Lähes 9 000 nuorta ansaitsi palkka- ja yrittäjätuloa 8 miljoonaa euroa

4H-järjestön toimintavuosi 2023 oli lähes kaikilla mittareilla jälleen kerran ennätysvuosi: muun muassa 4H-toimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten määrä, 4H-yrittäjien ja työllistettyjen nuorten määrä sekä 4H-yritysten liikevaihto nousivat.

Valtakunnallisesti toimivana nuoriso- ja kansalaisjärjestönä 4H koostaa vuosittain tilastoja ympäri Suomea tapahtuvasta toiminnastaan. Toimintatilastot kartoittavat mm. kerhotoiminnan, koulutusten, nuorten työllistämisen, 4H-yrittäjyyden ja 4H-harrastuksessa mukana olevien lasten ja nuorten määriä.  

4H-harrastuksen löytänyt yli 180 000 lasta ja nuorta

4H-harrastuksessa oli mukana lähes 46 000 jäsentä vuonna 2023. Heistä yli 38 000 oli nuorisojäseniä eli 6–28-vuotiaita.

4H:n jäsenyys on kerhotoimintaa, ystäviä, tekemällä oppimista, koulutuksia, kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja ensimmäisiä työkokemuksia. Jos et ole jo jäsen, liity mukaan toimintaamme.  

4H-harrastukseen osallistui viime vuonna 181 000 lasta ja nuorta. Kasvua edellisvuoteen tuli taas muutaman tuhannen harrastajan verran ja kasvua ylipäätänsä 2020-luvulla on tullut kymmenien tuhansien harrastajien verran. 

4H-harrastus tarjoaa erilaisia kerhoja ja leirejä 6–12-vuotiaille lapsille, kouluyhteistyönä ylä- ja alakoululaisten metsäpäiviä, joihin osallistui yli 26 000 lasta ja nuorta vuonna 2023, sekä 13–28-vuotiaille nuorille muun muassa työelämäkoulutuksia, arvokkaita ensimmäisiä työkokemuksia ja yrittäjyyttä tuetusti.   

Löydä sopiva tapa harrastaa 4H:ssa

4H-yhdistykset kohtaavat lapset ja nuoret paikallisesti

4H-yhdistyksiä oli 185 vuonna 2023. Yhdistykset toteuttavat paikallisesti käytännön 4H-nuorisotyötä eli järjestävät lapsille ja nuorille monipuolista toimintaa. 

Yhdistysten koko vaihtelee, osa toimii yhden kunnan alueella ja jotkut useamman kunnan alueella. Viime vuonna 4H-yhdistykset toimivat noin 280 paikkakunnan alueella.

Yhdistyksen toiminnasta vastaa pääasiallisesti palkattu toiminnanjohtaja. Yhdistyksissä voi olla myös muita palkattuja työntekijöitä, kuten toiminnanohjaajia ja hanketyöntekijöitä.  

Yhdistykset ovat itsenäisiä toimijoita ja niillä on oma hallintonsa ja hallituksensa, mutta ne ovat Suomen 4H-liiton jäsenjärjestöjä. Voit etsiä 4H-yhdistyksiä täällä.  

Kerhoissa ja leireillä määrällisesti eniten harrastajia

4H:n kerhoihin osallistui 41 000 lasta vuonna 2023. Kerhoja järjestettiin eri puolella Suomea lähes 3 400 ja niissä lapset kokkailevat, seikkailevat metsässä, askartelevat ja liikkuvat. Kerhoihin osallistuu 6–12-vuotiaita lapsia.  

Lasten kasvun tukena toimivat nuoret, Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen käyneet kerhonohjaajat, joista suuri osa on alle 18-vuotiaita. Tutustu 4H:n kerhoihin täällä.  

Kerhojen ohella 4H-yhdistykset järjestävät erilaisia leirejä esimerkiksi koulujen loma-aikaan kesällä, syksyllä ja talvella. Vuonna 2023 järjestettiin lähes 600 leiriä, joista jokainen kesti vähintään kaksi päivää. Lähes 18 000 lasta ja nuorta osallistui 4H:n leireille viime vuonna – leiriosallistujien määrä on kasvanut vuosien 2020-luvun alusta lähtien yli 7 000 lapsella.

