Usein kysyttyjä kysymyksiä 4H-yrityksestä

1. Mitä reunaehtoja on 4H-yrityksen perustamiselle?

 • 13-28 –vuotias paikallisen 4H-yhdistyksen jäsen
 • Tehdään kirjallinen suunnitelma yrityksestä
 • Perustamisilmoitus 4H-yhdistykseen
 • Voi toimia yksin tai ryhmässä (jokaisella yrityksellä on oma yritysohjaaja)
 • Yrityksen myynti on vuodessa 50-7000 euroa
 • Toiminta on hyvän maun mukaista
 • Yritys sitoutuu 4H:n arvoihin
 • Tehdään vuosittain toimintaraportti ja talousraportti 4H-yhdistykseen

2. Minkä ikäisiä 4H-yrittäjät ovat? Onko yritystoiminta vain hetken juttu vai voiko kestää pidempään?

4H-yrittäjiä on kaiken ikäisiä (13-28). Arvion mukaan yrittäjien keski-ikä on 14-16 vuoden välillä. Osa 4H-yrityksistä toimii esimerkiksi vain kesän ajan ja osalla yritystoiminta kestää vuosien ajan

3. Paljonko 4H-yrityksiä tai 4H-yrittäjiä on tällä hetkellä. Tienaavatko nuoret yritystoiminnallaan?

Yritysten määrä tilastoidaan vuosittain, vuonna 2019 toimi noin 1500 yrittäjää. Yrityksen voi perustaa yksin tai ryhmässä. Yritysten lukumäärä on kasvussa. Vuonna 2019 yritysten keskimääräinen myynti oli noin 1200 euroa. Yhteensä 4H-yrittäjät tienasivat 1,7 miljoonaa euroa.

4. Mikä on 4H-yrityksen toimintamuoto, onko se toiminimi? Miten laskutus yritysten suuntaan hoidetaan? Entä kotitalouksille?

 • 4H-yritys voi toimia epävirallisesti (ei y-tunnusta). Kyse on silloin itsenäisestä tulonhankkimistoiminnasta. Satunnainen laskutus voidaan hoitaa palveluntarjoajien kautta.

Vinkki! 4H:lla ja Eezyllä on yhteistyösopimus, joka tarkoittaa edullisempaa palvelupalkkiota 4H-yrittäjille. Kerro rekisteröityessä olevasi 4H-yrittäjä. Alaikäiset lähettävät lisäksi 4H-yrityksen perustamisilmoituksen huoltajan allekirjoituksella osoitteeseen info@eezy.fi.

 • Jos yrittäjä tarvitsee säännöllisesti y-tunnusta (esim. laskutus yrityksille/yhdistyksille tai kotitaloudet haluavat käyttää kotitalousvähennystä), niin silloin suositellaan hakeutumista ennakkoperintärekisteriin (hankitaan y-tunnus, maksuton). Kaupparekisteriin (maksullinen) ilmoittautuminen eli toiminimen hankkiminen ei ole tarpeellista
 • Yksityishenkilöitä voi laskuttaa myös ilman Y-tunnusta. Tällöin kotitalouden on huomioitava, että työkorvaukset on kotitalouden toimesta ilmoitettava tulorekisteriin. Lue lisää.
 • Kotitalouksille kirjallista laskua ei yleensä tarvita.

 

 

 

5. Mitä maksutapoja 4H-yrittäjä voi tarjota asiakkaalle?

Käteisen lisäksi voi tehdä laskun (ks. kysymys 4.) Myös korttimaksu tai mobiilimaksu voivat olla mahdollisia. Osaan maksutapapalveluista edellytetään 18 vuoden ikää ja/tai y-tunnusta.

Vinkki! MobilePay tarjoaa 4H-yrittäjille MyShop-palvelun maksutta vuoden 2019 loppuun saakka. Kysy lisätietoja omasta 4H-yhdistyksestäsi.

6. Onko 4H-yrittäjän annettava asiakkaalle kuitti?

Lain mukaan yrittäjällä on velvollisuus antaa aina kuitti. Lain soveltamisalan ulkopuolelle on kuitenkin rajattu myös vähäiseksi katsottava ja harrastusluonteinen toiminta. Toiminta katsotaan vähäiseksi, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10.000 euroa. Lisätietoja www.vero.fi/muistakuitti Hyvin asiakkaitaan palveleva 4H-yrittäjä antaa asiakkaalleen kuitin.

