“Mä haluan aina olla yrittäjä“ – Nuorten yrittäjien tukeminen on sijoitus tulevaisuuteen

4H:n SuomiAreena-lavatilaisuuden tähti oli 16-vuotias 4H-yrittäjä Amelie Dosseh, joka kertoi yrittäjyyskokemuksistaan aidosti ja samaistuttavasti. Paneelikeskustelussa pureuduttiin siihen, mitä merkittäviä vaikutuksia yrittäjyydellä on paitsi nuorelle itselleen myös kuntien elinvoimalle. Porissa julkaistiin myös ainutlaatuisia tutkimustuloksia nuorten vapaa-ajalla tapahtuvasta 4H-yrittäjyydestä.

Työelämä ja yrittäjyys puhuttivat monella SuomiAreena-lavalla perjantaina 28.6. Porissa. Keskusteluissa nousi esille toisaalta nuorten pelko työelämän kuormittavuudesta ja toisaalta nuorten haluttomuus hakeutua kesätöihin. Raatihuoneenpuiston lavalla käsiteltiin työelämätaitoja ja yrittäjyyttä kuitenkin toisenlaisesta näkökulmasta – miten yrittäjyys vahvistaa nuorten taitoja ja luottamusta omiin kykyihinsä sekä miten yrittäjyys luo elinvoimaa kuntiin.

4H:n paneelikeskustelun ”Nuorten vapaa-ajan yrittäjyys: huvista bisnekseen” juonsi Yleltä tuttu toimittaja Rosa Kettumäki ja ajankohtaisesta teemasta olivat keskustelemassa 4H-yrittäjä, opiskelija Amelie Dosseh, Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna, LUT-yliopiston tutkija Anu Raappana ja Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Nuorten 4H-yritykset rakentavat tulevaisuutta

Paneelitilaisuus aloitettiin Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) tutkija Anu Raappanan alustuksella vapaa-ajan 4H-yrittäjyydestä, jota LUT on tutkinut vuodesta 2023 lähtien.

”4H-yrittäjyyden lähtökohtana on aina nuoren oma aito kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan. Erityisen 4H-yrittäjien ryhmästä tekee heidän ikänsä: yrityksen voi perustaa täytettyään 13 vuotta. 4H-yrittäjyys on nuorelle oppimisympäristö, jossa oivalletaan, innostutaan, kokeillaan ja opitaan tekemällä. Onnistuminen ja joskus myös epäonnistuminen ovat osa 4H-yrittäjyyttä, ja juuri siksi se on niin vaikuttava oppimisen ympäristö”, Raappana avaa havaintojaan 4H-yrittäjyydestä.

LUT:in tutkimuksesta on selvinnyt, että 4H-yrittäjyys vahvistaa nuoren minäpystyvyyden tunnetta eli tunnetta siitä, että hän osaa, pystyy ja oppii. Myös nuorten kädentaidot ja arjentaidot vahvistuvat sekä sosiaaliset ja asiakaspalvelutaidot kehittyvät. Kaikki tämä on merkittävää pääomaa nuorelle tulevaisuutta ja työelämää ajatellen.

Kuvassa vasemmalta: juontaja Rosa Kettumäki, 4H-yrittäjä Amelie Dosseh, tutkija Anu Raappana, Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski ja Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Yhteiskunnallisesti merkittävin tutkimushavainto koskee kuitenkin vapaa-ajan 4H-yrittäjyyden vaikutusta kuntien elinvoimaan.

”Vaikka nuori tekee yrittäjyyttä itselleen ja omista lähtökohdistaan, sen vaikutukset kohdistuvat huomattavan paljon laajemmalle ja nuorten yrittäjyyden ympärille rakentuu monisyisiä ja monipolvisia vaikutusketjuja. Nuoret esimerkiksi toimivat paikallisten yritysten alihankkijoina ja tuottavat palveluja niin kunnan vakituisten asukkaiden kuin matkailijoiden iloksi. Lisäksi he innostavat muita nuoria yrittäjyyteen omalla esimerkillään”, Raappana kertoo ja lopettaa alustuksensa hyvin keskeiseen havaintoon:

”Tärkeintä tässä on kuitenkin se, että nuorten yritykset rakentavat tulevaisuutta. Nuoret tarvitsevat monenlaisia tapoja osallistua yhteiskuntaan, tutustua työelämään ja yrittäjyyteen. Jokaisella nuorella asuinpaikasta riippumatta tulee olla mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisessa ympäristössä. Pidetään me aikuiset huoli, että emme ole tässä esteenä.”

