Jokainen 4H-yrityksen perustava nuori tarvitsee itselleen yritysohjaajan. Yritysohjaaja on aikuinen, joka on esimerkiksi nuoren vanhempi, sukulainen, ystävä tai paikallinen yrittäjä. Ohjaaminen on vapaaehtoistoimintaa.

Yritysohjaajalla ei tarvitse olla yrittäjä- tai ohjaajakokemusta. Yritysohjaajan tehtävänä on olla tukena nuorelle, keskustella ja antaa palautetta. Ohjaaja pääsee suunnittelemaan yritystoimintaa nuoren kanssa ja seuraamaan hänen kasvamistaan yrittäjyyteen. Yritysohjaaja tukee, motivoi ja kannustaa nuorta yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.

Yritysohjaaja saa aina tarvitessaan tukea 4H:lta. Nuori tekee yritysohjaajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan yhdessä ohjaukseen liittyvistä yksityiskohdista. Yritysohjaajat eivät ole juridisesti vastuussa nuorten yritystoiminnasta.

4H-yritys

4H-yritys on nuorelle mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti, ohjatusti ja omassa tahdissaan. 4H-yritys ei ole elinkeino, vaan se on harrastustoimintaa. Suomessa on yli 1500 4H-yritystä, ja niitä perustetaan koko ajan lisää. 4H-yrittäjänä nuori saa toteuttaa oman yritysideansa, joka voi perustua hänen omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa. Yrityksen nuori voi perustaa itsenäisesti tai 4H:n järjestämässä yrityskoulutuksessa.

”Samalla, kun käyn asioita läpi yhdessä nuoren yrittäjän kanssa, tulen miettineeksi myös omaa liiketoimintaani. Yritysohjaajana toimiminen on eräänlaista itsementorointia.” -Sanna, tilitoimistoyrittäjä

Faktat 4H-yrityksestä ja -yrittäjästä

  • 4H-yritys on 13–28-vuotiaalle 4H:n jäsenelle tapa kokeilla yritystoimintaa.
  • Nuori tekee suunnitelman yrityksestään (liiketoimintasuunnitelma)
  • Nuori tekee 4H-yrityksen perustamisilmoituksen 4H-yhdistykseen.
  • Nuori tekee kirjallisen sopimuksen yritysohjaajansa kanssa.
  • 4H-yrityksen myynti voi olla 50 € – 7 000 € / vuosi.
  • Nuori pitää yksinkertaista kirjaa 4H-yrityksensä tuloista ja menoista, ottaa kuitit talteen ja tekee toimintakertomuksen ja talousraportin yrityksensä toiminnasta 4H-yhdistykselle.
  • 4H-yritykselle on räätälöity vapaaehtoinen vastuuvakuutus. Vakuutuksen hinta on 30 €/vuosi. Kaikissa yrityksissä vastuuvakuutusta ei tarvita, mutta etenkin palveluita myyvissä yrityksissä riskit on hyvä kartoittaa ja harkita vakuutuksen ottamista.
  • Nuori voi toimia 4H-yrittäjänä haluamansa ajan ja toiminnan voi lopettaa milloin tahansa ilmoituksella 4H-yhdistykseen.
  • Nuori voi itse päättää, toimiiko hän Y-tunnuksella.

Nuoret tarvitsevat jatkuvasti uusia yritysohjaajia ideoimilleen 4H-yrityksille. Jos olet kiinnostunut toimimaan nuorelle yritysohjaajana, otathan yhteyttä paikalliseen 4H-yhdistykseen.

Alta löydät yritysohjaajalle suunnattuja lomakkeita.