4H lupaa työllistää 250 nuorta Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa

Koronapandemia varjostaa nuorten työllistymistä myös vuonna 2021, minkä vuoksi 4H-järjestö on käynnistänyt Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjan nuorten kesätyöllistymisen tukemiseksi. 4H tarjoaa kesätyömahdollisuuksia 15–17-vuotiaille nuorille, joilla ei toistaiseksi ole vielä kesätyöpaikkaa. 4H lupaa työllistää 200 nuorta 4H-yrittäjinä ja 50 nuorta 4H-työpalvelun kautta työsuhteeseen.

4H-järjestö tarttuu yhteiskunnallisesti haastavaan tilanteeseen, jossa nuorten kesätyöpaikan saaminen on muuttunut epävarmaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa 4H tarjoaa kesätyömahdollisuuksia 15–17-vuotiaille nuorille, joilla ei toistaiseksi ole vielä kesätyöpaikkaa. Hankkeen pohjalta on luotu kampanja, Kadonneen kesätyön metsästys, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille vielä viime hetken työmahdollisuuksia, tukea ja ideoita tulevalle kesälle.

4H-yrittäjyys innostaa nuoria myös kesätyönä

Kampanjassa nostetaan esille etenkin nuorten mahdollisuutta ryhtyä 4H-yrittäjiksi. 4H-yrittäjyys on ohjattu ja turvallinen tapa oman yrityksen perustamiselle, ja se on suunnattu 13–28-vuotiaille nuorille. 4H-yrittäjänä nuori voi työllistää itsensä haluamansa yritysidean parissa, eikä hänen tarvitse perehtyä yksin yrittäjyyden saloihin, sillä paikallinen 4H-yhdistys ja oma yritysohjaaja tukevat häntä yrittäjyyden kaikissa vaiheissa.

4H-yrittäjyys pelasti useiden nuorten kesätyösuunnitelmat viime vuonna, kun kesätyöpaikkojen määrä romahti koronapandemian takia. 4H-yrityksiä perustettiinkin ennätyksellisen paljon vuonna 2020 – yhteensä 850 uutta 4H-yritystä, mikä oli tuplasti enemmän kuin edeltävänä vuonna.

”4H-yrittäjyys on todettu toimivaksi keinoksi tukea nuorten työllistymistä korona-aikana, jolloin kesätyöpaikkojen määrä on ollut tavanomaista pienempi. Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa nuorten työllistämistoimien pääpaino on etenkin 4H-yrittäjyydessä”, kertoo hankkeesta vastaava 4H:n aluejohtaja Mari Niska.

Osana OKM:n rahoittamaa hanketta 4H-yrityskoulutuksia järjestetään tavanomaista enemmän. Ilmaisessa koulutuksessa nuorilla on mahdollisuus pohtia omaa yritysideaansa ja he saavat muun muassa vinkkejä siihen, miten yritystoiminnasta tehdään kannattavaa.

Kampanjasivusto ohjaa nuoren kesätyön pariin

Kesätyöllä on merkittävä rooli nuoren kasvussa kohti aikuisuutta ja työelämää. Pahimmillaan osa nuorista voi koronapandemian takia jäädä ilman kesätyötä jo kahtena vuotena peräkkäin. Nuorten työllistämis- ja tukitoimilla onkin erityisen suuri merkitys vallitsevissa olosuhteissa, joissa nuorille tärkeät ensimmäiset kesätyökokemukset ovat vaarassa jäädä kokematta.

Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjan sivuille on koottu tietoa 4H-järjestön tarjoamista mahdollisuuksista, jotta nuori löytäisi kesätyöpaikan vielä täksi kesäksi. Sivuston kautta nuoret voivat muun muassa löytää 4H-yhdistysten järjestämiä paikallisia tapahtumia, joissa nuorille välitetään tietoa paikallisista kesätyömahdollisuuksista ja autetaan heitä hyödyntämään omia vahvuuksiaan kesätyön hankinnassa.

4H:n kampanjassa nuorten työllistymistä tukevat Duunitori, Suomen Nuorkauppakamarit ja Suomen Yrittäjät. Kumppanuuksien avulla voidaan parantaa nuorten kesätyömahdollisuuksia, kun 4H-yhdistykset tekevät yhteistyötä paikallisten nuorkauppakamareiden ja yrittäjäyhdistysten kanssa. Yhteistyö mahdollistaa myös sen, että nuorille saadaan nopeasti välitettyä tietoa vielä avoimista kesätyöhauista.

Tutustu kampanjaan ja sen sisältöihin osoitteessa kadonnutkesatyo.4h.fi.

4H-järjestö työllistää tuhansia nuoria vuosittain. Nuoret voivat työllistyä esimerkiksi paikallisiin 4H-yhdistyksiin tai oman 4H-yrityksen kautta. 4H-järjestö maksoi 3,6 miljoonaa euroa palkkoja nuorille ja työllisti 5 000 nuorta vuonna 2020. 4H-yrittäjiä puolestaan oli samana vuonna yli 1 600. 4H järjestää työllistymistoimintaa kymmenien eri hankkeiden, projektien ja toimintojen kautta. Lisäksi 4H:lla on yhteistyökumppanuuksia useiden eri organisaatioiden kanssa, mikä takaa omalta osaltaan laajat työllistymis- ja verkostoitumismahdollisuudet erilaisista asioista kiinnostuneille nuorille.

Lisätietoa Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjasta:

Aluejohtaja Mari Niska, p. 040 023 4041, mari.niska@4h.fi
Haastattelupyynnöt: Jenni Tuhkanen, p. 044 2072 013, jenni.tuhkanen@4h.fi