Yrittäjä. Sinä ja yrityksesi voitte olla mahdollistamassa yhä useampien nuorten kesätöitä. Kesätyön merkitys nuoren elämässä on suuri. Se voi jopa ratkaista tulevan uravalinnan, muuttaa nuoren koko elämän suunnan. On vastuullinen teko auttaa nuorta työelämän alkumetreillä.

Vuosittain tuhannet nuoret työllistyvät 4H:n kautta palkkatyössä tai 4H-yrittäjinä. Voimme tehdä vielä paljon enemmänkin, siihen tarvitsemme suomalaisten yrittäjien apua. Myös sinun apuasi. Tavoittelemme unelmaamme nuori kerrallaan, työpaikka kerrallaan.

Täyttämällä lomakkeen voit

  • tukea nuoren oman 4H-yrityksen perustamista ja
  • sponsoroida nuoren palkkaamista 4H-yhdistyksen tehtäviin.

Jos yritykselläsi on lisätyövoiman tarvetta, voit samalla lomakkeella pyytää paikallisen 4H-yhdistyksen yhteydenoton.

Haasteeseen mukaan lähteneet yritykset saavat käyttöönsä 4H-kesätyöhaasteen ”olemme mukana” -logon sekä kunniakirjan. Paikallinen 4H-yhdistys sopii vielä  erikseen, miten yrityksen sponsorinäkyvyys toteutetaan.

 

Lomakkeen tietoja käytetään 4H-kesätyöhaasteessa. Annettuja tietoja ei luovuteta 4H-järjestön ulkopuolelle.

 

4H-kesätyöhaaste on 4H-järjestön kampanja. Haastamme kampanjan aikana eri tahoja mahdollistamaan nuorten kesätyön.

 

4H:ssa nuoret saavat mahdollisuuden tekemällä oppimiseen aidoissa ympäristöissä. Edistämme 13–28-vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyystaitoja. Kannustamme nuoria löytämään omat vahvuutensa ja uskomaan itseensä. 4H:n arvot pohjautuvat H-kirjaimilla alkaviin sanoihin; Head (harkinta), Hands (harjaannus), Heart (hyvyys) ja Health (hyvinvointi). Teemme nuorisotyötä yli 200 4H-yhdistyksessä eri puolilla Suomea.