4H:n koulukiertue Iisää nuorten tietoisuutta metsien monipuolisesta roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä

4H:n metsä- ja ilmastoaiheinen koulukiertue It´s about taimi kiertää jälleen kouluja syksyn 2023 ajan. Jo yli 3000 yhdeksäsluokkalaista on oppinut metsien monipuolisesta roolista esimerkiksi hiilensidonnan, puupohjaisten materiaalien ja kestävän metsänhoidon kautta.

Etänä pidettävä oppitunti mahdollistaa tunnin järjestämisen missä päin tahansa Suomea. Teamsin välityksellä järjestetty oppitunti on suunniteltu vuorovaikutteiseksi ja oppilaita osallistetaan muun muassa hauskalla Kahoot-visalla ja metsämeemien tekemisellä.

”Olemme pyrkineet luomaan konseptin, jonka parissa nuoret viihtyvät. Tänä vuonna olemme tuottaneet lisäksi mukaansatempaavan videon, jossa tubettaja ja 4H-yrittäjänä toiminut Joose Soini pureutuu metsäisiin teemoihimme yhdessä asiantuntijoiden kanssa”, kertoo 4H-liiton viestinnän asiantuntija ja projektissa alusta saakka mukana ollut Aino Heininen.

Syksyn 2022 aikana It´s about taimi -oppitunneille toteutetun kyselyn mukaan 56 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi oppineensa uutta metsien kyvystä toimia hiilinieluina. Lähes puolet vastanneista kertoi oppineensa uusia asioita siitä, kuinka uusiutumattomia materiaaleja voi korvata puupohjaisilla tuotteilla. 35 prosenttia kertoi oppineensa uusia keinoja vaikuttaa itse ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

”Meille on tärkeää kuulla oppilaiden palautteita ja kokemuksia oppitunneistamme. Kyselyyn vastanneet oppilaat kertoivat oppineensa uutta asiaa metsistä kiertueellamme. Tämä toivottavasti edesauttaa sitä, että meillä on tulevaisuudessa monipuolisia metsäosaajia”, Heininen iloitsee.

Metsäkasvatus on yksi 4H-järjestön painopisteistä

4H-järjestö tavoittaa vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria metsäisten aiheiden parissa. It´s about taimi on yksi osa 4H-järjestön tekemää paikallista ja valtakunnallista nuorisotyötä metsäkasvatuksen osalta. 4H:n toiminnassa lapsi ja nuori oppii metsien roolista 4H-kerhoissa, työllistymällä Taimiteko-istutuksiin, osallistumalla koululaisten metsäpäiviin tai perustamalla metsäalaan liittyvän 4H-yrityksen.

Koulukiertuetta rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Heidän toimitusjohtajansa Ilari Pirttilän mukaan on tärkeää tuoda nuorille tietoa metsistä.

“Nuoret kantavat huolta ilmastosta ja tulevaisuudesta. On tärkeää avata nuorille, miten uusiutuva puu ihmisten tarpeiden raaka-aineena ja toisaalta metsien hyvä hoito sekä puumäärän lisääntyminen Suomessa ovat ratkaisu aikamme isoihin kysymyksiin täällä Euroopan metsäisimmässä maassa.”

It´s about taimi -koulukiertueesta vastaa Suomen 4H-liitto. Koulukiertuetta rahoittaa Metsämiesten Säätiö ja yhteistyökumppanina toimii PEFC Suomi.