Erityisesti työelämäkoulutusten suosio on kasvanut

4H-akatemian koulutuksiin osallistui 50 000 nuorta vuonna 2023, tämä on 3 000 nuorta enemmän kuin vuonna 2022. 4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö erityisesti 13–28-vuotiaille.​ Useista 4H:n koulutuksista saa opintopisteitä ja osaamismerkkejä. 

Akatemiassa on tarjolla erilaisia koulutuksia niin nuorille kuin aikuisille vapaaehtoisille, esimerkiksi: 

  • Ajokortti työelämään -koulutus 
  • 4H-yrityskoulutus 
  • Osaava kerhonohjaaja -koulutus 
  • 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenen peruskoulutus 
  • 4H-yritysohjaajakoulutus 

Erityisesti työelämäkoulutusten, kuten Ajokortti työelämään -koulutuksen ja 4H-yrityskoulutuksen toteutusmäärät ovat kasvaneet noin 20 prosentilla. On myös huomionarvoista, että 78 prosenttia 4H-yrityskoulutuksen käyneistä nuorista perusti oman 4H-yrityksen.

Voit tutkailla 4H-akatemian tarjontaa täällä

Valtaosa 4H:n työllistämistä nuorista on alle 18-vuotiaita

Yksi 4H-järjestön strategisista painopistealueista on mahdollistaa alle 18-vuotiaille nuorille heidän ensimmäiset työkokemuksensa joko palkkatöissä tai yrittäjinä. 4H tarjoaakin monelle nuorelle heidän ensimmäisen, tärkeän työkokemuksensa. 

4H:n kautta työllistyi 6 500 nuorta vuonna 2023, mikä on 300 nuorta enemmän kuin vuonna 2022. Kasvu on tapahtunut erityisesti alle 18-vuotiaissa nuorissa, joita työllistyi yli 5 400. Yli 83 prosenttia kaikista 4H:n työllistämistä nuorista on siis alle 18-vuotiaita. Nuorille maksettiin palkkoja 4,23 miljoonaa euroa viime vuonna.

Nuoret voivat työllistyä oman paikkakunnan 4H-yhdistykseen esimerkiksi kerhojen ja leirien ohjaajaksi tai dogsitteriksi, tai yhdistyksen kautta vaikkapa paikalliseen yritykseen. Paikalliset 4H-yhdistykset hoitavat työnantajavelvoitteet ja vastaavat siitä, että nuorten työllistäminen toteutuu vastuullisesti.  

Nuorten työllistymismahdollisuuksista voi lukea lisää täällä.

4H-yrittäjien määrä ja liikevaihto rikkoivat taas ennätyksiä

4H-yrittäjyyden suosio jatkoi kasvuaan myös viime vuonna: nuoria 4H-yrittäjiä oli yli 2 300. 4H-yrittäjien määrä kasvoi 250 yrittäjällä vuoteen 2022 verrattuna. Myös uusia 4H-yrityksiä perustettiin taas huikea määrä, yli 1 300.

Valtaosa 4H-yrittäjistä on 15–17-vuotiaita ja eniten 4H-yrityksiä toimii Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnissa. 4H-yrittäjistä 55 prosenttia on tyttöjä. Suosituimmat työalat 4H-yrityksille ovat muun muassa piha ja puutarha, kädentaidot, kokkaus ja leivonta, myynti ja asiakaspalvelu sekä siivous ja kodinhoito.

Kun nuori on käynyt 4H-yrityskoulutuksen, hän voi perustaa oman yrityksen jo 13-vuotiaana ja saa siihen tukea ja neuvontaa omasta 4H-yhdistyksestään ja omalta yritysohjaajaltaan. Lue lisää 4H-yrittäjyydestä, joka tukee nuorten omaehtoista työllistämistä ja opettaa heille tärkeitä talous- ja työelämätaitoja.  

Nuorten perustamien yritysten liikevaihto rikkoi taas ennätyksiä, se oli 3,76 miljoonaa euroa eli kasvua vuoteen 2022 verrattuna oli lähes 500 000 euroa. 

Vuonna 2023 4H-järjestön kautta työllistyneet ja 4H-yrittäjinä toimineet lähes 9 000 nuorta saivat yhteensä palkka- ja yrittäjätuloa huikeat kahdeksan miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että 4H:lle maksettu valtionapu, noin 3,9 miljoonaa euroa, palautuu kaksinkertaisena yhteiskuntaan takaisin nuorten palkka- ja yrittäjätulona.

Lisätietoa: