Taimiteossa nuoret istuttavat Suomeen uusia hiilinieluja

4H ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja samalla työllistetään myös suomalaisia nuoria. ​Taimiteko-toiminnassa nuoret istuttavat Suomeen uusia hiilinieluja ja saavat samalla työkokemusta. Idea Taimitekoon lähti suomalaisesta yrityksestä, joka halusi kompensoida hiilidioksidipäästöjään.

Taimiteko-toiminta on seurausta 4H:n Nuoret ilmastotöissä -pilottihankkeesta, jonka tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää Suomeen vuoteen 2030 mennessä. Taimiteko on myös työllistämisteko, sillä sen kautta varsinkin alle 18-vuotiaat nuoret saavat kesätöitä.​

Taimitekojen tavoitteena on siis työllistää suomalaisia nuoria ja lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosiin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä.

Tiistaina 18.6. järjestettiin ensimmäinen taimien istutustilaisuus Nousiaisissa. Tilaisuuden yhteydessä lanseerattiin verkkosivusto (www.taimiteko.fi), jonka kautta yritykset voivat kompensoida hiilidioksidipäästöjään, ja maanomistajat voivat ilmoittaa maa-alueitaan metsittämistä varten.

Nousiaisissa julkistettiin myös merkittäviä yritysmaailman yhteistyökumppaneita, jotka lähtevät tekemään Taimitekoja tuleville vuosille: Lidl, Canon Oy, Neste Jari-Pekka Oy ja ICT Elmo Oy.

Taimiteon ensimmäisessä vaiheessa solmitaan yrityskumppanuuksia, ja toisessa vaiheessa – syksystä 2019 lähtien – Taimitekoja pääsevät tekemään myös yksityishenkilöt ostamalla puuntaimia sivuston alle luotavasta verkkokaupasta.

Taimiteko on konkreettinen ilmastoteko

Kestävä kehitys ja toimet sen edistämiseksi ovat 4H-toiminnan arkipäivää. 4H:n kautta nuoret istuttavat jo nyt vuosittain satojatuhansia puun taimia.

Yleensä taimet istutetaan metsänuudistusaloille osana normaalia metsänhoitoa. Taimiteossa kuitenkin istutetaan uutta metsää ja luodaan uusia hiilinieluja alueille, jotka eivät ole enää maa- ja metsätalouskäytössä. 4H:n tavoitteena on istuttaa yhteensä noin 20 miljoonaa uutta puuta vuoteen 2030 mennessä.

”Haluamme luoda mahdollisuuksia nuorille työntekoon, ja Taimiteon myötä pystymme työllistämään merkittävän määrän nuoria. Työnteon sisältö ja sen tuoma merkityksellisyyden tunne on nuorille nyt ja tulevaisuudessakin tärkeä. Taimiteko tarjoaa työn ja palkan lisäksi mahdollisuuden tehdä aitoja tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, sanoo 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Nuorten työllistäminen keskiössä

Taimien istuttamisella työllistetään suomalaisia, pääasiassa yläkoulun päättäviä nuoria, jotka ovat vielä työmarkkinoiden ulkopuolella. Paikalliset 4H-yhdistykset avustavat nuorten rekrytoinneissa ja metsänhoitoyhdistykset opastavat nuoria istutuksissa.​

”Hiilijalanjäljen hyvitys on tärkeä asia tulevaisuutemme kannalta. Haluamme antaa asiakkaillemme mielenrauhan matkaillessaan ympäristöä kuormittamatta. Myös nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen työhön oppimalla on osa nuorten hyvinvointia ja maamme tulevaisuuden rakentamista. Taimiteolla onnistuimme edistämään näitä meille tärkeitä asioita”, sanoo yrittäjä Lasse Sorvari

Tammikuussa 2019 Best-Caravan Oy:n Lasse Sorvari otti yhteyttä Suomen 4H-järjestöön. Hänen yrityksensä myy matkailuautoja, joilla ajetaan ympäri Suomea keskimäärin 15 000 kilometriä vuodessa, ja hän halusi kompensoida niiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Yritys teetti Luonnonvarakeskuksella tarkat hiilidioksidilaskelmat, joilla arvioitiin kuinka monta hehtaaria uutta metsää tulisi istuttaa vuosittain, jotta päästöt kompensoitaisiin.

Idean muodostuttua 4H otti yhteyttä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittoon, joka on vuosina 2019–2020 mukana Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pilotissa. Taimiteko-toiminta muodostui tämän idean pohjalta, ja onkin nyt osa Suomen 4H-järjestön strategiaa ja on saanut rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on Nuoret ilmastotöissä -hankkeen suojelija. Taimiteko on hankkeen pysyvä toimintamalli.

Taimiteko-sivuston ja toiminnan ilmeen on luonut Marker Creative Oy.

Lisätietoja:

Tomi Alakoski
Toimitusjohtaja, 4H-liitto
tomi.alakoski@4h.fi
+358 40 501 5307

Mari Pöyhtäri
Viestintäpäällikkö, 4H-liitto
mari.poyhtari@4h.fi
+358 44 783 0307

Lasse Sorvari
Best-Caravan Oy
lasse.sorvari@bestcaravan.fi
+358 40 568 5900