Kutsumme sinut mukaan metsä- ja luontoalan toimijoiden verkostoon eli 4H-metsätiimiin. Kaikki, jotka kokevat lasten ja nuorten metsä- ja luontoneuvonnan tärkeäksi, ovat tervetulleita tiimiin.

Yhteistyöllä toteutamme pitkäjänteistä metsä- ja luontokasvatusta. Metsätiimeissä me haluamme saada nuoret innostumaan metsäasioista, liikkumaan luonnossa ja hakeutumaan tulevaisuudessa myös metsä- ja luontoalan ammatteihin.

4H-metsätiimi voi olla yhden kunnan alueella toimiva tiivis ryhmä tai useamman kunnan alueella toimiva laajempi toimijaverkosto. Tyypillisesti verkostossa on 5–10 toimijaa. Metsätiimejä on paljon eri puolilla Suomea.

Mitä tiimit tekevät?

Metsätiimit järjestävät sisällöltään monipuolista metsäistä toimintaa, kuten metsäretkiä, koko perheen metsäaiheisia tapahtumia, teemakerhoja, opettajien metsätapahtumia ja yhteistyössä opettajien kanssa koululaisten metsäpäiviä. Kukin tiimi määrittelee aina itse toimintatapansa.

Kouluyhteistyö

Koulussa tehtävää metsä- ja luonto-opetusta voidaan 4H-metsätiimien avulla tukea asiantuntevasti ja laadukkaasti. Toiminnot suunnitellaan koulun opetussuunnitelmaa tukeviksi yhteistyössä koulun rehtorin, opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Tiimien järjestämiin koululaisten metsäpäiviin osallistuu vuosittain yli 30 000 lasta ja nuorta alakouluista, yläkouluista sekä lukioista. Suomen Metsäsäätiö rahoittaa huomattavan osan koululaisten metsäpäivien kuljetuskustannuksista.

Tavoitteet

Tiimien tavoitteena on edistää lasten ja nuorten metsätietämystä, jakaa metsäisiä elämyksiä sekä antaa monipuolinen ja positiivinen kuva suomalaisesta metsäluonnosta ja metsänhoidosta.

Yhdessä tuomme lisäarvoa kouluopetukseen sekä annamme nuorille virikkeitä vapaa-aikaan, harrastuksiin ja ammatinvalintaan. Tiedon ja elämysten pohjalta nuoret pystyvät itse muodostamaan realistisen kuvan metsäasioista.

Ketkä toimivat metsätiimeissä?

4H kokoaa tiimeihin yhteen metsä- ja luontoalan ammattilaiset, harrastajat sekä opettajat. Metsätiimitoiminnassa on jo mukana laajasti toimijoita useista eri organisaatioista, kuten metsäkeskuksesta, ympäristökeskuksista, metsäteollisuudesta, luonnonsuojelujärjestöistä, oppilaitoksista, suunnistusseuroista, metsästysseuroista, metsänhoitoyhdistyksistä, kunnista, Partiosta, luontomatkailuyrittäjistä, kyläyhdistyksistä ja Martoista. Toimintaa järjestetään lähes koko Suomen alueella. Metsätiimien koollekutsujana ja organisoijana toimii paikallinen 4H-alue tai -yhdistys.

Toivotamme uudet toimijat lämpimästi tervetulleiksi tiimeihin. Mukaan pääset ottamalla yhteyttä lähimpään 4H-yhdistykseen.