Tavoitteet ylittyivät roimasti – yli 400 nuorta työllistyi 4H:n Kadonneen kesätyön metsästyksessä

4H-järjestön Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa tarjottiin viime hetken kesätyömahdollisuuksia 15–17-vuotiaille nuorille, jotka olivat jäämässä ilman kesätyöpaikkaa. 415 nuorta sai kampanjan kautta kesätyön, mikä ylitti ennalta asetetut tavoitteet. Kaiken kaikkiaan 4H-järjestön kautta työllistyi kesällä 2021 yli 5 000 nuorta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa 4H loi Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjan, jossa tarjottiin nuorille vielä viime hetken työmahdollisuuksia, tukea ja ideoita kesälle. Kampanjan tavoitteena oli työllistää 250 nuorta 4H-yrittäjinä ja työsuhteeseen 4H-yhdistyksiin. Tulokset olivat tätäkin paremmat, sillä 4H-yrittäjiksi ryhtyi 204 nuorta ja 4H-yhdistyksiin työllistyi 211 nuorta.

”Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjan avulla 4H pystyi tarjoamaan viime hetken kesätyöpaikkoja nuorille, jotka olivat muuten jäämässä ilman kesätyötä. Ensimmäiset työkokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja moni kampanjan kautta työllistynyt nuori sai nyt ensikosketuksensa työelämään”, kertoo hankkeesta vastaava 4H:n aluejohtaja Mari Niska.

Kuvassa kolme aikuista naista poseeraa hymyillen, yläpuolella roikuu 4H Cafe -viirilippunauhoja ja yhdellä naisella on kädessään Kesätyöideoita ilmassa -kyltti
Kampanjassa oli mukana 50 4H-yhdistystä ympäri Suomea. Yhdistykset järjestivät 4H Cafe -tilaisuuksia, joissa nuorille välitettiin tietoa paikallisista kesätyömahdollisuuksista ja heitä autettiin hyödyntämään omia vahvuuksiaan kesätyön hankinnassa. Kuva: Jenni Tuhkanen

Kampanjassa oli mukana 50 4H-yhdistystä ympäri Suomea. Yhdistykset järjestivät 4H Cafe -tilaisuuksia, joissa nuorille välitettiin tietoa paikallisista kesätyömahdollisuuksista ja heitä autettiin hyödyntämään omia vahvuuksiaan kesätyön hankinnassa. 4H Cafe -tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 97, ja ne tavoittivat yli tuhat ilman kesätyötä olevaa nuorta.

Kampanjan yhteistyökumppaneina olivat Duunitori, Suomen Nuorkauppakamarit ja Suomen Yrittäjät, jotka osallistuivat paikallisiin tapahtumiin sekä viestivät nuorten kesätyöllistämisen tärkeydestä valtakunnallisesti.

Kesäyrittäjyys nostaa yhä suosiotaan

Nuorten kesäyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan parin viime vuoden aikana. Yhä useampi nuori on halunnut työllistää itse itsensä, kun kesätyöpaikan saaminen on koronapandemian aikana ollut tavallista epävarmempaa. Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjassa nostettiin esiin etenkin 4H-yrittäjyyttä, joka on 13–28-vuotiaille nuorille suunnattu yrittäjyyden malli.

Kampanjassa nuorten valmiutta 4H-yrittäjyyteen tuettiin 4H-yrityskoulutuksella. Paikalliset 4H-yhdistykset järjestävät osana toimintaansa yrityskoulutuksia, joista saa hyvät valmiudet oman 4H-yrityksen perustamiseen.

Kampanjan päätöstilaisuutena toimi Suuri kesäyrittäjyyswebinaari, jonka 4H ja Nordea järjestivät yhdessä 3. syyskuuta. Webinaari kokosi nuoria yrittäjiä ja asiantuntijoita keskustelemaan siitä, mitä yhteiskunnallista merkitystä nuorten yrittäjyydellä on ja miten nuoria yrittäjiä voitaisiin tukea vielä enemmän. Webinaaria seurasi yhteensä yli 400 osallistujaa.

4H:n kautta työllistyi yhteensä yli 5 000 nuorta kesällä 2021

Kuvassa kaksi poikaa istuvat maskit kasvoilla
4H Cafe -tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 97, ja ne tavoittivat yli tuhat ilman kesätyötä olevaa nuorta. Kuva: Jenni Tuhkanen

Työpaikkaa kesän alussa vaille jääneet nuoret saivat hankkeen avulla kesätyön 4H:n palveluksessa. Työtehtävät vaihtelivat nuorisotoiminnan ohjaamisesta erilaisiin 4H-työpalvelutehtäviin. Osa nuorista sai työpaikan oman paikkakuntansa yrityksistä niin, että paikallinen 4H-yhdistys toimi heidän työantajinaan.

Nuorten, erityisesti alle 18-vuotiaiden, työllistäminen on 4H-järjestön ydintoimintaa ja Kadonneen kesätyön metsästys -kampanja toi osaltaan näkyväksi tätä vuosittaista työtä. Kaiken kaikkiaan kesäkuukausien eli touko–elokuun aikana 4H-yhdistyksissä työllistettiin yhteensä yli 5 000 nuorta.

”Ensimmäinen ovi työelämään aukeaa usein kesätöistä, missä opitaan olennaisia työelämätaitoja. Työ kasvattaa myös nuorta vastuuseen ja antaa osallisuuden sekä onnistumisen kokemuksia. Karttunut kokemus vahvistaa nuoren itsetuntoa ja voi tukea myös uravalinnassa. Kaikki nuoria työllistävät tekevät erittäin tärkeän teon”, painottaa 4H:n työllistämisasiantuntija Anu Parviainen.

Kadonneen kesätyön metsästys -kampanjan pohjana toiminut hanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jolla on noin 45 000 jäsentä. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 4H-järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista yli 200 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa. 4H-järjestössä työskentelee yhteensä noin 300 toimihenkilöä, joista liitossa noin 40.

Lisätietoa:

Aluejohtaja Mari Niska, p. 040 023 4041, mari.niska@4h.fi

Kehityspäällikkö Anu Parviainen, p. 044 783 0322, anu.parviainen@4h.fi