”Olen oppinut eniten asioita itsestäni”

Lavakeskustelun osuus aloitettiin 16-vuotiaan 4H-yrittäjä Amelien Dosseh’n yritystarinalla.

”Mä halusin alkaa tienata omaa rahaa jo 11-vuotiaana ja laitoin kaupan ilmoitustaululle ilmoituksen. Sain siitä jo muutamia asiakkaita. Mun äiti on ollut 4H-kerholaisena omassa nuoruudessaan, ja hän oli sitten kuullut 4H-yrittäjyydestä omalta tutultaan ja vinkkasi siitä mulle”, Amelie kertoo ensikosketuksestaan yrittäjyyteen.

“Halusin olla oma pomoni ja tehdä duuneja omien aikataulujen mukaisesti, joten päätin ilmoittautua 13-vuotiaana 4H:n yrityskoulutukseen ja sen jälkeen 24.6.2021 AmelienApu oli perustettu. Yrittäminen on ihanaa! Oon oppinut eniten asioita itsestäni, oon verkostoitunut, tavannut uusia ihmisiä ja saanut myös ystäviä.”

16-vuotias helsinkiläinen opiskelija ja 4H-yrittäjä Amelie Dosseh osallistui kesäkuun lopulla 4H:n SuomiAreena-paneelitilaisuuteen Porissa.

Amelien mukaan yrittäjä tarvitsee avointa mieltä ja monenlaista rohkeutta. Vaikka yrittäjyys onkin itsenäistä työtä, sen tiimellyksessä tapaa paljon erilaisia ihmisiä. Rohkeutta yrittäjä tarvitsee siihen, että uskaltaa kokeilla asioita, vaikka ne eivät heti onnistuisikaan.

”4H:n yhteisö, joka on siinä ympärillä, rohkaisee meitä yrittäjiä. Muistan kun mun eka asiakas soitti mulle ja olin ihan paniikissa, mutta kun hoidin vaan ne tilanteet ja olin sinnikäs, niin se asioihin tarttuminen helpottui ja tekeminen hioi mun taitoja.”

Nuorten yrittäjyydellä on aitoa merkitystä kuntien elinvoimalle

Porin kaupunginjohtajaa Lauri Innaa Amelien tarina innoitti.

”Tarvitsemme Amelien kaltaisia arjen tarinoita, jotka kertovat nuoren omasta motivaatiosta. Nuorten yrittäjyydellä on aito merkitys kuntien elinvoimalle. Amelien esimerkki on osuva siitäkin näkökulmasta, että yrittäjyys lähtee palvelutehtävistä ja siitä erikoistuu tiukemmin jollekin alalle”, Inna toteaa.

“Tarvitsemme kunnissa esimerkiksi ikääntyvien ihmisten tukeen ja apuun suuntautuvia tehtäviä, mikä ehkäisee taas laitostumista isossa kuvassa. Nuori voi lähteä tämäntyyppisestä yrittäjyydestä rakentamaan sitä uraansa. Meillä on Porissa yli 8 000 yritystä ja esimerkiksi nämä nuorten perustamat yritykset ovat hyvä polku kokopäiväiseen yrittäjyyteen, jota me tarvitaan täällä Porissa ja laajemmin koko Suomessa.”

Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski iloitsee myös siitä, että yhteiskunnassa keskustelu on yrittäjyysmyönteisempää tänä päivänä, ja että koulussa ja vanhempien kesken ollaan myös yrittäjyysmyönteisempiä.

”Nuorille pitää antaa mahdollisuuksia. Minulle tulee monilta alle 13-vuotialta nuorilta viestejä, että miksi en saa jo nyt perustaa 4H-yritystä. Olen iloinen siitä, että yrittäjyys nähdään positiivisena vaihtoehtona työllistymiselle.

Jokaisen nuoren pitää saada tuntea itsensä tarpeelliseksi

Alakoski kertoo, että nuorten tukena on 4H:lla  on 184:n paikallisen yhdistyksen verkosto.

“Heidän lisäkseen meillä on huikea materiaalipankki, josta nuori yrittäjä hyötyy. 4H:n tuki nuorille on arkista auttamista: mietitään yhdessä mikä on se nuoren tuote ja palvelu, mitä se voisi maksaa, keitä asiakkaat voisivat olla.”

Tutkija Raappanan mukaan on äärimmäisen tärkeää, että jokainen nuori voisi tuntea itsensä merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi osaksi yhteiskuntaa.

