustetuista metsiköistä ja pääsevät itse tekemään historiaa olemalla mukana perustamassa uusia metsiköitä.

4H-yhdistykset suunnittelevat ja toteuttavat istutustapahtumat yhdessä metsänhoitoyhdistysten, koulujen sekä muiden paikallisten metsäisten toimijoiden kanssa (esim. 4H-metsätiimit). Istutustapahtumiin kutsutaan mukaan kunniavieraiksi maanomistaja, paikallisia vaikuttajia ja aikaisempia muistometsiköitä perustamassa olleita henkilöitä. Metsikköön perustetaan geokätkö. Kätköön laitetaan infoa kyseisestä 4H-metsiköstä ja istutustapahtumasta. Metsikköön pystytetään kyltti ja metsikön hoitoa jatketaan istuttajien toimesta. Alkuvuosina huolehditaan heinäntorjunnasta ja myöhemmin taimikonhoidosta yhteistyössä maanomistajan kanssa.

Vanhojen 4H-metsiköiden etsiminen ja kunnostaminen

4H-yhdistykset selvittävät arkistojen ja muistitiedon pohjalta omalla alueellaan sijaitsevat 4H-metsiköt. Metsiköitä etsitään yhdessä 4H-kerholaisten kanssa esimerkiksi metsäretkellä. Yhdistykset myös selvittävät, onko paikkakunnalla vielä henkilöitä, jotka ovat olleet mukana perustamassa metsikköä.

Lisäksi vanhoja metsiköitä kunnostetaan yhdessä paikallisten metsäisten toimijoiden kanssa kunnostustapahtumissa ja niihin perustetaan geokätkö. Kätköön laitetaan infoa metsikön perustamisesta sekä kunnostustapahtumasta.

Lisätietoja 4H-metsiköistä ja niihin liittyvistä tapahtumista saat kehityspäällikkö Juha Ruuskalta: juha.ruuska(a)4h.fi.

Kuva Hankasalmen 4H-metsikkö: Marjo Tiihonen