Kädessä nelilehtinen apilaAina ei onnenapila riitä. Vahinkoja sattuu ja niiden varalle 4H-yrityksille on tehty oma vastuuvakuutus.

 

Vapaaehtoisen vakuutuksen hinta on 30 euroa per vuosi. Kaikissa yrityksissä vastuuvakuutusta ei tarvita, mutta etenkin palveluita myyvissä yrityksissä riskit on hyvä kartoittaa ja harkita vakuutuksen ottamista.

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle henkilölle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko sekä yrityksen valmistaman tuotteen aiheuttama henkilö- ja esinevahinko. Vakuutussopimukseen sisältyvien vakuutusten tarkka sisältö on kuvattu vakuutusehdoissa, joihin voit tutustua tällä sivulla. Vakuutuksen omavastuu on 300 euroa (muuttunut 1.12.2016 alkaen, ennen 500 €.)

Jos päätät ottaa vakuutuksen, sinun pitää täyttää tältä sivulta saatavissa oleva vakuutusilmoituslomake. Lomake lähetetään Suomen 4H-liittoon Kirsi Korpaeukselle. Osoite on lomakkeessa. Kun 4H-yritys täyttää sille asetetut kriteerit, vakuutusmaksu on suoritettu ja lomake toimitettu, on vakuutusturva voimassa.

Vuosimaksulla vakuutus on voimassa yhden vuoden vakuutusturvan alkamisesta. Jos haluat jatkaa vakuutuksen voimassaoloa, maksa vakuutusmaksu uudelleen. Erillistä ilmoitusta tai laskua vakuutuksen jatkamisesta ei tule.

Vakuutuksen myöntäjä on 1.12.2016 alkaen Osuuspankki.

Vakuutus sisältää toiminnan vastuun ja tuotevastuun. Vakuutukseen sovellettavat ehdot VA01 ja VA02.

Korvauksen enimmäismäärä henkilövahingoissa on 500.000 euroa per vahinko ja esinevahingoissa on 100.000 euroa per vahinko. Yhden vakuutuskauden aikana korvataan vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena.

Vakuutuksen omavastuu on 300 euroa

Vakuutus on voimassa Euroopassa.

Vakuutusehdot löytyvät osoitteesta www.pohjola.fi, yritys ja yhteisöasiakkaat, vakuutusehdot.