Nuorisotoimikunta on nuorten 4H-harrastajien verkosto. Nuoret haluavat toiminnalla lisätä 4H-harrastuksen tunnettuutta sekä olla mukana tekemässä harrastuksen tulevaisuutta. Verkosto koostuu kahdestatoista vaikuttamisesta innostuneesta nuoresta ympäri Suomen.

4H-harrastus innostanut nuoret mukaan vaikuttamaan

Vaikuttamisessa ja toiminnan näkyväksi tekemisessä teot puhuvat puolestaan. Nuoristoimikuntalaiset edustavat nuoria 4H-harrastajia  mm. erilaisissa nuoriso- ja sidosryhmätapahtumissa sekä Suomen 4H-liiton päätöksenteossa.

Nuorisotoimikunnan tärkeänä tehtävänä on tuoda nuorten ääntä kuuluville ja tehdä nuorten näköistä toimintaa.
Suomen 4H-liitto koordinoi nuorisotoimikuntatoimintaa ja mahdollistaa toiminnan ideoiden sparrauksen, mentoroinnin ja toimintabudjetin muodossa.

Nuorisotoimikunnan toimikausi on kalenterivuosi. Toimintaan haetaan aktiivisia 4H-harrastajia kunkin vuoden marraskuun aikana. Hausta viestitään järjestön verkkosivuilla ja somessa.

Seuraathan nuorisotoimikuntaa somessa (Instagramissa, Facebook) ja tutustut 2019 verkoston nuoriin verkossa.

Nuorisotoimikunnan vaikuttamisteemoja 2019

– 4H-harrastuksen tunnettuuden vahvistaminen ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tukeminen
– 4H-harrastuksessa mukana olevien lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen 4H-järjestön tulevaisuuden tekemisessä
– Yrittäjyyskasvatuksen polun vahvistaminen kehittämällä 4H-yrittäjien verkostoitumismahdollisuuksia


Lisätietoja:

Sampo Juhajoki
p. 050-3209635
sampo.juhajoki(at)4h.fi