Lapset ja nuoret – tulevaisuuden tekijät

Vetoamme äänestäjiin ja tuleviin päättäjiin, jotta lasten ja nuorten hyvinvointi nostettaisiin hallitusohjelmassa keskiöön. 4H-järjestön tavoitteet eduskuntavaaleihin 2023 kiteytyvät kolmeen teemaan.

Kolme nuorta istuu mietteliäinä kivellä metsässä.

1. Ensimmäiset työkokemukset alle 18-vuotiaana

Peruskoulun päättävät 15–16-vuotiaat nuoret ovat tärkeässä nivelkohdassa. Ensimmäinen kesätyökokemus on usein ratkaisevan tärkeä reitti työelämään ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Jotta jokainen voisi löytää paikkansa yhteiskunnassa ja olla sen aktiivinen jäsen, nuorille on tärkeää opettaa talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja, sekä tarjota työkokemus jo alle 18-vuotiaana.

Teemme osaltamme työtä sen eteen, että jokainen nuori saisi mahdollisuuden ensimmäisiin työkokemuksiin tai yrittäjyyden kokeiluun. Toivomme, että tulevassa hallitusohjelmassa turvataan järjestöjen edellytykset toimia jatkossakin erityisesti alle 18-vuotiaiden nuorten työelämäkokemusten tarjoajana ja työelämätaitojen valmentajana.

2. Kasvetaan kestävään elämäntapaan

Ilmastonmuutos aiheuttaa nuorissa huolta. Vuoden 2021 Nuorisobarometrin mukaan lasten ja nuorten voimattomuuden kokemuksia lisää se, ettei heillä ole ikänsä puolesta päätäntävaltaa tai esimerkiksi äänestysoikeutta.

Huolta voidaan lievittää tarjoamalla lapsille ja nuorille tekemisen paikkoja sekä opettamalla kestävän elämäntavan tietoja ja taitoja. Näin he saavat valmiuksia käsitellä ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä pystyvät konkreettisiin tekoihin toisten ihmisten ja luonnon hyväksi.

Toivomme, että tulevassa hallitusohjelmassa luodaan edellytyksiä laadukkaalle ja kokonaisvaltaiselle ruoka-, metsä- ja kädentaitokasvatukselle sekä turvataan järjestöjen mahdollisuudet toimia ympäristöinä, joissa nuoret voivat toteuttaa itseään, vaikuttaa ja kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi.

3. Harrastamalla hyvinvointia

4H-kerho on matalan kynnyksen harrastusmahdollisuus kaikille lapsille. Se tarjoaa niitä tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joilla lapset ja nuoret pärjäävät muuttuvassa maailmassa. Ilta-aikaan tapahtuva kerhojen ohjaaminen on myös merkittävä vapaaehtoistoiminnan muoto ja monelle nuorelle ensimmäinen tärkeä työkokemus.

Vetoamme tuleviin päättäjiin, jotta hallitusohjelmassa mahdollistettaisiin edelleen lasten ja nuorten harrastaminen myös vapaa-ajalla sekä vertaisohjaaminen nuoren työllistymismuotona.

Toivomme, että harrastuksissa opitut taidot tunnistetaan ja tunnustetaan sekä opinnoissa että työelämässä. Näin turvataan jokaiselle lapselle ja nuorelle monipuolinen harrastus, kavereita, onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuus oppia tunnistamaan omat vahvuutensa.