Meneekö ilmastonmuutos metsään? – It´s about taimi -koulukiertue haastaa nuoria pohtimaan metsien roolia ilmastonmuutoksessa

 4H-järjestön kiertueella metsätieteiden opiskelijat pitävät yhdeksäsluokkalaisille etäoppitunteja, joilla pohditaan ilmastonmuutosta ja kerrotaan metsien kestävästä käytöstä. It´s about taimi -verkkosivuilla kuka tahansa voi oppia metsien merkityksestä ihmisten arjessa.

Nuorisojärjestö 4H pilotoi keväällä 2021 It´s about taimi -koulukiertuetta, jossa yhdeksäsluokkalaisille kerrotaan metsien merkityksestä ilmastonmuutoksessa. Kiertueen pilotoinnit aloitetaan etänä valikoiduissa kouluissa huhti- ja toukokuussa, jolloin oppitunneille osallistuu vajaat 300 oppilasta kevään aikana. Koulukiertueen pilotoinnit saavat jatkoa syksyllä 2021.

Pilotoinnin päätyttyä toivomme, että jokainen It’s about taimi -oppitunnin käynyt nuori ymmärtää metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tietää, että hän itse voi vaikuttaa asiaan omilla teoillaan ja valinnoillaan.

4H:n strategia painottuu seuraavina vuosina metsäkasvatukseen ja alle 18-vuotiaiden nuorten tavoittamiseen. Pilotointeihin osallistuvilta nuorilta kerätään palautteita, joiden avulla 4H kehittää kiertueen sisältöjä, jotta se palvelee nuoria mahdollisimman hyvin.

Oppitunnin teemat ovat osa opetussuunnitelmaa

It´s about taimi -oppitunti kannustaa nuoria pohtimaan ilmastonmuutosta sekä omaa suhdettaan metsään. Tarjoamme nuorille työkaluja viestiä ilmastonmuutoksesta ja kannustamme tekemään kestäviä valintoja. Oppitunti on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelman biologian ja maantiedon tuntien tavoitteiden pohjalta.

Etänä pidettävällä oppitunnilla nuori ymmärtää muun muassa, kuinka puut toimivat hiilinieluina ja oppii, kuinka tehdä itse valintoja, jotka tukevat metsien kestävää käyttöä. Tunnilla pohditaan myös, mitä uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita voidaan korvata puupohjaisilla materiaaleilla.

Oppitunnit yhdeksäsluokkalaisille pitävät koulutetut lähettiläät eli nuoret metsätieteiden opiskelijat, joilla on myös opintojensa kautta konkreettista osaamista metsistä.

Nuorisobarometrin 2018 mukaan 67 prosenttia suomalaisnuorista kokee paljon tai melko paljon epävarmuutta tai turvattomuutta ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia. Omien vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen ja kestävien valintojen tekeminen voi hälventää epävarmuuden tunnetta.

Ilmastotieto on kaikkien saatavilla

It’s about taimi -koulukiertueelle on luotu oma kampanjasivu, www.itsabouttaimi.fi, joka on oleellinen osa opetusmateriaalia.

Kyseessä on kaikkien saavutettavissa oleva virtuaalinen ja toiminnallinen sivusto, joka jää pysyväksi materiaaliksi verkkoon. Sivustoon ja sen sisältöihin voi tutustua kuka tahansa itsenäisesti.

Kannustamme koulukiertueen pilotointivaiheessa kävijöitä jakamaan sivua omissa somekanavissaan. Jakojen pohjalta istutamme yhden taimen jokaista jakoa kohden aina 2000 taimeen saakka Taimiteko-toimintamme kautta kesäkuussa 2022.

Tutustu sivuun napauttamalla alla olevaa kuvaa.

Roni Back ja Pinkku Pinsku haastavat nuoret pohtimaan omaa metsäsuhdettaan

It’s about taimi -kiertueeseen ja -kampanjaan osallistuu tämän hetken nimekkäimpiä somevaikuttajia eli Roni Back ja Pinkku Pinsku. He kertovat kampanjasta omilla Instagram-kanavillaan huhtikuussa. Somekampanjassa vaikuttajat pyytävät myös seuraajiaan osallistumaan metsäiseen GIF-haasteeseen Instagramissa.

Ota seurantaan Instagram-tilit @ronibackyt ja @pinkkupinsku. Ronin haaste lähtee liikkeelle maanantaina 26.4. klo 15.00 ja Pinkku Pinskun haaste lähtee liikkeelle perjantaina 30.4. klo 15.00. InstaStoryt ovat voimassa heidän tileillään 24 tuntia, jonka aikana haasteeseen pääsee osallistumaan.

4H-järjestö viestii It´s about taimi -koulukiertueesta @4hsuomi Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä sekä Suomen 4H-liiton LinkedIn-kanavassa. Käytämme koulukiertueen ja kampanjan aikana aihetunnisteita #itsabouttaimi #4hsuomi.

It´s about taimi -hanketta rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö. Yhteistyökumppanina toimii PEFC Suomi.

Lisätietoja:

Aino Heininen
It´s about taimi -hankkeen projektipäällikkö

aino.heininen@4h.fi