4H:n Ysit töihin -hankkeessa oli mukana lähes 6000 nuorta

4H:n Ysit töihin -toimintamallissa pyritään saamaan kaikki peruskoulun päättävät nuoret töihin. Lukuvuonna 2019–2020 mukana olleista 6000 nuoresta noin 45 % sai kesätyöpaikan tai työllisti itsensä yrittäjänä, poikkeustilanteesta huolimatta.

Peruskoulun päättävien nuorten työllistämiseen tähtäävässä 4H:n Ysit töihin -hankkeessa on menossa toinen vaihe. Nyt toiminta kattaa 9.-luokkalaiset lähes 40 kunnan alueella pääasiassa Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi mukana ovat Rovaniemi, Oulu, Hämeenlinna ja Tuusula.

Hankkeessa 4H-yhdistykset, kunnat ja koulut tekevät yhteistyötä. Tavoitteena on, että 9.-luokkalaiset saavat kouluvuoden aikana 4H:n Ajokortti työelämään -koulutuksessa opetusta ja valmennusta työelämän pelisäännöistä sekä tukea työpaikan hakemiseen. Koulutuksen kävi 53% mukana olleista nuorista eli yli 3 000 ysiluokkalaista.

”Jokaiseen kouluun ei saatu koulutusta järjestymään kevään koronatilanteesta johtuen. Ajokortti työelämään -koulutuksia pystyttiin kuitenkin järjestämään etäyhteyksien avulla ja siten mukaan saatiin myös paikallisia työnantajia kertomaan kesätyötilanteesta.”, kertoi Ysit töihin -hankkeen projektipäällikkö Sirkka Suomäki.

Poikkeustilanteesta huolimatta tulokset olivat rohkaisevia

Kesällä 2020 hankkeen piirissä olleista 9.-luokkalaisista työllistyi noin 45 %, mikä tekee lähes 2 800 nuorta. Pienimmissä kunnissa päästiin edelleen lähes 100 %:n tuloksiin. Työpaikkojen väheneminen koronatilanteesta johtuen näkyi eniten isommissa kaupungeissa.

Nuorelle kesätyöpaikka on usein ensimmäinen kosketus työelämään. Kesätöissä oppii ja kehittyy saamalla sopivassa suhteessa vapautta ja vastuuta. 4H haluaa tukea lapsia ja nuoria heidän matkallaan vastuuntuntoisiksi, pärjääviksi ja aktiivisiksi aikuisiksi. Varhaisen työllistymisen kautta saadut kokemukset ja itsetuntemus ovat tällöin ratkaisevassa asemassa.

Kunnat ja yritykset ovat tärkeitä työllistämisen tukijoita. Yhä useampi kunta edesauttaa nuoria kesätöihin erilaisten kesätyö- ja yrityssetelien avulla.

”Poikkeustilanteen takia juuri kesätöiden hakuaikaan kevät oli todellista kaaosta, niin nuorille työnhakijoille kuin työnantajillekin. Kesän edetessä tilanne onneksi parani, kun yritykset rohkaistuivat rekrytoimaan lisää kesätyöntekijöitä”, kertoi kehityspäällikkö Anu Parviainen.

Työpaikkojen rinnalle syntyi nyt tavanomaista enemmän 4H-yrityksiä. Kesätöiden vähentyessä entistä useampi nuori halusi työllistää itsensä yrittäjänä.

4H-yhdistykset ovat nuorten ja yritysten tukena paikallisesti

Ysit töihin -hankkeesta vastaavien Suomäen ja Parviaisen mukaan on tärkeää, että yrityksen ja nuoren välillä on taho, joka sparraa vähän molempia osapuolia ja yhdistää heidät. Tässä paikallisilla 4H-yhdistyksillä on tärkeä rooli. Yhdistykset tekevät yhteistyötä koulujen ja paikallisten työnantajien kanssa ja viestivät aktiivisesti paikallistasolla.

4H:n tavoitteena on tehdä Ysit töihin -toiminnasta pysyvä valtakunnallinen toimintamalli. Järjestön unelmana on, että jokainen 9.-luokan päättävä nuori saa vähintään kahden viikon työkokemuksen tai työllistää itsensä 4H-yrittäjänä. Nuorten kokemukset ja palautteet ovat olleet rohkaisevia.

”Parasta oli, että sain toimia itsenäisesti, mutta en ollut yksin. Pystyin tarvittaessa pyytää apua. Opin työssäni rohkeammaksi ja vastuullisemmaksi”, kertoi Ysit töihin -hankkeen kautta kesällä  2020 työllistynyt 15-vuotias Aino.