Tartu 4H:n Kesätyöhaasteeseen ja tarjoa yhdeksäsluokkalaiselle kesätyö.

Ensimmäinen ovi työelämään aukeaa usein kesätöistä. Kesätyössä opitaan työelämätaitoja ja työ kasvattaa nuorta vastuuseen. Karttunut kokemus vahvistaa nuoren itsetuntoa ja voi tukea myös uravalinnassa. Kesätyö voi muuttaa nuoren koko elämän.

Yritys, yrittäjä tai organisaatio, ota vastaan 4H:n Kesätyöhaaste ja tue yhdeksäsluokkalaisia nuoria työelämän alkumetreillä tarjoamalla kesätyö vähintään kahdeksi viikoksi. Varmistetaan yhdessä, ettei yksikään nuori jää ilman arvokasta työkokemusta.

“Oli todella hienoa tienata itse rahaa, eikä vain saada sitä vanhemmilta. Kesätöiden takia tunnen olevani enemmän itsenäinen ja kokeneempi nuori.”  – 4H:n kautta kesätöitä saanut nuori

Vuosittain yli 7000 nuorta työllistyy 4H-yhdistysten tai oman 4H-yrityksensä kautta. 4H:n Ysit töihin -toimintamallissa pyritään saamaan kaikki peruskoulun päättävät nuoret töihin vähintään kahdeksi viikoksi.

“Nuoret joutuvat tekemään jo yläkoulussa valintoja tulevaa työuraa ajatellen. Haluamme nostaa kesän 2021 kynnyksellä ikänsä puolesta tärkeässä taitekohdassa olevan ryhmän eli yhdeksäsluokkalaiset. Nuorena hankittu työkokemus voi auttaa eteenpäin, tukea opintojen loppuun saattamista tai jopa ehkäistä syrjäytymistä.”  – 4H:n kehityspäällikkö Anu Parviainen.

Palkatessaan nuoren kesätöihin työnantaja kantaa omalta osaltaan yhteiskuntavastuuta ja tarjoaa nuorelle tärkeän kesätyökokemuksen.

Miten Kesätyöhaaste toimii?

Nuoren voi työllistää joko suoraan itse omaan yritykseen / organisaatioon tai tilaamalla nuoren töihin paikallisen 4H-yhdistyksen kautta. Paikallisilla 4H-yhdistyksillä on myös tietoa paikkakunnan nuorista sekä kokemusta nuorten työllistämisestä.

Löydät kaikki paikalliset 4H-yhdistykset oikeassa reunassa olevasta violetista laatikosta ”Etsi lähin yhdistys”.

Löydä nuoria Duunitorin kautta!

Voit myös ilmoittaa avoimia työpaikkoja 15-16-vuotiaille 4H:n yhteistyökumppanin Duunitorin Kesätyöhaaste-sivustolla. Työpaikkojen ilmoittaminen Duunitorin sivustolla on työnantajalle ilmaista.

Lisäksi sivustolla ja Duunitorin sosiaalisen median yhteisöissä julkaistaan työnhakuvinkkejä ja tarinoita sekä videoita nuorille.

“Kesätyö tarjoaa nuorelle tärkeitä onnistumisen kokemuksia ja tunteen osallisuudesta yhteiskunnassa. Arvoiltaan ja asenteeltaan uudenlaista sukupolvea edustavat nuoret tuovat myös työpaikalle tuoretta näkökulmaa, joten heitä kannattaa palkata ja kuunnella tarkkaan.” – Duunitorin sisältöpäällikkö Aino Salonen.

Videossa punkalaitumelaiset ysiluokkalaiset kertovat kesätyökokemuksistaan.

Tavoitteemme on kasvattaa lapsista aktiivisia

4H on valtakunnallinen ja kansainvälinen lapsi- ja nuorisojärjestö. Tavoitteemme on kasvattaa toiminnassamme mukana olevista lapsista aktiivisia, vastuullisia, suvaitsevaisia ja yritteliäitä aikuisia.

Edistämme 13–28-vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyystaitoja. Kannustamme nuoria löytämään omat vahvuutensa ja uskomaan itseensä. 4H:n arvot pohjautuvat H-kirjaimilla alkaviin sanoihin; Head (harkinta), Hands (harjaannus), Heart (hyvyys) ja Health (hyvinvointi). 

Teemme nuorisotyötä yli 200 4H-yhdistyksessä eri puolilla Suomea. Vuosittain yli 7000 nuorta työllistyy kauttamme joko palkkatyöhön tai 4H-yrittäjiksi.

Ikävä kyllä, samaan aikaan osa nuorista jää vaille kesätyötä. Siksi #kesätyöhaaste, koska jokainen nuori on kesätyön arvoinen!

Tietoa 4H:sta ja nuorten työllistämisestä

  • Suomen 4H-järjestöllä on 46 000 jäsentä, joista nuorisojäseniä on reilut 38 000
  • 4H:n kautta 13–28-vuotiaat nuoret voivat saada palkkatyön tai perustaa oman 4H-yrityksen. 4H on sitoutunut vastuullisen kesätyön periaatteisiin.
  • Paikallisia 4H-yhdistyksiä on 205, nuoret työllistyvät heidän kauttaan
  • 4H:n kautta työllistyi vuonna 2019 yli 7 200 nuorta
  • Vuonna 2019 maksoimme 3,9 milj. euroa palkkoja nuorille
  • Vuonna 2019 oli toiminnassa 1 412 4H-yritystä, 1 578 yrittäjää, yritysten liikevaihto 1,72 milj. eur