7. Pitääkö nuoren maksaa 4H-yrityksestä veroja ja miten se tapahtuu?

4H-yrityksellä ei ole mitään erivapauksia verotuksen suhteen

 • jos nuorella ei ole Y-tunnusta, niin nuori maksaa veroja hankkimistaan tuloista
  • nuori merkitsee kaikki kalenterivuoden aikana saamansa tulot ja menot henkilökohtaiseen veroilmoitukseensa
  • verottaja verottaa tarvittaessa seuraavana vuonna
 • jos nuorella on Y-tunnus, niin nuori täyttää elinkeinotoiminnan veroilmoituksen
 • 4H-yrittäjä ei käytä tulorekisteriä, koska ei ole työnantaja eikä palkanmaksaja (katso myös vastaus kysymykseen 4.)

 

8. Millaista kirjanpitoa 4H-yritys pitää?

4H-yrityksen kirjanpito on ns. yhdenkertainen kirjanpito. Sen voi tehdä vihkoon tai tietokoneella. Kirjanpitoon tehdään sarakkeen tuloille ja menoille. Lopuksi menot vähennetään tuloista, ja saadaan laskettua yritystoiminnan tulos.

 

9. Pitääkö sotumaksuja huomioida 4H-yrityksen toiminnassa?

Sotumaksut eivät liity 4H-yrityksen toimintaan. Nuoren eikä hänen asiakkaan tarvitse niitä maksaa, koska kyse on työnantajan sosiaaliturvamaksusta.

10. Vaikuttaako nuoren yritystoiminta hänen Kelalta saamiinsa etuuksiin?

Jos nuorella on Y-tunnus ja nuori hakee Kelan etuuksia (opintoraha, työttömyyspäiväraha tms.) niin,

 • työvoimatoimisto tekee selvityksen siitä, onko kyseessä sivutoiminen vai päätoiminen yrittäjä
 • jos nuori on sivutoiminen yrittäjä ja hänellä ei ole ollut tuloja, niin ei mitään vaikutuksia saatavaan etuuteen
 • jos on ollut vähäistä tuloa, niin etuutta sovitellaan tulon määrän mukaisesti (sovittelu tapahtuu aina riippumatta siitä, onko tulo ansiotuloa vai yrittäjätuloa.)

11. Onko nuori vakuutettu 4H-yritystoiminnassa?

 • 4H-yritys on harrastustoimintaa nuoren omalla vapaa-ajalla
  • tuotteiden valmistaminen ja tuotteiden tai palvelujen myyminen eivät kuulu 4H-vakuutusten piiriin (4H:n tapaturma- ja vastuuvakuutus kattaa 4H-järjestön järjestämät tapahtumat ja valvotut tilaisuudet.)
 • Mitään pakollisia viranomaisten määrittelemiä vakuutuksia ei 4H-yritystoimintaan liity sen pienimuotoisuudesta johtuen (yrittäjän eläkevakuutus ei koske 4H-yrityksiä)
 • Nuori voi hankkia edullisen 4H-yrityksen vastuuvakuutuksen.

12. Miten 4H-yrityksen toiminta lopetetaan

 • Jos nuorella ei ole y-tunnusta, niin ilmoitus yritystoiminnan lopettamisesta omaan 4H-yhdistykseen riittää
  • Myös 4H-yritystorille pitää ilmoittaa, jotta yritys voidaan piilottaa sivustolta, www.4h.fi/yritystori.
 • Jos on y-tunnus, niin lopettaminen onnistuu helposti täyttämällä muutos- ja lopettamisilmoituslomake (Y6)
 • Kummassakin tapauksessa tulee lopettamisvuoden aikana saadut tulot ilmoittaa verottajalle lopettamisesta huolimatta

13. Miten 4H-yrittäjänä toimimisesta voi saada opintopisteitä? Ovatko opintopisteet virallisia?

 • 4H-yrittäjänä toimimisesta voi saada 7 opintopisteen todistuksen. Todistuksen myöntää Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos. Todistus on näin ollen virallinen oppilaitoksen myöntämä todistus.
 • Opintopisteitä voi hakea tammikuussa 4H-yrityksen raportoinnin yhteydessä. Todistuksen saa, kun osoittaa saavuttaneensa oppimistavoitteet. Lue lisää.