Koululaiset istuttavat tänä keväänä kymmeniätuhansia puuntaimia 4H-metsäpäivillä ympäri Suomen

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa vuosittain 4H-järjestön metsäpäivien kuljetuksia. Rahoituksella yhä useampi koululainen tutustuu suomalaisen metsän käyttömuotoihin ja metsäelinkeinoon koulun lähimetsää kauempana. Viime vuonna yli 10 000 lasta osallistui näihin tapahtumiin ja luku on palautumassa kaksinkertaiseksi poikkeuksellisten vuosien jälkeen.

Kuva: Ilkka Loikkanen

”Klok!” Kalikat kalahtavat toisiaan vasten, kun koululaiset pähkäilevät puulajeja näytekappaleista. Koivu se ei ainakaan ole, mutta männyn ja kuusen välillä käydään keskustelua. Joku ehdottaa pihlajaa ja toinen epäilee kalikkaa tropiikin palmuksi.  

Kuva: Laura Halvari

Paikalliset 4H-yhdistykset tutustuttavat lapsia ja nuoria tekemällä oppien metsän pieniin ja suuriin ilmiöihin ja niiden ymmärtämiseen. Metsäpäivän rastiradalla pääsee ammattilaisten ohjaamana esimerkiksi laskemaan puiden vuosirenkaita, istahtamaan hakkuukoneeseen tai kokeilemaan puuntaimen istutusta. 4H-metsäpäivät toteutetaan yhteistyössä metsä- ja luontoalan eri toimijoiden kanssa. 

Kuva: Photografix

Metsäpäivässä moni koululainen tarkastelee metsää yhteiskunnan ja elinkeinon näkökulmasta ensimmäistä kertaa. ”Haluamme kannustaa nuoria katsomaan suomalaista metsää myös opiskelun, työn ja yrittäjyyden kautta”, kertoo kehityspäällikkö Sampo Juhajoki, joka vastaa Suomen 4H-liitossa lasten ja nuorten metsätoiminnan kehittämisestä. 

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa metsäelinkeinoa vahvistavia hankkeita ja yhtenä suurimmista painopisteistä ovat lasten ja nuorten metsäprojektit. Toiminta perustuu vapaaehtoisiin metsäsäätiömaksuihin. Metsänomistaja voi puukaupan yhteydessä lahjoittaa puukaupan loppusummasta 0,2 % suuruisen maksun Metsäsäätiölle. Puun ostaja sitoutuu tällöin maksamaan saman summan ja näin puukaupan molemmat osapuolet osallistuvat lahjoitukseen. Maksu on metsänomistajalle verovähennyskelpoinen. 

Metsäsäätiö sai uuden toimitusjohtajan  

Suomen Metsäsäätiössä on aloittanut uusi toimitusjohtaja metsänhoitaja Martta Fredrikson. Hän on työskennellyt yli 10 vuotta metsäviestinnän ja metsäelinkeinon parissa. 4H:n metsäpäiviä Fredrikson on seurannut työssään aiemminkin.  

Kuva: Nina Rouhiainen

”4H:n metsäpäivät tarjoavat tärkeän kontaktin metsiin. Jollekin voi päivän päätteeksi herätä ajatus työstä metsäalalla ja on myös hyödyllistä tehdä metsää tutuksi harrastusmielessä. Tässä ajassa on tärkeää ymmärtää suomalaisen metsän ja puun merkitys yhteiskunnalle. Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö tulee parhaiten tutuksi metsässä”, Fredrikson tiivistää. 

Teksti: Eetu Punkka