Nordea ja 4H auttavat nuoria työllistämään itsensä kesällä

Kuvassa seisoo neljä pihatöissä olevaa veljestä. Osalla kuvassa olevilla pojilla on haravat ja yhdessä ruohonleikkuri.
Kilpailu kesätöistä käy kovana eikä kaikille halukkaille riitä kesätyöpaikkoja. Yhä useampi nuori päätyy työllistämään itse itsensä kesäkauden aikana. Nordea ja 4H-järjestö tekevät yhteistyötä sen eteen, että nuoret voivat tutustua yrittäjyyteen turvallisesti ja saavat sitä kautta kokemusta työelämästä.

Nordea ja 4H ovat tukeneet nuorten työelämätaitoja ja yrittäjyyttä jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2021 yhteistyö keskittyy erityisesti nuorten kesäyrittäjyyden tukemiseen. Tavoitteena on mahdollistaa yhä useammalle nuorelle positiivinen työelämäkokemus yrittäjyyden kautta. 4H-yrittäjyys on pienimuotoista yritystoimintaa 13–28-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.

”Nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on kasvussa ja kesäyrittäjyys on yhä useammalle nuorelle tapa tutustua työelämään. Viime vuonna 4H-yrittäjien määrä rikkoi aiemmat ennätykset ja 4H:n kautta yrittäjänä toimi jo yli 1600 nuorta”, iloitsee Sirkka Suomäki, yrittäjyysosaamisen kehityspäällikkö Suomen 4H-liitosta.

4H-yrittäjyyden kautta nuoret ovat työllistäneet itsensä esimerkiksi pihojen ylläpitotöillä, kädentaitojen kautta tai kodin askareiden parissa.

Nordealaiset nuorten yritysohjaajina

Kesän 2021 aikana nordealaiset vapaaehtoiset pääsevät toimimaan 4H-kesäyrittäjien henkilökohtaisina yritysohjaajina. Jokainen hankkeeseen osallistuva nuori saa oman yritysohjaajan, jonka tehtävänä on olla nuoren tukena ja kannustaa matkan varrella. Yritysohjaus toteutetaan verkon välityksellä.

”Kesäyrittäjien joukkoon mahtuu 80 nuorta ja heidän tuekseen 80 nordealaista yritysohjaajaa. Olemme iloisia, että saamme olla mukana hankkeessa, jossa nuoria kannustetaan yrittäjyyteen ja samalla he saavat hyvää työkokemusta”, sanoo Anna Kosonen, yhteiskuntavastuujohtaja, Nordea

Jokaisella nordealaisella on mahdollisuus käyttää kaksi työpäivää vuodessa vapaaehtoistyöhön edistääkseen taloustaitoja ja yrittäjyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteistyö 4H-kesäyrittäjyyshankkeen kanssa on osa Nordean vapaaehtoistyökonseptia.

”Olemme Nordeassa tukeneet ja edistäneet yrittäjyyttä jo useamman vuoden yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Näemme erittäin tärkeänä, että yrittäjyysosaaminen ja asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat Suomessa korkealla tasolla”, toteaa Iiro Korander, varajohtaja yritysasiakkaat Nordea.

Nuorten taloustaitojen vahvistaminen sekä yrittäjyyden edistäminen ovat jo vuosia olleet Nordean yhteiskuntavastuun ytimessä. Nordea kohtaa vuosittain omissa ja yhteistyökumppaneiden hankkeissa yli 100 000 lasta ja nuorta.

Suomen 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. 4H:lla on noin 46 000 jäsentä ja järjestö työllistää vuosittain tuhansia nuoria. 4H tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista yli 200 paikallisesta 4H-yhdistyksestä.

Lisätietoja:

Sirkka Suomäki, p. 040 534 6361