Harrastus- ja vapaaehtoistoiminta kannattelee perheiden tavallista arkea

Olemme seuranneet koronapandemiasta johtuvaa keskustelua liittyen eri harrastuslajien osallistujamäärien putoamiseen sekä huoleen lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä. Harrastusten hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia, eivätkä rajoitu vain liikuntaan. Harrastustoiminnalla on keskeinen merkitys taitojen kehittymisen lisäksi myös sosiaalisten kontaktien ylläpitämisessä.  Harrastaminen on osa sujuvaa arkea, joka taas osaltaan lisää lasten ja nuorten resilienssiä eli psyykkistä palautumiskykyä.     

Suomen Nuorisoseurat, Suomen Partiolaiset, Suomen 4H sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto tavoittavat paikallisten jäsenjärjestöjensä kautta erilaiseen harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan satojatuhansia osallistujia. Kunkin järjestön pääkohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet. Kukin järjestöistä tavoittaa kohderyhmäänsä myös isojen kasvukeskusten ulkopuolella ympäri Suomen. 

Keskeisinä harrastustoiminnan järjestäjinä ovat järjestöissämme eri-ikäiset vapaaehtoiset, oli kyse sitten lippukunnan johtajista, nuorisoseurantalojen ylläpitäjistä, harraste- ja kerho-ohjaajista tai perhekahviloiden vetäjistä. Heidän valtavan arvokas vapaaehtoispanoksensa mahdollistaa sen, että mahdollisimman monella lapsella, nuorella ja perheellä olisi mielekäs ja kustannuksiltaan huokea harrastus.  

”Olemme saaneet valtavan määrän kiitosta vanhemmilta siitä, että harrastaminen on voinut jatkua etänä tai muiden poikkeusjärjestelyjen turvin myös koronapandemian aikana”, kertoo Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola. 

Lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää luoda mahdollisimman normaalia arkea myös koronan aikana. Säännöllisyys pitää elämässä kiinni. Arkirutiinien kautta on myös helpompi palata normaaliin. Koulu rytmittää kasvavan viikkoa, mutta harrastukset ovat myös tärkeitä. Lapsi tarvitsee tekemisen ja oppimisen iloa, omien unelmien ja suunnitelmien toteuttamista turvallisessa, ohjatussa harrastuksessa”, sanoo 4H:n kasvatuspäällikkö Marika Sarha 

”Meidän toimintamme tavoittaa paljon vauvaperheitä, ja pohdimme, miten korona pitkittyessään vaikuttaa pienimpien lasten kehitykseen ja vuorovaikutustaitoihin. Onneksi olemme tavoittaneet myös uusia perheitä mukaan etätoiminnan kautta, mutta tietenkin toivomme, että pian voimme järjestää taas kasvokkaista toimintaa”, kertoo Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekeskustoiminnan koordinaattori Liisa Ylikojola 

Koronapandemian aikana eri järjestöt ovat keksineet mitä luovimpia tapoja harrastaa. Kaikissa mainituissa järjestöissä on järjestetty etätoimintaa tai kokoonnuttu koronaturvallisesti harrastamaan ulkona. Paljon työtä ovat aiheuttaneet viranomaistahojen alati muuttuvat sekä sekavatkin koronaohjeistukset, mutta digiloikan lisäksi on pystytty pitämään kiinni harrastamisen korkeasta laadusta. Harrastuspudokkuutta on ilmennyt, mutta vielä se on onneksi melko vähäistä. Sitä suurempi huolenaihe kaikissa järjestöissä on vapaaehtoisten jaksaminen, varsinkin kun tulevaisuuden toiminta näyttää edelleen varsin epävarmalta.  

Pidämme äärimmäisen tärkeänä sitä, että paikallisten yhdistysten toimintaedellytykset turvattaisiin entistä vahvemmin koronapandemian elpymisvaiheessa. Viime kädessä he pitävät huolen siitä, että lapsilla, nuorilla ja perheillä on mielekkäitä harrastuksia. Harrastamisesta eivät myöskään saa pudota pois sellaiset lapset ja nuoret, joilla ei ole kotoa tulevaa mallia harrastamiseen”, summaa Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen 

Meidän kaikkien järjestöjen toiveena on, että koronan jälkeisessä toipumisvaiheessa saisimme vapaaehtoistoimintaan mahdollisimman monta tekijää mukaan, jotta paikallisten järjestöjen toiminta voisi jatkua tarjoten lapsille ja nuorille kokemuksia, elämyksiä ja taitoja elämään. Toivotamme jokaisen tervetulleeksi mukaan. Nyt jos koskaan meitä kaikkia tarvitaan!   

Lisätietoja:  

Marika Sarha
Kasvatuspäällikkö
Suomen 4H
-liitto ry

Annina Laaksonen
Pääsihteeri
Suomen Nuorisoseurat ry  

Kaisa Leikola
Toiminnanjohtaja
Suomen Partiolaiset ry  

Liisa Ylikojola
Perhekeskustoiminnan koordinaattori
Mannerheimin Lastensuojeluliitto  

Mari Pöyhtäri

Pielavesi TV on Vuoden 4H-kerho – Pielavedellä lapset vloggaa oman asuinalueen mahdollisuuksista

Vuoden 4H-kerho -kilpailuun 2020 osallistuttiin monipuolisella ja laadukkaalla kerhotoiminnalla ympäri Suomen. Tuomariston valitsemaksi voittajaksi nousi Pielavesi TV, joka toimii Pielaveden 4H-yhdistyksessä. Sarjassaan toista kertaa toteutetun yleisöäänestyksen voitti puolestaan Savonlinnan Hepokatin…

Meneekö ilmastonmuutos metsään? – It´s about taimi -koulukiertue haastaa nuoria pohtimaan metsien roolia ilmastonmuutoksessa

 4H-järjestön kiertueella metsätieteiden opiskelijat pitävät yhdeksäsluokkalaisille etäoppitunteja, joilla pohditaan ilmastonmuutosta ja kerrotaan metsien kestävästä käytöstä. It´s about taimi -verkkosivuilla kuka tahansa voi oppia metsien merkityksestä ihmisten arjessa. Nuorisojärjestö 4H pilotoi…