4H-yrittäjänä opit paljon. Hyödynnä osaamisesi opinnoissa ja työnhaussa.

Sivun tiedot on siirretty 4H-akatemian sivuille.

Pääset siirtymään suoraan tästä linkistä.

Tätä sivua ei enää päivitetä.


 

4H-yrittäjänä toimimisesta on mahdollista saada 7 opintopistettä, kun tietyt osaamisen kriteerit on hyväksytyttävästi esitetty.

Opintopisteitä haetaan kerran vuodessa toimittamalla 15.1. mennessä arvioitavan aineisto raportointilomakkeella sekä henkilötiedot opintorekisteriä varten oman 4H-yhdistykseen.

Pähkinänkuoressa

4H-yrittäjänä toimimisesta voi saada 7 opintopistettä kun

 • on toiminut 4H-yrittäjänä kalenterivuoden aikana vähintään 3kk ajan
 • henkilötunnus ym. henkilötiedot on toimitettu opintorekisteriin (OK-Siviksen ylläpitämä)
 • 4H-yrittäjä toimittaa seuraavan vuoden 15.1. mennessä oppimista kuvaavat dokumentit 4H-yrityksen raportointilomakkeella .

Osaamistavoitteet

Seitsemän opintopisteen saaminen edellyttää, että osoitat saavuttaneesi 4H-yrittäjänä toimimisen osaamistavoitteet.

 • 4H-yrittäjä tietää velvollisuutensa yrittäjänä.
 • Osaa tehdä yritykseensä liittyviä päätöksiä ja ymmärtää tehtyjen päätösten merkityksen.
 • Osaa soveltaa asiakaspalvelutaitoja ja viestintä- ja markkinointitaitoja erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
 • Osaa arvioida omaa ja yrityksen toimintaa sekä raportoida yrityksen toiminnasta.
 • Osaa ideoida ja suunnitella yrityksen toimintaa ja ratkaista yritystoiminnassa esiin tulevia haasteita ja ongelmia.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa kannattavaa yritystoimintaa.

Osaamistavoitteet sijoittuvat EQF-tasolle 4 (viitteellinen, ei tutkinto).

Osaamisen näyttäminen

Opintopisteytetyn todistuksen 4H-yrittäjänä toimimisesta saa, kun arviointiin lähetetystä aineistoista ilmenee osaamistavoitteiden saavuttaminen. Osaamista kuvaava aineisto koostuu seuraavista.

 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • Toimintakertomus ja talousraportti
 • Itsearviointilomake (4H-yrityksen työkirjassa)
 • Oppimispäiväkirja

Aineiston saa toimittaa kirjallisesti, blogina, videona, äänitiedostona jne. kuitenkin raportointilomakkeen kautta. Pääasia on, että osaaminen tulee todennettua.

4H-yhdistys arvioi osaamistavoitteiden saavuttamisen ja tekee merkinnän suoritetusta opintojaksosta Sivisverkkoon.


Opintopisteytetty todistus

Todistuksesta on hyötyä työnhaussa, oppilaitokseen hakiessa ja opinnoissa esim. vapaavalintaisissa opinnoissa. On hyvä sopia jo ennakkoon oman oppilaitoksen kanssa 4H-yrittäjänä toimimisen opintopisteiden hyödyntämisestä.

RGB -web versio keskikokoinenKun toimittamasi aineisto on arvioitu, tieto suorittamastasi opintokokonaisuudesta ilmoitetaan Opintokeskus Sivikseen, joka myöntää todistuksen. Sivis on oppilaitos, jonka toteuttamaa koulutusta säätelee laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998).

4H-yrittäjänä toimimisesta saa 7 opintopistettä. Yhdellä opintopisteellä tarkoitetaan oppijan arvioitua keskimääräistä 27 tunnin työpanosta osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

4H-yrittäjänä toimiminen sjoittuu EQF-tasolle 4, jonka olennaiset oppimistulokset ovat

 1. työ- tai opintoalan laaja-alaiset fakta- ja teoriatiedot
 2. tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan ratkaistaessa oman alan erityisongelmia
 3. ennustettavissa, mutta mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä työskenteleminen
 4. oman suorituksen arviointi ja kehittäminen.

 

 

Lisätietoja: johanna.polkki@4h.fi TAI sirkka.suomaki@4h.fi