Juontaja Rosa Kettumäki, tutkija Anu Raappana, 4H-yrittäjä Amelie Dosseh ja Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski SuomiAreenassa.

”4H-järjestö ja myös toisen asteen opetus voi antaa nuorille mahdollisuuksia kokeilla yrittäjyyttä. Perhetausta vaikuttaa toki myös siihen, että miten nuori suhtautuu yrittäjyyteen. On tärkeää, että meillä on aktiivisia toimijoita, jotka tukevat nuoria ja antavat heille mahdollisuuksia. Näitä kokemuksia pitäisi pystyä tarjoamaan niin koulumaailmassa kuin harrastusten kautta järjestömaailmassa.”

Ameliella on omakohtainen käytännön esimerkki siitä, miten hän sai arkista tukea 4H:lta omassa yrittäjyydessään:

”Yrittäjyyden alussa mun ekat asiakkaat maksoi käteisellä, mutta kerran tuli yksi asiakas, joku halusi alkaa maksaa laskulla. Sanoin vaan asiakkaalle, että joo onnistuu, vaikka en tiennyt yhtään, millainen lasku on. Laitoin viestiä mun yhdistyksen 4H-yrityskoordinaattorille, että miten tämän teen. Hän laittoi linkin opetusvideoon ja valmiiseen laskupohjaan 4H:n aineistoista ja sitten se onnistu. Myös äidin ja kaverien tuki on ollut tosi tärkeetä.”

Puretaan esteitä yrittäjyyden tieltä!

Raappanan mukaan monista tutkimuksista tiedetään, että nuorena kokeiltu yrittäjyys madaltaa kynnystä yrittäjyydelle myös aikuisuudessa. Yrittäjyys viljelee myös muiden osalta yrittäjyyttä, eli jos nuori perustaa 4H-yrityksen, se kannustaa muitakin nuoria yrittäjyyteen.

”Yritystoimintaan liittyy paljon kaikkea mitä pitää osata, varsinkin nuorelle, jolla ei ole elämänkokemusta. Nuoret oppivat yrittäjyydestä paljon sellaisia tietoja ja taitoja, joita ei voi koulussa oppia”, Raappana summaa.

Kaupunginjohtaja Inna näkee tulevaisuudessa hienoja mahdollisuuksia 4H:n ja Porin yhteistyössä yrittäjyyteen liittyen:

”Nuorten yritykset tai nuoret yrittäjät voivat olla jatkamassa jo olemassa olevien yritysten toimintaa, kun ihmiset jäävät eläkkeelle. Voisiko tässä 4H-yrittäjyyden polussa olla sitä, että he turvaavat hyviksi havaittujen ja olemassa olevien yritysten tarinaa.”

Suomen 4H-liiton Alakoski näkee myös kuntien ja 4H:n yhteistyön molempia osapuolia hyödyttävänä tilanteena:

Amelie Dosseh puhui 4H-yrittäjyyden puolesta SuomiAreenassa Porissa.

”Me tarvitaan Suomessa uusia innovaatioita ja yrittäjäsukupolvia. Se, että meillä nuoret voivat kokeilla tuetusti yrittäjyyttä, madaltaa kynnystä sille, että heistä tulee kokopäiväisiä yrittäjiä myös aikuisina. Asenneympäristöllä on merkitystä. Kun nuori innostuu asioista, hän tarvitsee sen tuen ja kannustuksen. Luodaan sellainen ilmapiiri Suomeen, jossa epäonnistuminenkin on ok ja siitä voi oppia enemmän kuin pelkistä onnistumisista.”

4H-yrittäjä Amelie on samaa mieltä, että nuorille tulee antaa mahdollisuus ja kaikki tuki toteuttaa uusia ideoita.

”Mä haluan aina olla yrittäjä enemmän tai vähemmän, myös aikuisuudessa. Mä haluan vielä tänä vuonna perustaa nettisivut ja kasvattaa yritystä niin, että voin palkata muita nuoria, tekisin itse vain paperitöitä. Me nuoret ollaan tulevaisuus. Me ei olla nuoria kauaa, joten kun meitä tuetaan jo nuorina yrittäjiksi, niin se kantaa pitkälle.”

Voit katsoa 4H:n lavakeskustelun striimitallenteen MTV Katsomosta.

Voit lukea tiedotteen LUT:n ja 4H:n tutkimushankkeen tuloksista täällä.

Lisätietoja: