Suomen 4H-liiton valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala

Kolmen vuoden välein kokoontuva Suomen 4H-liiton edustajakokous valitsi torstaina 21. huhtikuuta valtuuskunnan puheenjohtajaksi agrologi Lasse Hautalan, joka toimi tehtävässä myös kahdella edellisellä strategiakaudella. Varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Niina Malm. Lisäksi edustajakokous valitsi valtuuskuntaan 21 muuta jäsentä. Edustajakokouksessa hyväksyttiin myös Suomen 4H-liiton strategia Kestävää kasvua tekemällä oppien vuosille 2023–2025. Edustajakokouksen päivän avasi eduskunnan puhemies Matti Vanhanen.

Kokousedustajia kolmen vuoden välein kokoontuvassa Suomen 4H-liiton edustajakokouksessa 21. huhtikuuta 2022. Kuva: Tiina Rinne

Strategian ytimessä on lasten ja nuorten kasvu kestävään elämäntapaan 

4H-järjestön koko toiminnan ja myös strategian ytimessä ovat lapset ja nuoret. Strategia korostaa lapsen kasvua kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen 4H-toiminnan parissa. Kestävä kasvu ottaa kantaa myös koko järjestön tulevaisuuden suuntaan, jolla halutaan vahvistaa esimerkiksi jäsenyyden merkitystä. 

Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski esitteli edustajakokouksessa 4H:n toiminnan ja talouden kolmivuotiskatsauksen sekä järjestön strategian vuosille 2023-2025.

– Lähes 100-vuotiaan järjestömme yhteiskunnallinen tehtävä on edelleen selkeä. Se on lapsen ja nuoren onnellisen kasvun tukeminen niin, että jokainen voisi löytää paikkansa yhteiskunnasta ja olla sen aktiivinen jäsen. Haluamme lisäksi, että 4H tavoittaa laadukkaalla toiminnallaan yhä useampia lapsia ja nuoria, jotka sitoutuvat järjestöön myös jäsenyyden kautta, sanoo toimitusjohtaja Tomi Alakoski Suomen 4H-liitosta.

Kolmivuotiskatsaus: Korona haastoi, merkittävää kasvua yrittäjyydessä, kumppanuuksissa ja näkyvyydessä 

Edustajakokouksen avasi eduskunnan puhemies Matti Vanhanen.

– 4H-järjestöllä on tuntuma siitä, mitä lapset ja nuoret tarvitsevat koronapandemian jälkeen. Te teette sellaista työtä, mille tuntuu olevan tässä ajassa kysyntää, erityisesti nuorten työllistämiseen ja yrittäjyyteen liittyen. 4H on ollut vuosien mittaan selkeästi muuntautumiskykyinen organisaatio, jonka toiminta kiinnostaa lapsia ja nuoria. Tekemällä oppii, se on ikiaikainen totuus ja te olette ottaneet sen oman toimintanne ohjenuoraksi, Vanhanen totesi avauspuheessaan.

Edustajakokouksessa keskusteltiin myös 4H:n keskusjärjestön eli Suomen 4H-liiton kuluneen kolmivuotiskauden saavutuksista. Esille nousivat muun muassa koronapandemian tuomat haasteet 4H-toiminnalle ja sen kehittämiselle hybridimallisena ja etätoteutuksina, nuorten ennätysmäinen kiinnostus 4H-yrittäjyyttä kohtaan, onnistunut panostus järjestön näkyvyyteen, kumppanuuksien merkittävä kasvu sekä brändituotteiden, kuten Taimiteon ja Ysit töihin -toiminnan vahvistuminen. 

Agrologi Lasse Hautala Kauhajoelta valittiin jatkokaudelle 4H:n valtuuskunnan puheenjohtajaksi.

– Kulunut strategiakausi 2020–2022 on ollut kaksijakoinen. Korona haittasi toimintaa liki koko ajan, mutta toisaalta pystyimme lisäämään 4H-järjestön näkyvyyttä muun muassa valtionavun myönteisen kehityksen avulla. Lisäksi keskittyminen erityisesti alle 18-vuotiaiden työllistämiseen ja yrittäjyyteen ovat selkeyttäneet toiminnan organisointia. Onkin erityisen hienoa, että vuonna 2021 palasimme toiminnassa koronaa edeltävälle tasolle ja joidenkin toimien osalta jopa ennätystuloksiin, strategiakauden onnistumisia kokouksessa esitellyt Alakoski sanoo.

Edustajakokous on ylin päättävä elin 

Suomen 4H-liiton ja samalla 4H-järjestön ylin päättävä elin on kolmen vuoden välein kokoontuva edustajakokous, joka valitsee liiton valtuuskunnan (23 jäsentä) ja tämä puolestaan hallituksen (6 jäsentä). Kukin perustajajäsen ja varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään yhden edustajan edustajakokoukseen. 

Suomen 4H-liitto on 4H-järjestön keskusjärjestö. Suomen 4H-liiton jäseniä ovat kahdeksan maa-, metsä- ja kotitaloudellista, osuustoiminnallista sekä sivistystyötä tekevää keskusjärjestöä tai erikoisyhdistystä (perustajajäsenet) sekä paikalliset 4H-yhdistykset (varsinaiset jäsenet).

Lisätiedot: